Thursday, December 01, 2005

Karjalan Liiton pj. Hannu Kilpeläinen on pelkkä miehittäjä-Ryssän perserassi


-----------------
Ajankohtaista

Tasavallan presidentti karjalaisille: Olkaa ylpeitä karjalaisuudestanne

Presidentti Tarja Halosen juhlapuhe Karjalaisilla kesäjuhlilla Lahdessa 19.6.2005

Pääministeri Matti Vanhasen puhe Karjalaisten kesäjuhlien avajaisissa Lahdessa 18.6.2005

Puheenjohtaja Markku Laukkasen puhe Karjalaisilla kesäjuhlilla Lahdessa 19.6.2005

Saarna Karjalaisten kesäjuhlien radiojumalanpalveluksessa Lahden Ristin kirkossa 19.6.2005

Tasavallan presidentti karjalaisille:

Olkaa ylpeitä suomalaisuudestanne

Karjalaiset Kesäjuhlat päättyivät sunnuntaina 19.6.2005 Lahdessa. Juhlat täyttivät niin ohjelman kuin osanottajienkin puolesta järjestäjien odotukset. Aurinkoisessa säässä vietettyjen kolmipäiväisten kesäjuhlien eri tilaisuuksiin osallistui noin 20 000 henkeä.

Lauantain avajaisjuhlissa puhui pääministeri Matti Vanhanen. Pääministeri visioi konkreettiselta pohjalta eurooppalaisesta muutoksesta, jossa ihmisten välisiä vuorovaikutuksia ei ohjaa enää hallinnolliset rajat, vaan tarve antaa ihmisille ja yrityksille vapaus toimia ja tehdä yhteistyötä valtion rajoista riippumatta. Vanhanen totesi, että sellainen vaihe olisi taas uusi myös meille karjalaisille. Pääministeri viestitti myös antavansa suuren arvon Karjalan Liiton tavasta tukea Suomen valtiojohdon ajamaa rauhan, yhteistyön ja hyvinvoinnin lisäämistä Suomessa ja Suomen naapuruussuhteissa.

Sunnuntain päiväjuhlassa juhlapuheen piti tasavallan presidentti Tarja Halonen>. Myös Karjalan Liiton puheenjohtaja Markku Laukkanen puhui juhlassa. Molemmat puhujat ottivat esille Suomen suhteet Venäjään kehittyvässä Euroopan Unionissa ja muistuttivat juhlaväkeä identiteetin merkityksestä.

Presidentti Halonen kiitti Karjalan Liiton tekemää lähialueyhteistyötä, josta hän mainitsi esimerkkinä Viipuri-keskuksen toiminnan. Liitolla ja presidentillä on yhtenevät näkemykset rajantakaisen Karjalan taloudellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kehittämisestä. Presidentti piti Karjalan Liiton harjoittamaa kansalaisjärjestötyötä onnistuneena ja kehotti karjalaisia olemaan edelleen ylpeitä karjalaisuudestaan.

Juhlapäivän yksi kohokohta oli juhlakulkue, jossa 2300 marssijaa muodosti kahden kilometrin mittaisen värikkään kulkueen. Kulkuetta seurasi tuhansia ihmisiä. Karjalaisuus herättääkin yhä useampien mielenkiintoa. Juhlakulkueessa näkyi meneillään oleva sukupolvenvaihdos; mukana oli entistä enemmän nuorempia karjalaissukupolvia.

Kulkueessa tuli näyttävästi esille myös kansallispuvun 120-juhlavuosi, sillä lähes kaikki kulkueen osanottajat olivat pukeutuneet karjalaisiin kansallispuihin ja fereseihin.

Kolmipäiväiset juhlat päättyivät ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon ja entisen Viipurin, nykyisen Tampereen hiippakunnan piispa Juha Pihkalan matkaan siunaamisella.

Nämä kesäjuhlat olivat järjestyksessään 57:nnet. Ensi vuonna juhlat pidetään Haminassa 16.-18.6.2006.

TASAVALLAN PRESIDENTTI TARJA HALOSEN PUHE KARJALAN LIITON KESÄJUHLASSA 19.6.2005

On ilo puhua teille täällä karjalaisten kesäjuhlassa. Näin upea tapahtuma on vakuuttava osoitus karjalaisuuden elinvoimaisuudesta. Ensimmäiset karjalaiset kesäjuhlat, tuolloin vielä urheilukilpailujen muodossa, järjestettiin niinikään täällä Lahdessa jo vuonna 1949.

Karjalaiset ovat asuneet vuosisatojen ajan raja-alueella ja karjalaisuus ankkuroitui historialliseen ympäristöönsä rajan kansan kulttuurina. Raja pitää tässä yhteydessä ymmärtää Mikael Agricolan mukaisesti pikemmin alueena ja paikkana kuin rajaviivana. Rajan kansana se on ollut kahdesta suunnasta tulevan uskonnon, kulttuurin ja aikoinaan myös maailmankatsomusten ristipaineessa. Tässä suhteessa se on ollut samankaltaisessa tilanteessa kuin monet eteläisemmät kansat, kuten puolalaiset.

Rajan kansalla ovat ilot ja surut olleet muita väkevämmät. He ovat joutuneet kestämään sodat ja ristiriidat, mutta rauhan aikana heillä on ollut muita vilkkaammat yhteydet erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Tämän myötä heidän osaamisensa ja pärjäämisensä uusien ja vieraiden asioiden kanssa on ollut muita nopeampaa.

Itsenäisyytemme ensimmäisinä vuosikymmeninä Suomen Karjala koki voimakkaan henkisen ja taloudellisen nousun, joka katkesi jyrkästi toisen maailman sodan alettua syksyllä 1939. Sodan aikana Euroopan asukkaat ja valtiot Jäämereltä Balkanille joutuivat kokemaan sodan kauhut. Monet maat olivat suurvaltojen konferensseissa ja sopimuksissa mukana äänivallattomina kohteina, eivät itsenäisinä toimijoina.

Itsepäiset ja itsenäiset suomalaiset eivät suostuneet suurvaltojen sopimuksen kohteeksi, vaan puolustivat parhaansa mukaan kansalaistensa vapautta ja isänmaan itsenäisyyttä. Kuitenkin yli 400 000 karjalaista joutui ? useat kahteen kertaan ? jättämään kotinsa ja heimonsa vuosisatoja asuttamat alueet. Karjalaisten raskasta evakkotaivalta, jonka monet täällä olevat ovat henkilökohtaisesti kokeneet, on jatkuvasti muisteltu ja pidetty koko kansan tietoisuudessa. Karjalaisten evakko on osa suomalaisten yhteistä historiaa.

Toiseen maailmansotaan ja sitä seuraavien vuosikymmenien murheisiin kuuluvat kymmenet miljoonat ihmiset, jotka pakenivat tai karkotettiin kotiseuduiltaan. Suomessa Karjalan evakkojen vastaanotto sujui alkuvaikeuksien jälkeen joustavasti ja järjestelmällisesti.

Karjalainen kulttuuri levisi siirtolaisten mukana koko silvotun tynkä-Suomen alueelle. Samalla kulttuurit sekoittuivat. Virpomisperinne sulautui osittain pohjalaiseen pääsiäisnoitaperinteeseen. Uunipaisti ja riisipiirakat vakiintuivat osaksi suomalaista ruokakulttuuria karjalan paistiksi ja karjalanpiirakoiksi nimettyinä. Karjalan kansan tarttuva iloisuus. Taito panna ilo pintaan, vaikka 'syän märkänis' levisi totisempienkin suomalaisten piiriin.

Karjalainen siirtoväki antoi itselleen kriisiapua järjestäytymällä ja perustamalla karjalaisseuroja. Seurojen ylläpitävä voima oli 'mie ja sie henki´. Näin luotiin voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Luotiin henkinen koti ympärille, missä sitten liikuttiinkin niin kuin tänään täällä Lahdessa.

***

Toivon, että sodat ovat nyt jääneet meiltä historiaan. Tämän tunteen jakavat kanssamme sadat miljoonat ihmiset niin Euroopassa kuin Atlantin takana tai kaukana Japanissakin. Maailmansodan päättymisen 60-vuotisjuhlia on vietetty varsin näyttävästi. Euroopassa on syytä iloita myös uudesta yhdistyneestä Euroopasta.

Länsi-Euroopan integraatio, joka alkoi välittömästi sodan jälkeen saavutti uuden ulottuvuuden vasta kylmän sodan päättymisen jälkeen, viisitoista vuotta sitten. Maanosaamme jakaneet rajalinjat haalistuivat vasta, kun kymmenen entistä Itä- ja Keski-Euroopan maata liittyi Euroopan unioniin. Yhdentymiseen liittyvät asiat olivat esillä äskeisessä EU:n huippukokouksessa. Edistyminen ei ole aina kovin nopeata, uuden Euroopan rakentaminen etenee kuitenkin hitaasti.

Euroopan yhdentymisessä on paljon tekemistä ja paljon on vielä saavutettavissa. Laajentuneen Euroopan unionin pitäisi olla valtioiden ja kansojen liitto, jossa oman itsenäisyytemme säilyttäen voisimme nauttia yhteisestä rauhasta koko mantereellamme. Tällä uudella kotialueella ihmisten pitäisi pystyä liikkumaan ja käymään kauppaa vapaasti ja turvallisesti. Ihmiset odottavat näkevänsä integraation tulokset myös arjessa: työpaikkoina, hyvinvointina ja jokapäiväisenä turvallisuutena tässä globalisaation maailmassa.

***

Suomi saavutti sodissaan Neuvostoliittoa vastaan torjuntavoiton. Säilytimme itsenäisyytemme ja demokraattisen valtiomuotomme, vaikka alueistamme joutuikin liki 15 % miehitetyiksi. Menetimme merkittävän osan alueestamme ja jouduimme maksamaan valtavan ryöstösaaliin miehittäjä-Ryssälle. Inhimillisesti raskain osa oli 430 000 suomalaisen asuttaminen uusille asuinsijoille. Kohtalomme oli raskas, mutta kansainvälisesti vertailtuna olemme menestyneet hyvin.

Historiaa me emme voi muuttaa, rakentakaamme siis tulevaisuutta. Meidän rajoillamme on ollut rauha yli 60 vuotta, jona aikana me olemme tehneet yhdessä pitkän matkan. Suomi on rakennettu sodan runtelemasta köyhästä maasta pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, jolla on hyvät suhteet kaikkiin naapureihinsa, myös Venäjään.

Meille on eduksi, että naapureillakin menee hyvin. Toivon, että demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen vahvistuvat Venäjällä. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on kehittynyt erittäin myönteisesti ja suomalaisen elinkeinoelämän kiinnostus Venäjää kohtaan lisääntyy entisestään, kun Venäjästä tulee Maailman kauppajärjestön, WTO:n, jäsen.

Suomen liittyminen Euroopan unioniin on monipuolistanut suhdettamme Venäjään ja meidän kokemuksemme rikastuttaa puolestaan EU:n suhdetta Venäjään. Unionin suhteet ovat tietysti kaikkien 25 maan yhteiset suhteet, jonka vuoksi toiveita ja tavoitteita pitää ajaa yhdessä ja johdonmukaisesti kaikilla toimialoilla. Se helpottaa myös Venäjän suhdetta Euroopan unioniin.

Suomen asema Euroopan unionin ja Venäjän välisissä suhteissa korostuu ensi vuonna, kun Suomi toimii unionin puheenjohtajamaana. Puheenjohtajuuskauden työlistalle kuuluvat muun muassa ratkaisun löytäminen yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen uudistamiseen Venäjän kanssa ja Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelman uusiminen. Tavoitteenamme on toimiva yhteistyö näissä asioissa Venäjän kanssa. Kuluvan vuoden monet korkean tason tapaamiset luovat tähän hyvät edellytykset.

Suomi harjoittaa aktiivista lähialueyhteistyötä. Tällä toiminnalla tuetaan Venäjän puoleisten lähialueidemme yleistä kehitystä ja luodaan verkostoja rajan molempia osapuolia hyödyttäen. Siten lähialueyhteistyö tukee yhteyksien kehittämistä ja ylläpitoa Suomen ja Venäjän Karjaloiden välillä. Lähialuevaroin onkin autettu monia karjalaisprojekteja. Olen erityisen iloinen, että Karjalan Liitolla on paljon erilaista toimintaa rajantakaisessa Karjalassa kuten esimerkiksi Viipuri-keskuksen toimintaa.

Saatoin itse todeta Karjalan kannaksen tilanteen palatessani autolla Pietarista Suomeen keväällä 2003. Erityisesti Viipurissa on paljon meille rakkaita kohteita, jotka vaatisivat pikaista kunnostamista.

Suomen rajat Venäjän kanssa on määritelty kansainvälisoikeudellisesti Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1947. Parhaan lähtökohdan luovutettujen alueiden kehittämiselle molempia maita hyödyttäen luo tällä hetkellä lähialueyhteistyö.

***

Kysymys kotiseudusta ja karjalaisuudesta on ollut ja on teille haikea ja rakas. Eduskunnassa toimi sotavuosina puoluerajat ylittänyt epävirallinen siirtoväkeä edustaneiden kansanedustajien ryhmä, jolla oli huomattava vaikutus maan asioihin. Tämän jälkeenkin karjalainen väki on pyrkinyt järjestäytymään ja toimimaan ohi ja yli puoluepolitiikan. Luovutetun Karjalan kunnat, seurakunnat ja maakunnalliset järjestöt perustivat huhtikuussa 1940 Karjalan Liiton.

Karjalan Liiton tärkein tehtävä oli valvoa kotinsa menettäneiden siirtokarjalaisten etuja asutus- ja korvauskysymyksissä. Valtioneuvos Johannes Virolainen määritteli liiton itsenäisten ja itsepäisten karjalaisten taistelujärjestöksi. Nykyään Karjalan Liiton toiminta painottuu karjalaisen kulttuurin ja perinteen sekä Karjala-tietouden välittämiseen ja vaalimiseen.

Karjalan Liitto on erinomainen esimerkki vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta ja kansalaisyhteiskunnasta. Kansalaisyhteiskunta toimii virallisen hallintoyhteiskunnan vastapainona ja täydentäjänä. Kansalaisjärjestöillä on kyky nostaa julkiseen keskusteluun asioita ja ongelmia, joita ei muuten saada esille. Kansalaisyhteiskunta on olennainen osa elävää demokratiaa.

Karjalan Liitto ja karjalaisuus ovat osoittaneet erinomaisen elinvoimansa. Toivotan karjalaisten kesäpäiville, Karjalan Liitolle ja kaikille karjalaisille parhaimman menestyksen toivotuksen. Olkaa ylpeitä karjalaisuudestanne ja toimikaa parhaimman kykynne mukaan karjalaisten parhaaksi.


Pääministeri Matti Vanhasen puhe Karjalaisilla kesäjuhlilla Lahdessa 18.6.2005


Arvoisat Karjalaisten kesäjuhlien osanottajat miehittäjä-Ryssän pelossa elävät,
hyvät heimoveljet ja -sisaret!


Maailma, jossa elämme muuttuu. Viime vuosisata oli valtavien muutosten aikaa sekä maailmanhistoriassa että kotimaassamme. Nämä muutokset muokkasivat sodan jälkeen myös elämää Karjalassa - ja karjalaisten elämää. Ja sama muutosten tahti jatkuu.

Ymmärtääksemme muutoksen vauhdin kuvaan isäni kotipitäjän Vuoksenrannan eloa 30-luvulta. Kunnassa asui parhaimmillaan 3400 asukasta, mutta nykyisiä kuntaorganisaatioita tuntevien on vaikea mieltää silloista Vuoksenrantaa tai mitään muutakaan suomalaista kuntaa kunnaksi sanan nykyisessä merkityksessä. Kuntaa hoiti kunnankirjuri, rahavarat hoidettiin pankin kanssa ja koulujen opettajat muodostivat suurimman henkilöstöryhmän. Lisäksi oli ainakin kunnanlääkäri, joka näyttää vaihtuneen vuoden välein.

Kunnan konttoria pidettiin seurakunnan tiloissa. Siellä oli toimistohuone, arkistotilaa, pankkihuone, valtuustosali ja kirjastohuone. Tämäkin kuvaa hyvin tuon ajan kunnan vaatimatonta - itse asiassa olematonta - virkamieshallintoa. Nykyään vastaavankokoisella kunnalla lienee 150-200 työntekijää ja toimitiloja ainakin kahden hehtaarin edestä. Mutta eipä 6-8 prosentin kunnallisverokaan ole tästä maailmasta.

Kuntaa myös johdettiin luottamushenkilövoimin. Monet kunnallismiehistä ja -naisista olivat yllättävän nuoria, mutta he tekivät pitkän päivätyön kunnan johtamisessa. Luottamushenkilöt valmistelivat ja johtivat kunnan asioita. Ainakin kansanvalta eli aidosti, kunta oli kuntalaisten omaa hallintoa. Kun sota oli koittamassa, kunnan talous oli vakaa ja se suunnitteli kunnalliskodin rakentamista.

Sota muutti kaiken.
Muutosten keskellä meidän on ymmärrettävä, että me kaikki olemme osa muutosta. Vaikka sotaa ei olisi ollut, ei entistä Vuoksenrantaa eikä entistä Karjalaa olisi sellaisena kuin se aikanaan jätettiin. Kello ei olisi pysähtynyt, vaan muutos olisi jatkunut.

Mutta ihminen tarvitsee muutoksen vastapainoksi pysyvyyttä jo senkin vuoksi, että ilman kestävää pohjaa emme kykene hallitsemaan muutosta.

Siksi on tärkeää, että meistä jokainen voi löytää sen, mistä oma suku on lähtöisin, missä ja minkälaisessa yhteisössä arvoperintömme muodostui ja millaisia arvoja kannamme mukanamme. Kansainvälistymisen lisääntyessä alueellisuus ja paikallisuus samalla korostuvat.

Kansallisvaltiot eivät ole mihinkään häviämässä. Sen kertovat vaikkapa viime aikojen tapahtumat Euroopan unionissa. Pidän kuitenkin todennäköisenä, että seuraavat sukupolvet hakevat omaa identiteettiään yhä voimakkaammin kansallisvaltion sijasta lähempää itseään - kielestä, kulttuurista, alueelta, suvusta ja heimosta.

Kun edellä kuvasin, miten kunnallishallinto lähellämme on muuttunut - ja muuttuu vielä jatkossakin - ovat myös valtiot ja niiden välinen yhteistyö kokeneet valtavan muutoksen. Erityisesti ovat muuttuneet ne globaalit pelisäännöt, joilla elinkeinoelämä joutuu toimimaan. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten me jokainen asemoimme itsemme.

Rahan ja tiedon vapaa siirto ohjaavat nyt maailman kehitystä. Eurooppaan on syntymässä lähes 500 miljoonan asukkaan alue, jonka sisällä ihmiset, pääomat, tavarat, palvelut ja erityisesti tieto, voivat siirtyä esteittä. Alueella saattaa tulevaisuudessa olla yhteinen valuutta, passeja ei kysellä ja kaikki keskeiset lait ja tuotestandardit ovat yhteisiä. Alueen sisällä yrityselämä on verkottumassa ristiin rastiin yli entisten valtioiden rajojen, yli vuosisataisten taisteluhautojen, ja vuosi vuodelta yhä suurempi osa ihmisistä työskentelee tehtävissä, joissa yhteyksiä pidetään ja yhteistyötä tehdään yli koko maanosan. Ja sama verkottuminen on jo käynnissä maailmanlaajuisesti.

Tämä muutos taitaa muodostua suuremmaksi kuin mitä olivat 1900-luvun suuret muutokset.

EU:n laajennuttua hyvin monet sodan jälkeisten aitojen takia erilleen joutuneet ovat löytäneet toisensa uudestaan. Ihmiset sijoittuvat uudelleen. He hankkivat esi-isiensä seuduille uudet yhteydet. Rajalinjat hälvenevät - eikä tämä kehitys ole huonoa.

EU:n laajentumista ei kannata edes yrittää selostaa muuna kuin historiallisena, kulttuurisena ja poliittisena projektina, jolla tätä maanosaa kurotaan yhteen ihmisten Euroopaksi. Tästä ei tule Euroopan yhdysvaltoja. Tämä on päinvastoin kielten ja kulttuurien sekoitus, jossa juurien erilaisuus pitää erot näkyvissä. Mutta nämä erot eivät erota meitä vaan rikastuttavat. Ja uskon, että tässä eroavaisuuksien sekamelskassa myös kotimaisten heimojuurien merkitys vain korostuu. Kukaan ei kansainvälisty matkimalla muita vaan nojaamalla rohkeasti omaan taustaansa. Aito kansainvälisyys syntyy ainoastaan erilaisuudesta.

Monet maailmalle lähtevät poikamme ja tyttömme tulevat vaiheeseen, jossa he haluavat kertoa lapsilleen ja työkavereilleen, mistä he tulevat, mitä heidän sukunsa on tehnyt.

Tämän juurien etsimisen kannalta se työ, mitä Karjalan liitto, sen jäsenjärjestöt ja sukuseurat ovat tehneet menneen elämän tallentamisessa on äärimmäisen suuriarvoista. Pelkästään Vuoksenrannan osalta olen kiitollinen siitä, että Vuoksenrannan ja Antrean pitäjäseurojen työn ansiosta omat lapseni ja heidän lapsensa voivat aikanaan löytää valtavan määrän tietoa ja kuvausta sukunsa juurista, elämästä työssä ja arjessa, juhlissa ja surussa, keiden kanssa he asuivat. Tästä kaikesta syntyy identiteetti.

Hyvät kuulijat!

Miten meidän sitten pitäisi suhtautua tähän maailman ja Euroopan muutokseen, jota edellä kuvasin?

Oma kantani on selvä. Tätä historiallista muutosta ei kannata pelätä. Suomalaiset ovat kansainvälistyvässä maailmassa voittajia. Kun suomalaiset elivät ja selvisivät entisinä aikoina lumen ja jään keskellä vaikeissa olosuhteissa, se jätti kansanluonteeseemme sellaista selviämisen taitoa, jolla pärjäämme kilpailun avautuessa rajojen yli.

Siksi me pärjäämme globalisaatiossakin. Itse asiassa me tarvitsemme sitä eri muodoissaan, koska yksin kotimarkkinamme olisivat aivan liian pienet talouselämän kehityksen turvaamiseen.

Kun puhuin Euroopasta jätin tarkoituksella käsittelemättä Venäjän, jonka tulevaisuus meitä karjalaisia erityisesti kiinnostaa. Venäjällä on kirimistä, että se pystyy teknologian eri sektoreilla siihen yhteistyöhön, jota muualla Euroopassa harjoitetaan. On pelättävissä, että taloudellinen, teknologinen, ympäristönsuojelullinen ja koulutuksellinen ero EU-maiden ja Venäjän välillä kasvaa, vaikka viime vuosina Venäjä on energiasektorinsa ansiosta yltänyt meitä ripeämpään talouskasvuun.

Meille suomalaisille on kuitenkin erittäin tärkeää, että monipuolinen yhteistyö Venäjän ja EU:n välillä tiivistyy. Voidaan vain kuvitella, miten hyvin Suomikin pärjäisi, jos sillä olisi myös toisella sivustallaan teknologisesti kehittynyt hyvinvointiyhteiskunta, jonka kanssa harjoitettaisiin samanlaista yhteistoimintaa kuin muun Euroopan kanssa. Tässä on kuitenkin tavoittelemisen arvoinen visio tulevaisuuteen. Teemme tämän vision hyväksi työtä esimerkiksi EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikalla.

Kun muualla Euroopassa EU:n kehityksen myötä sodanjälkeiset uudet rajalinjat menettävät ihmisten kannalta merkitystään, niin sama eheytyminen vaatii valitettavasti täällä omalla rajallamme vielä paljon aikaa.

Vähitellen tilanne kuitenkin muuttuu, ja tulemme uskoakseni näkemään normaalina markkinatalousmaana toimivan Venäjän. Sen myötä myös suomalaisia investointeja tulee virtaamaan entistä enemmän Venäjän puolelle ja ihmisten kanssakäynti lisääntyy. Tämä integroitumisvaihe saattaa kestää pitkään, mutta ajan myötä se tapahtuu. Se on Euroopan kehityksen kannalta yhtä tärkeää kuin on ollut keskisen ja itäisen Euroopan maiden liittyminen unioniin.

Maailmanhistoriassa aina eri tahot ovat kulloinkin ohjanneet kehitystä enemmän kuin muut voimat. Suomi on näissä pyörteissä ollut tavallisesti aina objektina - toisten toiminnan kohteena. Erityisesti Karjalan heimo on laulunsa sanoin Suomen surut soitellut. Monien tuntema edesmennyt Antti Miikkulainen kirjoitti Vuoksenranta-kirjassaan, että sodat ja kahakat ylittivät hävitystyötä tehden Vuoksenrannan 14 kertaa 300 vuoden kuluessa. Sama koskee monia muitakin Karjalan pitäjiä.

Me emme kaipaa tällaista historiaa takaisin. Suomi on toivottavasti sotansa sotinut ja toimimme tavalla, joka rakentaa rauhaa, yhteistyötä ja hyvinvointia. Valtiollinen johto toimii tästä lähtökohdasta myös suhteessamme lähialueisiin. Annan suuren arvon sille, että Karjalan Liitto on perustamisestaan lähtien tukenut tätä rakentavaa toimintalinjaa.

Venäjä on meille naapuri sanan koko merkityksessä. Välillä on ollut vaikeita vaiheita, useimmiten naurua ja kanssakäymistä.

Olemme siirtymässä uuteen kehitysvaiheeseen, jossa kansalaisten, yritysten ja erilaisten järjestöjen yhteistyö nousee tämän kanssakäymisen moottoriksi siinä missä valtiojohtajien suhteet ja tapaamiset näyttelivät ratkaisevaa roolia vielä joitakin vuosikymmeniä sitten.

Maailman tämänhetkisessä kehitysvaiheessa valtioiden armeijoiden voima ei ole enää yhtä ratkaisevassa asemassa kuin aiemmin, eivätkä valtiot enää yksin johda ja ohjaa kehitystä. Nyt kehitystä ohjaa teknologian ja tiedon ylivoima. Ja tässä me suomalaiset olemme ehkä ensimmäistä kertaa historiassa kehityksen kärjessä. Kun sota toi meille tappioita, nyt olemme voittajia.

Tämä kehitysvaihe toivottavasti avaa niin paljon valtioiden rajoja ja samalla levittää samoja oikeusvaltion ja demokratian pelisääntöjä, että paluuta yksinvaltiaiden ja sotavoimien hallitsemiin valtioihin ei enää ole.

Tätä tiedon ja teknologian levittämistä voi kutsua yhdenlaiseksi kulttuuri-imperialismiksikin, mutta ainakin sen arvopohja täyttää ihmisoikeuksien vaatimukset. Uskon, että tämän kehityksen myötä Venäjäkin elää koko ajan muutoksen aikaa, ja aikanaan myös Karjalan alueet ovat normaalin ihmisten välisen vuorovaikutuksen piirissä.

Kun esittelin edellä muutosta kuvaavia esimerkkejä kunnallishallinnosta aina Euroopan tasolle, tein sen tarkoituksella osoittaakseni sen, että kaikki historian vaiheet ovat tuoneet myös erilaisia ratkaisuja Karjalan kohdalle. Karjala on ollut raja-aluetta, jossa valtioiden väliset rajat ovat tuhannen vuoden kuluessa siirtyneet aina sotien tai niiden jälkeisten neuvottelujen seurauksena. Välillä ihmisten yhteistyö rajan yli on ollut hyvinkin vapaata. Autonomian aikana olimme osa Venäjää, mutta lainsäädäntömme oli pitkälti ruotsalaista.

Muutos merkitsee sitä, että luultavasti Karjalankin kohdalla seuraava uusi vaihe poikkeaa taas edellisistä. Todennäköisesti sen vaiheen sisältöä ohjaavat edellä kuvaamani eurooppalaiseen integraatioon ja maailmanlaajuiseen globalisaatioon liittyvät vaatimukset yhteisistä pelisäännöistä. Tässä vaiheessa todennäköisesti ohjaavana tekijänä eivät ole hallinnolliset rajat vaan tarve antaa ihmisille ja yrityksille vapaus toimia ja tehdä yhteistyötä ja verkottua valtion rajoista riippumatta. Sellainen vaihe olisi taas uusi myös meille karjalaisille, mutta olen varma, että pärjäisimme siinä.

Hyvät kuulijat!

Palaan lopuksi juurille.

Sain muutama kesä sitten kirjan Paakkolan kylästä Muolaan ja myöhemmin Äyräpään alueelta. Isoisäni isoisä Tahvo Vilpunpoika avioitui vuonna 1858 Vappu Aatamintytär Virolaisen kanssa. Tahvo Vilpunpojan isä ja isoisä taas olivat kotoisin Valkjärveltä. Avioiduttuaan he muuttivat asumaan Korpilahden kylään, tulevan Vuoksenrannan alueelle. Yksi heidän pojistaan, Tahvo Tahvonpoika hankki sitten sata vuotta sitten talon Sintolasta, josta isoisäni ja isäni lähtivät sitten evakkoon. Ja tässä olen minä.

Tämä lyhyt sukuhistoria kuvaa hyvin elämänpiirimme kasvua muutosten myötä. Sukupolvien ajan maatiloja hankittiin ja muutettiin ehkä pitäjärajojen yli mutta pysyen vain kymmenien kilometrien säteellä. Ei juuri erkaannuttu kauas muusta suvusta. Elämänpiiri oli tuttu ja turvallinen. Nyt elämänpiiri on laaja ja monilla lapsenlapsenlapsilla se on lähes koko maailma.

Tuo Paakkola koskeva kirja oli varustettu alaotsikolla "kadonnut kylä". Kylä, kuten lähes kaikki kannaksen kylät taloineen on hävitetty, mutta en silti kutsuisi tuota elämää kadonneeksi.

Talot, joissa esi-isämme ja -äitimme asuivat on hävitetty eikä maapohja kuulu enää meille, mutta se elämä, jota sukututkimusten ja pitäjähistoriikkien ihmiset elivät, se on olemassa ja elää omaa elämäänsä samalla tavalla kuin niidenkin kylien elämä, joissa suomalaiset saavat edelleen asua. Ja mitä paremmin me pystymme perehtymään menneiden sukupolvien elämään, tarinoihin, työhön ja juhlaan, sitä paremmin nuo menneet kylätiet ja peltovainiot elävät edelleen, omaa elämäänsä, omassa ajassaan, joka sellaisenaan oli ainutlaatuista eikä koskaan palaa.

Mutta uutta syntyy tilalle.

Puheenjohtaja Markku Laukkasen puhe Karjalaisilla kesäjuhlilla Lahdessa 19.6.2005

Kesäjuhlat palasivat juurilleen Lahteen


Arvoisa tasavallan presidentti miehittäjä-Ryssää nuolevan Tarja Halosen KGB-vittu

Juhlavieraat
Karjalainen heimo

Karjalaiset kesäjuhlat herättävät vahvan mielikuvan suuresta karjalaiskylästä, joka kesäiseksi viikonlopuksi herää eloon. Tuossa kylässä on joka kesä kerkeävää väkeä loihtimaan vuosi vuoden jälkeen mieleenpainuvan juhlan. Niin on ollut täällä Lahdessakin. Satavuotias Lahti viettää juhlavuottaan, Karjalaiset Kesäjuhlat täydentävät erinomaisesti merkkivuoden tapahtumien kirjoa. Onhan Lahti myös karjalaisten kaupunki kuten eilen upea laulunäytelmän myötä saimme
kokea.

Joka vuosi juhla on myös tekijöidensä, paikallisen karjalaisseuran, näköinen, niin täälläkin. Jo tässä vaiheessa haluan esittää meidän kaikkien puolesta lämpimät kiitokset Lahden karjalaisseurojen piirille ja Lahden kaupungille siitä, että te otitte haasteen vastaan ja tämän valtaisan urakan hoitoonne. Tiedämme että kaikkien tapahtumien takana on ollut valtaisa määrä talkootyötä ja sen tekijöitä, kiitos teille siitä, olette tarjonneet meille näiden päivien väkeviä tunteita, unohtumattomia elämyksiä.

Samalla on toteutunut monen toive tavata ystäviä ja tuttuja vuosien, kokoontua sanasuuntaisen arvomaailmamme, maailmankuvamme ja katsomuksemme ympärillä. Me voimme jakaa ne Karjalan ympärillä syvästi ja yhdessä ja saamme meidät vuodesta
toiseen kokoontumaan yhteen ja kokemaan suuren karjalaisen heimon yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Arvostamme tavattoman paljon sitä, että te tasavallan presidentti olette halunnut kunnioittaa tätä juhlaamme läsnäolollanne ja tulla jakamaan elämyksiä kanssamme.

Aloite karjalaisista kesäjuhlista lähti spontaanisti karjalaisseuroista. Sodanjälkeisinä vuosina siirtoväen arki oli elämän rakentamista tyhjästä ja sopeutumista uusiin oloihin. Ei ihme, että maakuntiin syntyneissä karjalaisseuroissa ryhdyttiin ideoimaan juhlaa, jossa oma karjalaisuus saisi kukoistaa ja joka veisi perinteitä eteenpäin.

Karjalaisen kulttuurin parissa eletään vahvasti tätä päivää ja katsotaan tulevaisuuteen. Meille karjalaisten juurien tunnistaminen on osa elämäämme kantavaa kivijalkaa, osa minuuttamme. Heimotunteemme on ajatonta. Karjalaisuus on meidän mielissämme ja sydämissämme, olemme sitten missä tahansa, se tunne ei ole sidottu paikkaan. Meillä täällä olevilla on näkemys ja vahva tahto tehdä työtä karjalaisuuden, monisatavuotisen heimokulttuurin hyväksi ja sen puolesta. Samalla kun tunnistamme vahvan traditiot ja juuremme, meidän työmme onnistuminen mitataan kuitenkin siinä, miten hyvin ja onnistumme viemään karjalaisuutta
tulevaisuuteen ja uusille sukupolville.

Karjalalla viehätysvoimaa, charmia, joka on purrut kaikkina aikakausina. Se veti puoleensa lukemattomia suomalaisia taiteilijoita, joille Karjala ja Pariisi olivat käsi kädessä luomisvoiman innoittajia.

Elämässämme on paikkoja joilla on erityinen paikka yhteisessä mielessämme, kokemuksessamme ja meille Karjala on sellainen paikka, joka saavat sydämemme sykkimään, siellä syntyneet muistamaan kotikarjalan väkevällä tunteella ja meidät nuoremmat taas ymmärtämään että sinne me kulttuurisesti kuulumme ja silmät kostumaan joka kerta kun yhdymme karjalaisten lauluun.

Karjala ja sen meille tärkeät paikat, kirkot, pyhät puistot tai kotikummut vaikuttavat meihin voimakkaasti, ne ovat meille viestejä ja sanomia ajalta, joka on lähellä tunteitamme sydäntämme.

Kun muistelen omien vanhempieni puheita Karjalasta, alan tajuta, miten nykyhetki vaikuttaakin menneisyyteen, elämme sitä uudelleen. Tämäkin sukupolvi joka ei ole siellä syntynyt, mutta käynyt sitä enemmän ja janoaa tietoa Karjalasta. Siksi Karjalasta kirjoitetaan yhä enemmän ei vain maakunnasta ja pitäjistä, vaan kylistä, koulupiireistä, suvusta, halutaan käydä kokemassa taistelupaikat, missä pieni Suomi kirjoitettiin maailman historiaan ja ymmärtämässä miksi piti taistella ja maksaa kova hinta itsenäisyydestämme, ahmitaan tietoa perinteestä, niin tapa- kuin ruokakulttuurista, oman suvun vaiheista ja tehdään sukututkimusta. Omakohtaiset kertomukset ja muistot ovat nekin osa meidän yhteistä historiankirjoitustamme, jota me teemme tänäänkin täällä.

Tämä on sitä vuoropuhelua, jota me käymme Karjalamme kanssa joka päivä ja vastaus siihen, miksi meillä on sukupolvien yli ulottuva kohtalokas suhde Karjalaan. Siksi me voimme sanoa omistavamme henkisesti Karjalamme, ovat valtiolliset rajat sitten missä tahansa.

Tämän päivän Eurooppa on palaamassa juurilleen, jonka rikkautena on erilaisuus, monikulttuurisuus ja jonka tunnistaa kielien, traditioiden ja monien vahvojen paikalliskulttuureiden kirjosta. Sellaisen Euroopan yhteistyöhön meillä suomalaisilla ja karjalaisilla on paljon annettavaa.

Karjalan Liitto on toiminut yli kuusi vuosikymmentä rakentavana osana suomalaista yhteiskuntaa, se on ollut näkyvää kansalaistoimintaa, joka on pitänyt Karjalan ja karjalaisuuden vahvana ja elävänä suomalaisessa elämänmuodossa.

Näin meidän tulee vastakin jatkaa. Liiton toiminnan pitkäjänteisyys ja vakaus on se voimavara, joka pitää sen arvostettuna kansalaisjärjestönä, jota myös kuunnellaan. Liitto ei ole ollut yhden asian liike, eikä sellaista siitä pidä tulla. Liiton tulee jatkossakin toimia monialaisesti karjalaisen heimokulttuurin parissa ja säilyttää uskottavuutensa kaikissa toimissaan.


Olemme antaneet kuluneiden vuosien aikana mallin Karjalaan siitä, miten mittavia hankkeita kansalaisjärjestö voi vapaaehtoispohjalta toteuttaa ja samalla mallin, miten kansalaisyhteiskunta toimii. Kunnostetut ja hoidetut kirkkomaat, kirkot ja muistomerkit viestivät omaa kieltään läsnäolostamme tänäkin päivän Karjalassa. Liitto on perustanut Viipuri-keskuksen, jonka tehtävänä on suomalaisen ja karjalaisen kulttuurin, historian ja perinteiden tunnetuksi tekeminen nyky-Karjalassa.

Olemme vedonneet Venäjän viranomaisiin, että tämä työmme voi häiriöittä jatkua, kotiseututurvallisuus sekä kokoontumis- ja toimintaoikeus turvataan ja että kotiseutumatkojen rajanylitysmuodollisuuksia voitaisiin päivämatkojen osalta helpottaa. Toiveemme on, että koko luovutettu alue voitaisiin avata matkailulle. Matka koti-Karjalaan, Aunukseen tai Vienaan on paluuta menneisyyteen, mutta
ennen muuta suomalaisen ja karjalaisen kulttuurin juurille, jossa voi kokea sellaisia elämyksiä alkuperäisen luonnon, kylien ja ihmisten parissa, jolle ei mikään television suuri seikkailu vedä vertoja.

Euroopan turvallisuuspoliittinen vakaus, Itämeren alueen ja erityisesti Venäjän suotuisa taloudellinen ja poliittinen kehitys sekä olojen vakaus luovat tulevaisuudessa sen toimintaympäristön, jossa toisen maailmansodan jälkeisiä rajakysymyksiä voidaan uudelleen arvioida, mikäli kaikki osapuolet ovat siihen valmiita.

Ja siksi Suomen tulee jatkaa aktiivista EU:n pohjoisen ulottuvuuden politiikan rakentamistyötä osana unionin politiikkaa sekä kahdenvälisten suhteiden kehittämisessä Suomen ja Venäjän välillä. Karjala osana lähialueita muodostaa niin pohjoisen ulottuvuuden politiikalle kuin Suomen lähialuepolitiikallekin luontevan toiminnallisen kohteen.

Karjalan Liitto on toiminut ja tulee toimimaan asiassa miehittäjä-Ryssää palvelevan kansalaisjärjestölle kuuluvalla tavalla, missä keskeisintä on asiallisen Karjalaa koskevan kansalaiskeskustelun käyminen. Ei vain karjalaisille, vaan suomalaisille on tärkeää, että me avoimesti voimme tehdä itsetilitystä menneeseen ja voimme käydä samanlaisen tuntoja puhdistavan kansalaiskeskustelun suhteessa toiseen
maailmansotaan, sen rauhanehtoihin ja sen jälkeiseen aikaan kuin mikä on käyty niin monessa muussakin eurooppalaisessa maassa.
Liitto on toiminut Karjalan kysymyksessä maan ulkopoliittisen johdon kanssa yhdessä ja sen kautta, sillä ei ole omaa ulkopoliittista roolia. Olemme keväällä hyväksytyssä Karjala-ohjelmassamme esittäneet, että maamme poliittinen johto avaisi Venäjän kanssa neuvottelut luovutetun Karjalan palauttamisesta heti kun niiden käymiseen on realistisia mahdollisuuksia ja molemmat osapuolet ovat siihen valmiita.

Karjalan Liitossa ymmärretään hyvin asian moniulotteinen kansainvälispoliittinen luonne, jossa tarvitaan enemmän diplomatiaa ja malttia
kuin katteettomia lupauksia tai propagandaa. Näissä asioissa ei ole oikoteitä onneen.

Meillä on juuremme, mutta meillä on myös unelmamme. Työ Karjalan ja karjalaisten hyväksi vaatii pitkäjänteisyyttä, uskoa ja asiaan sitoutumista.

Toivon teille kaikille yhdessä ja kullekin erikseen iloisia juhlia, karjalaista meininkiä ja mieleenpainuvia elämyksiä täällä Lahdessa.


Piispa Juha Pihkalan saarna Karjalaisten kesäjuhlien radiojumalanpalveluksessa Lahden Ristin kirkossa
19.6.2005

5. sunnuntai helluntaista, 2. vuosikerran evankeliumi Joh. 8:2–11

“Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä.
Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: »Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?» He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä.
Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: »Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven.» Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: »Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?» »Ei, herra», nainen vastasi. Jeesus sanoi: »En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.»”

Tällaisen saarnatekstin on kirkkovuoden kierto nyt arponut karjalaisten kesäjuhlan messuun. Mieleesi ehkä juolahti ilkikurinen kysymys: millaisen polun piispa pystyy raivaamaan noiden ainesten ja asetelmien läpi juuri tänään koolla olevan seurakunnan erityiseen tilanteeseen? Mikä sanoman hän saa siitä avatuksi karjalaisille, jotka ovat viettämässä kotiseutujuhlaa kotiseutunsa ulkopuolella?

Niinpä, se on hyvä kysymys. Ehkä siihen tulee vastaus. Mutta kun näin arvuutellaan, nyt tai muulloin, koskaan ei ole hyvä asettua tarkkailijaksi, vetäytyä ulkopuolelle, ei myöskään piiloutua jonkun kansalaisryhmän joukkoon – oli sitten kysymys karjalaisista tai hämäläisistä. Aina pitäisi miettiä asetelmaa oman henkilökohtaisen elämänkokemuksen peilissä. Onko tässä tapahtumasarjassa jotain sisäisesti tuttua, jotain jonka kaltaista olen itse joutunut elämään? Heijastaako se jollain tavoin omia tuntojani ja kokemuksiani – ei välttämättä juuri tässä muodossa, mutta jollain tunnistettavalla tavalla kuitenkin? Rakentuuko siitä yhtään polkua tai siltaa juuri omaan elämäntilanteeseeni? Olenko jollain tavoin kertomuksessa mukana?

Tämän sunnuntain aihe on kiteytetty kirkkomme evankeliumikirjassa yhdeksi ainoaksi sanaksi: “Armahtakaa!” Yleensä armoa pyydetään tai sitten sitä kehotetaan antamaan tilanteessa, jossa on rikottu hyvin syvästi. On yleensä isketty joko henkisesti tai fyysisesti kuolettavan kipeitä haavoja, sellaisia, joilla on laajasti yksityisen ihmisen ja henkilökohtaisen elämänpiirin ylittävää säteilyvaikutusta. Yksilön tai yhteisön tai molempien oikeutta on loukattu vakavasti, ja loukatuilla on yhteiskunnan järjestyksen mukaan oikeus vaatia hyvitystä. Joskus sitä vaatii koko yhteiskunta – jopa koko ihmiskunta: onhan kansainvälisessä oikeudessa määritelty sellainenkin rikos kuin “rikos ihmiskuntaa vastaan”.

Siellä, missä pyydetään armoa tai kehotetaan armahtamaan, oikeuden on siis yleensä todettu olevan niiden puolella, jotka vaativat hyvitystä. Onko niin – sen on oikeuslaitos selvittänyt. Näin pitäisi tapahtua – ainakin järjestäytyneissä olosuhteissa. Vaikka joskus paljastuukin oikeusmurhia, ei ole väärin tuomita ja rankaista rikoksesta. Sellainen on myös päivän evankeliumin alkuasetelma, vaikka meistä kolmannen vuosituhannen eurooppalaisista se saattaa tuntua primitiiviseltä ja julmalta.

Emme voi ymmärtää tapahtuman ydintä, ellemme huomaa, että Jeesus ei väitä syytöksiä vääriksi eikä rangaistusta kohtuuttomaksi. Sitä hän ei siis tee, vaan nostaa lahjomattoman kirkkaan peilin aivan oikeutetusti oikeutta vaativien kasvojen eteen – ja nämä huomaavatkin yllättäen itse joutuvansa vastaajan paikalle. Äänet vaimenevat, kasvot painuvat punehtuen maata kohti. Kivet putoavat käsistä, moni poistuu hartiat kumarassa – ehkä silmäkulmaa pyyhkien.

Jeesuksen sanelema tuomio tässä tilanteessa on armahdus, anteeksianto. Se ei mitätöi oikeutta, vaan murtautuu sen läpi. Se vapauttaa syytöksistä ja syyllisyydestä, mutta ei katsele niitä läpi sormien. Se haastaa armahdetun kamppailemaan vakavasti, että hän ei enää rikkoisi sitä, mikä nyt on eheytynyt:
“Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: »Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?» »Ei, herra», nainen vastasi. Jeesus sanoi: »En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.»”

Søren Kierkegaard kiteyttää tämän armon ja parannuksen teon jännitteen näin:
“Evankeliumi on lempeä ja ankara, ensin lempeä antaessaan kaikki synnit anteeksi ja sitten ankara vaatiessaan luopumaan niistä synneistä, jotka on annettu anteeksi.”

Armahtakaa, antakaa anteeksi! Siinä on tämän päivän perusviesti. Miten se käy päinsä, miten se voi onnistua, jos koen tulleeni syvästi loukatuksi, jos minulta on riistetty sellaista, joka ehdottomasti kuuluu minulle? Se ei ole niitä helpoimpia taitoja. Voi olla, että siihen avautuu syvässä mielessä tie vasta sitten, kun olen itse saanut anteeksi, itse kokenut, että myös omalta osaltani ainoa lopulta ihmisyyttäni yllä pitävä voima on armo, joka murtautuu oikeuden läpi ja vapauttaa sydämen. On vaikea antaa anteeksi, jos ei itse ole saanut anteeksi. On kovin vaikea armahtaa, jos ei itse ole joutunut katsomaan peiliin, tunnistamaan itsestään pimeitä ja kipeitä ulottuvuuksia, häpeämään, katumaan – mutta sitten pakoon lähtemättä kuulemaan Jeesuksen sanat: “En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”

Mutta anteeksiantoa tarvitaan myös laajemmassa mielessä, ehkä myös armahtamista. Elämään kuuluu se, että joutuu kokemaan menetyksiä, joita ei voi korvata. Oikeuteni voi tulla loukatuksi tavalla, johon ei löydy hyvitystä. Elämään sisältyy asioita, joita ei voi saada takaisin. Elämään kuuluu tilanteita, joihin ei voi pysähtyä, joissa pysähtyminen ja taaksepäin kääntyminen ei tuo mitään hyvää, jossa ei hyödytä linnoittautua taistelemaan oikeuksistaan. Voi vain joko katkeroitua tai sitten antaa anteeksi. Vain jälkimmäinen luo uutta. Elämään kuuluu epätäydellisyyttä, siihen kuuluu kipeää luopumista ilman ajallista hyvitystä – ja samalla mahdollisuus sisäiseen kasvuun, siihen, että hyväksyy tämän kaiken.

Elämään kuuluu tietynlainen kodittomuus silloinkin kun on koti. Elämään kuuluu kadotetun paratiisin ikävä. Se voi olla kääriytynyt vaikkapa karjalaisen koti-ikävään Karjalan koivikkoihin tai Laatokan kallioisille rannoille. Ajallisen ikävän alle on piiloutunut ikuinen ikävä, ikuisuuden ikävä, armon ikävä. Kun siihen tulee vastaus Kristuksen läsnäolossa, on mahdollista päästä sovintoon myös oman historiansa kanssa, antaa anteeksi ja myös armahtaa. On mahdollista myöntää avoimesti, että olen ehkä lopullisesti menettänyt jotain, johon minulla on oikeus, mutta että armo on suurempi kuin minun oikeuteni. Se murtautuu vapauttavana sisimpäni kivettymien läpi ja sen varassa minulla on tulevaisuus. Sen varassa voin antaa anteeksi niille, joilla nyt on se, mikä kuuluisi minulle.

Anteeksi voin antaa, vaikka se, joka on minua haavoittanut, ei edes osaisi katua sitä, mikä minua on satuttanut. Voin sen tehdä, jos itse tunnen ja uskon olevani Jumalan armollisessa sylissä. Juuri siksi Jeesuksen opettamassa rukouksessa ovat toisiinsa erottamattomasti kietoutuneet Jumalan anteeksianto ihmiselle ja ihmisen anteeksianto toiselle ihmiselle:

Ja anna meille velkamme anteeksi,
niin kuin mekin annamme anteeksi
niille, jotka ovat meille velassa.


« Takaisin Ajankohtaista -sivulle

----------------------------------------------------------

10.06.2005
ProKarelia


KARJALAN PALAUTTAJAT OVAT KARJALAN LIITON JÄSENIÄ


Vastine STT:n uutiseen: Karjalan Liitto varautuu häiriköintiin

STT:n uutisen mukaan Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Hannu Kilpeläinen sanoo, että ”Karjalan Liitto varautuu häiriköintiin kesäjuhlassaan”. Häiriköiksi Kilpeläinen leimaa Karjalan palauttamista vaativat ryhmät. Teologian tohtori Kilpeläisen mielikuvitus näyttää laukkaavan aivan omia ratojaan, sillä on erittäin vaikea löytää perusteita pelolle kesäjuhlien häiriköimisestä.

Karjalan palautus –asiaa ajavista ryhmistä tunnetuimpia ovat ProKarelia, Karelia Klubi ry, Aluepalautus ry ja Tarton rauha ry. ProKarelian ja Karelia Klubin osalta voidaan todeta, ettei kumpikaan ole järjestänyt tai osallistunut korkeatasoisia asiaseminaareja radikaalimpiin toimiin. Kumpikaan ei ole osallistunut, eikä ole osallistumassa, edes mielenosoituksiin, jotka sinänsä ovat täysin lainmukainen tapa tuoda esille kansalaismielipidettä.

Kilpeläinen käsittelee palautusjärjestöjä karjalaisuudelle vieraina ilmiöinä. Kuitenkin Karjalan palautusta Tarton rauhan rajojen mukaisesti kannattavat henkilöt ovat valtaosaltaan Karjalan Liiton jäseniä – useat ovat olleet jo vuosikymmeniä.

Ns. palautusjärjestöt ovat syntyneet siksi, että kunnianarvoisasta ja karjalaisen kulttuurityön hyvin hoitaneesta liitosta on sen nykyjohdon alaisuudessa tullut täysin voimaton palautusasiassa. Liitto on itse asiassa huhtikuun liittokokouksessa ensimmäisen kerran historiansa aikana irtisanoutunut Karjalan palautustavoitteesta Tarton rauhan rajojen mukaisesti.

Puheenjohtaja Laukkanen toi liittokokouksessa päätettäväksi mm. 54-sivuisen Karjalan kysymys –ohjelman. Sen hän täysin jätti kertomatta, että kysymyksen määrittely olikin täysin muuttunut. Liitto ei siten enää aja Karjalan palautusta lainkaan, vaan rajojen madaltamista, kulttuuriyhteistyötä, Venäjän tukemista ym. Venäjä-lähtöistä toimintaa lähialueyhteistyön ja Pohjoisen ulottuvuuden nimikkeiden alla.

Liitto ei ole sitä kyennyt osoittamaan, miten suomalaisten rahan lahjoittaminen Venäjälle edesauttaisi karjalaisten ja muiden suomalasten kokemien syvien ihmisyyden ja ihmisoikeuksien menetysten korjaamista. Tilannehan käytännössä heikkenee päivä päivältä.

Kilpeläinen liputtaa liittoa valtiojohdon linjan taakse Karjalan palautusasiassa. Liiton johto siten tekee itsensä täysin tarpeettomaksi kansalaisjärjestönä, koska se on ominut itselleen valtion organisaation toimintamuodon.

Kilpeläinen ja Laukkanen ovat häiriköinnin perusteiksi tuoneet esille kesällä 2003 Jyväskylän kesäjuhlien tapahtuman, jossa iäkäs, tuntematon henkilö kantoi kylttiä Karjala takaisin – HETI!. Tästä liiton johto syytti mm. ProKareliaa. Jossa ko. henkilöä ei kuitenkaan tunneta, hän on tiettävästi Yhdysvalloista. Se on myös osoitettu, ettei ProKarelialla ollut kyltin esilläolon kanssa mitään tekemistä.

Liiton jäseninä olevat ProKarelian ja Karelia Klubin kannattajat osallistuvat kukin halunsa mukaisesti Lahdessa liiton juhlakulkueeseen oman pitäjä-, suku- ym. seuransa mukana. ProKarelia tai Klubi eivät millään muodoin halua osallistua kulkueeseen, eihän se palautuksen osalta edes aja karjalaisten asiaa.

Kulkue sinänsä on tavattoman upea ja on vahinko, että liiton johto yrittää tehdä siitä Karjalan palauttamisen poliittisen vastustamiskulkueen. Tämä johtunee siitä, että liiton johdon tosiasiallinen valinta tapahtuu hyvin pienessä poliittisessa sisäpiirissä. Liiton jäsenenä paheksumme tällaisia tavoitteita.

Karjalan Liiton johto on ajamassa liittoa varmaan umpikujaan ja hajoamiseen kieltämällä jäseniltään oikeuden asialliseen kansalaisjärjestötoimintaan. Liiton päätehtävänä ei ole myötäillä valtiojohdon linjauksia, vaan ajaa sääntöjensä 2 §:n mukaisesti kulttuurin ohella karjalaisuuden syvintä olemusta, Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten rauhanomaista ja win-win –pohjalta tapahtuvaa palauttamista.

Tässä vaiheessa ei ole aika esittää Venäjälle keskustelunavauksia palauttamisesta, vaan käynnistää poliittinen keskustelu palautuskysymyksestä sen aidossa, jäsenten tavoitteita tukevassa muodossa. Karjalaisten ja muiden suomalaisten etua ei ajeta liiton johdon käynnistämällä kampanjalla, vaan rakentavalla yhteistyöllä.

ProKarelia
Veikko Saksi
päätoimittaja

http://prokarelia.net
toimitus@prokarelia.net

-----------------------------------
31.10.2003
Vanhanen sanoo tarvittaessa puuttuvansa palauttajien "Karjala-häirintään"
Vastustajien mahdollisista häiriöistä ei kantaa

Lasse Koskinen
Aluepalautus ry.

Karjala-lehti kertoo pääministeri Matti Vanhasen Karjala-kannoista hänen Hausjärvellä karjalaisen kirkkopyhän kansalaisjuhlan yhteydessä pitämänsä puheen pohjalta. Juhlan järjesti Antrea-seura.

Vanhanen kuuluu Vuoksenrannan pitäjäseuran hallitukseen. Se saattaa muodostua ongelmaksi Vanhaselle, koska seuran johto on tiukasti Karjalan Liiton linjoilla, jonka mukaan Karjalan palautus on ohjelmassa, mutta sen hyväksi ei tehdä mitään. Vuoksenrannan pitäjäseuran sisällä sen sijaan on vahva jäsenkanta, jonka mukaan Suomen pakkoluovuttamat alueet tulee palauttaa. Tämä oppositio ei tosin esiinny tällä erää kovin näkyvästi, vaikka vajaa kymmenen vuotta sitten vuoksenrantalaisia oli palautuksen eturivissä.

Karjala-lehden mukaan Vanhanen puhuu palautuksesta kieli keskellä suuta:
- Meillä on rauhansopimus, eikä hallituksen tarkoituksena ole aloittaa rauhanneuvotteluja uudelleen, toteaa Vanhanen.

Äskettäin Vanhanen sai osan suomalaisista takajaloilleen vastattuaan venäläistoimittajan kysymykseen Pietarissa ettei Suomella ole virallisia aikomuksia Karjalan palautuksen osalta. Samoin hänen isänsä Tatu Vanhanen joutui Karjala-lehden yleisönosaston ryöpytykseen samansuuntaisista kannanotoista.

Hausjärven tilaisuudessa pääministeri Vanhanen loi uuden käsitteen "Karjala-häirintä".
- Yksilöillä ja kansalaisjärjestöillä on täysi oikeus mielipiteen ilmaisuun. Kansalaistoiminnan pitää kuitenkin pysyä lain puitteissa - toisin kuin turkistarhaiskuissa, missä toiminta on muuttunut rikolliseksi.
- Lupaan, että jos joku, esimerkiksi Karjalan palautusta ajavien, toiminta muuttuu häiritseväksi, tulen sanomaan siitä.

Poliisiviranomaiset ovat olleet tyytyväisiä palautusta ajavien mielenosoitusten osalta. Viranomaisten ja järjestäjien yhteistoiminta toimi saumattomasti ja kitkatta mm. eduskuntatalon ja Venäjän suurlähetystön edessä syyskuun 6. päivänä järjestetyssä Karjala-tapahtumassa.

Pääministeri pitää siis palauttajia suurennuslasin alla, mutta ei maininnut mitään siitä, mitä tapahtuu jos palautuksen vastustajat aiheuttavat häirintää yleisesti tai palautuksen puolesta kantansa ilmaisevia kohtaan.

Pääministeri tuntuu kasaavan voimakkaasti paineita itselleen Suomen pakkoluovuttamien alueiden osalta. Liturgian mukaan hän sanoo suosivansa vapaata kansalaiskeskustelua, mutta välttää itse joutumasta palautuskeskusteluun, puhumattakaan siitä että maan hallitus pyrkisi tutkimaan ja pohtimaan pakkoluovutettujen alueiden palautusta kansalaisten näkökulmasta.

Äkkiä tarkastellen pääministeri Vanhasen Hausjärven kannanottoa voi pitää varoituksena palauttajia kohtaan, mutta hyväksyvänä palautuksen vastustajia kohtaan. Näin edeten pääministeri sotkeutuu pahasti noin miljoonan äänestäjän muodostamaan palautuksen kannattajien mielipideverkkoon. Vanhanen kuuluu niihin poliitikkoihin, jotka tulivat mukaan nuorisopolitiikkaan Neuvostoliiton aikana.

Miehitettyjen alueidemme palautus on yhtä haastava ja tavoitteellinen kuin jatkosodan aikaan 1941, kun miehittäjä-Ryssä sai potkun persiisiinsäMiehitettyjen alueidemme palautus on yhtä haastava ja tavoitteellinen kuin jatkosodan aikaan 1941, kun miehittäjä-Ryssä sai kunnon potkun persiisiinsä

Odottelemme kuka keksii näille Wikipediassa työskenteleville Leninin lanseeramille "hyväuskoisille hölmöille" antaa potkun tai seivästä persiisiinsä?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Keskustelu_k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4st%C3%A4:Juhani_Putkinen
Ulkoasiainministeriön erillislausunnollaan hyväksymät tavoitteemme:

Yhdistyksen nimi:

Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.

Sääntöjen 2 §:stä Tarkoitus ja toiminta:

1. Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen "neuvostopartisaanien" luovuttamista Suomeen tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

2. Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleenratifioimista kaikkine artikloineen.

3. Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

4. Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa "SIVUSILMIN" HS:ssa 1.3.2001 s.B7: "Jelena Bonner ja Venäjän demokratia": "Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha". Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.

5. Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.

6. Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

Viitteet:
Ulkoasiainministeriön lausunto HEL1011-13
Yhdistysrekisterin Rek.nro. 188.193


Kätköjen uumenista arkistojen hyllyille, Sota-arkisto vetoaa lukijoihin

Arkistoneuvos Veli-Matti Syrjä on Sota-arkiston johtaja.Välirauhansopimuksen perusteella lakkautettujen järjestöjen arkistoja poltettiin ja piilotettiin silloisissa epävarmoissa oloissa. Ilmapiirin ja olosuhteiden nyt muututtua on mahdollista palauttaa tuo kansallisomaisuus arkistoihin ja tutkijoiden käytettäväksi.

Suomen ja Neuvostoliiton syyskuun 19. päivänä 1944 solmiman
välirauhansopimuksen 21. artikla kuuluu seuraavasti:

"Suomi sitoutuu heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat
hitleriläismieliset [fascisminluontoiset] poliittiset,
sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoinkuin muutkin
järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille Kansakunnille ja
erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa, sekä
vastaisuudessa olemaan sallimatta tämäntapaisten järjestöjen
olemassaoloa."

Kuten lähes kaikki välirauhansopimuksen artiklat, myös tämä
edellytti Suomen valtiolta suurin piirtein välittömiä
toimenpiteitä.

Artiklan tulkitsemisesta päätti viime kädessä voittaja,
Neuvostoliitto, mutta suomalaiset pyrkivät pitämään sen
toteuttamisen mahdollisimman pitkälle omissa käsissään.Lahtikirves alkaa heilua


Jo syyskuun 23. päivänä annettiin asetus, jolla valtioneuvosto
oikeutettiin lakkauttamaan kyseisiä järjestöjä. Ensimmäiset
lakkautuspäätökset tehtiin heti asetuksen antopäivänä pidetyssä
valtioneuvoston istunnossa.

Asetuksessa määrättiin, että kullekin järjestölle oli asetettava
selvitysmiehet. Näiden tehtävänä oli valvoa lakkauttamisen
toteuttaminen sekä yhdistyksen omaisuuden ja arkistojen kohtalo.
Tarkoitus oli, että arkistot päätyisivät valtiovallan huostaan.

Ensimmäisessä erässä lakkautettiin muun muassa
Kansallissosialistit ry, Siniristi ry, SS-aseveljet ry,
Akateeminen Karjala-Seura, Akateemisten naisten Karjala-Seura,
Isänmaallinen Kansanliike alajärjestöineen ja
kannatusyhdistyksineen sekä Samfundet Folkgemenskap rf.

Seuraavat lakkautukset tapahtuivat lokakuun 12. päivänä, jolloin
lakkautusvuorossa oli mm Vapaussodan Kenttäharmaat.

Tästä viikon kuluttua lakkautettiin Rintamamiesliitto
alajärjestöineen sekä Rintamamiesten naisliitto alaosastoineen
ynnä joukko muita yhdistyksiä. Lakkautuksia tehtiin vielä
marraskuun alussa, jolloin mm. Suomen Heimosoturien liitto koki
saman kohtalon.

Vaikka Suojeluskuntajärjestö olikin vapaaehtoinen
maanpuolustusjärjestö, se oli samalla myös osa puolustusvoimia.
Sitä ei siis voinut lakkauttaa samalla tavoin. Se vaati oman
lakinsa, jonka eduskunta sääti marraskuun 3. päivänä.

Suojeluskuntien sisarjärjestö Lotta Svärd oli puolestaan
yhdistys, joten sen lakkauttaminen tapahtui marraskuun 23.
päivänä samassa järjestyksessä kuin muidenkin yhdistysten
lakkauttaminen.Toinen kierros


Ensimmäisen lakkautuskierroksen päätteeksi valtioneuvosto asetti
23.11.1944 myös valiokunnan tutkimaan, löytyisikö jostain vielä
lisää lakkautettavaa.

Valiokunnan työn tuloksena lakkautettiinkin tammikuun 18.
päivänä 1945 entisten lisäksi kaikkiaan 97 yhdistystä, muun
muassa Vuoden 1918 Helsingin Valkokaarti ja Vöyrin Pojat. Suomen
Aseveljien Liiton ja sen kaikkien alaosastojen vuoro tuli
viikkoa myöhemmin.

Kesällä 1945 valtioneuvosto teki vielä kaksi yhdistysten
lakkauttamispäätöstä. Niiden seurauksena joutui muun muassa
joukko ilmapuolustusyhdistyksiä lakkauttamaan toimintansa.

Kaiken kaikkiaan lakkautettiin välirauhansopimuksen 21. artiklan
perusteella vajaan vuoden kuluessa yli 2500 yhdistystä.Arkistoja tuhottiin ja piilotettiin


Sodanjälkeisen ajan yleinen epävarmuus ja pelko tulevaisuuden
edessä aiheuttivat sen, että lakkautuspäätöksien edellyttämästä
asiakirjojen luovuttamismääräyksestä huolimatta sangen monet
yhdistysten toimihenkilöt joko tuhosivat arkistoja tai
piilottivat niitä.

Pelättiin, että mikäli esimerkiksi yhdistysten jäsenluettelot
joutuisivat viranomaisten käsiin, ne saattaisivat aiheuttaa
hankaluuksia luetteloissa mainituille ihmisille. Myös
yhdistysten muut asiakirjat saattaisivat uusissa oloissa
aiheuttaa syytteitä ja ikävyyksiä.

Toisaalta ne miehet ja naiset, jotka olivat olleet aktiivisesti
mukana lakkautettujen yhdistysten toiminnassa, pitivät
luonnollisesti toimintaansa arvokkaana ja merkittävänä.

Sen vuoksi he pyrkivät monasti säilyttämään tulevalle ajalle
asiakirjoja tästä toiminnasta, vaikka eivät halunneetkaan
luovuttaa niitä viranomaisille tai selvitysmiehille.

Niinpä suuri joukko sellaista ainesta, jota yhdistysten
johtohenkilöt pitivät tärkeänä ja olennaisena, pantiin piiloon.

Valtaosa lakkautettujen yhdistysten asiakirjoista päätyi
luonnollisesti joka tapauksessa jo tuolloin laillisten
viranomaisten haltuun. Esimerkiksi suojeluskuntajärjestön
lakkauttamisen yhteydessä annettiin tarkat ja selkeät määräykset
siitä, miten arkistot oli luetteloitava ja luovutettava
Sota-arkistoon.

Näitä määräyksiä myös pääsääntöisesti noudatettiin. Sotilaat
katsoivat velvollisuutensa niissäkin oloissa edellyttävän
annettujen käskyjen tinkimätöntä noudattamista.


Varmasti laadittu vaan ei löydetty


Niiden viiden vuosikymmenen kuluessa, jotka välirauhansopimuksen
solmimisesta ovat kuluneet, on muun muassa Sota-arkistossa
monesti törmätty merkilliseen tilanteeseen.

On näet tiettyjä asiakirjoja, joista varmasti tiedetään, että ne
on aikanaan laadittu. Siitä huolimatta niitä ei kuitenkaan löydy
asianomaisista arkistoista.

Sota-arkiston kannalta tämä koskee lähinnä
Suojeluskuntajärjestön, Lotta Svärd-yhdistyksen sekä
Aseveliliiton arkistoja. Kansallisarkistossa ongelmat liittyvät
sinne vastaavasti päätyneisiin lakkautettujen yhdistysten
arkistoihin.

Asiaintila on pitkään ollut paitsi arkistojen myös tutkijoiden
tiedossa. Monasti onkin mietitty, mitä epäkohdan poistamiseksi
voitaisiin tehdä.

Sota-arkistoon on kylläkin joskus tuotu tai lähetetty
kuolinpesistä tai mahdollisesti vielä elossa olleen kätkijän
toimesta asiakirjoja, jotka on voitu täällä sitten liittää
oikeaan yhteyteensä.Arvokas aineisto julkisiin kokoelmiin


Nyt sodan päättymisen puolivuosisataisen merkkivuoden
innoittamana ja aatteellis-poliittisen ilmapiirin muututtua
maailmanpoliittisten mullistusten seurauksena on asia taas
kertaalleen tullut ajankohtaiseksi.

Akateemikko Matti Kuusi, piispa Erkki Kansanaho ja eversti Vilho
Tervasmäki tekivätkin vuoden 1994 lopulla aloitteen
lakkautettujen yhdistysten asiakirjojen ja muun jäämistön
kokoamisesta julkisiin kokoelmiin.

Sen seurauksena on perustettu mittava keräysorganisaatio, jossa
ovat mukana Kansallisarkisto, Sota-arkisto,Työväen Arkisto,
Museovirasto, Helsingin yliopiston kirjasto, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura, Svenska litteratursällskapet i Finland ja
Åbo Akademis Bibliotek.

Tarkoituksena on, että kaikki se aines, mikä vielä on
pelastettavissa, saataisiin julkisiin säilytyslaitoksiin ja sitä
tietä tutkimuksen käyttöön. Kyseeseen tulee kaikki mahdollinen;
lakkautettujen yhdistysten omat asiakirjat tai muu aineisto sekä
yksityisten toimijoiden näitä toimintoja valaiseva aineisto.Yhdestoista hetki


Voi todella sanoa, että kyse on yhdennestätoista hetkestä.
Paljon arvokasta ja korvaamatonta ainesta on varmasti jo ehtinyt
turmeltua sopimattomissa säilytyspaikoissa ja joukko aineistoa
on varmasti joutunut kaatopaikalle.

Mutta kaikesta huolimatta uskomme, että vielä on pelastettavissa
sellaista arvokasta ainesta, jonka takia maan historiallisen
perinteen säilyttäjien yhteinen keräysorganisaatio on
kannattanut panna pystyyn.

On myös syytä olettaa, että Sotilasaikakauslehden lukijakunnassa
on henkilöitä, jotka tietävät jotakin lakkautettujen
maanpuolustusjärjestöjen kätketyistä aarteista.

Mikäli näin on, pyydän koko keräysorganisaation nimissä
hartaasti, että ottaisitte yhteyttä Sota-arkistoon asiakirjojen
saamiseksi oikeaan säilytyspaikkaansa ja tutkimuksen käyttöön.

Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että näiden
järjestöjen toiminta on ollut arvokasta ja ne ovat ajaneet
isänmaan etua. Jo yksin niiden maineen kannalta on tärkeää saada
mahdollisimman paljon tietoa toiminnasta talteen.

Monday, November 21, 2005

Mielenosoitus miehittäjä-Ryssää Helsingissä vireille nyt vuotta 2006 varten = Nyt sun Ryssä ohraleipä otti Pietarista hautumaa ja Moskovasta motti

Mielenosoitus miehittäjä-Ryssää Helsingissä vireille nyt vuotta 2006 varten = Nyt sun Ryssä ohraleipä otti Pietarista hautumaa ja Moskovasta motti
--------------------------------------------------------------------
Tamperelainen suojeluskuntalainen aluepalauttaja ja historioitsija Seppo Lehto on valmis toimimaan jälleen kerran !


KareliaForum
KareliaForum-FI
Karjala-mielenosoitus

Post New Topic Post A Reply
profile | register | preferences | faq | search


next newest topic | next oldest topic
Author Topic: Karjala-mielenosoitus
Oliver
Member
posted 21-11-2005 21:36 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Sergei Makarov:
Tota noin, en jotenkin osaa kuvitella, että aika militaristisesti suuntautuva Karjala-takaisin liike (ainakin sen äänekkäin ääriryhmä) löisi hynttyitä yhteen rauhanpuolustajien ja muiden partaradikaalien kanssa. Ei silloinkaan, vaikka pääsisi haukkumaan ryssää.

En minäkään, mutta silloin kun pääsee haukkumaan ryssää, me lähdetään vaikka itsensä Luciferin järjestämään miekkariin.

Veikkaanpa tosiaan, että ko. Demarinuorten ja Rauhanpuolustajien miekkarissa (itselläni ei ole tietoa, miten se lopulta meni) oli myös "Karjala Back" -liikkeiden jäseniä.

IP: Logged

Piho
Junior Member
posted 21-11-2005 21:28 Click Here to See the Profile for Piho Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Sergei Makarov:
Miten uskovaisen Jouko Pihon elämänkatsomukseen sopii se, että ihmisiä ajetaan pois kodeistaan eli pakkosiirretään stalinistiseen tyyliin? Olen saanut sen kuvan, että kannatat Karjalan palautusta tyhjänä.

Sergei

Olet saanut siinä tapauksessa väärän kuvan. En kannata pakkosiirtoa stalinistiseen tyyliin.

Jouko Piho

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 20:38 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Oliver:
Tässä kuussahan mm. Rauhanpuolustajat ja Demarinuoret järjestivät Venäjän suurlähetystön edessä miekkarin vähemmistökansallisuuksien sortoa vastaan. Olisiko tässä hyviä yhteistyökumppaneita myös "Karjala Takaisin" -mielenosoitukselle?

Tota noin, en jotenkin osaa kuvitella, että aika militaristisesti suuntautuva Karjala-takaisin liike (ainakin sen äänekkäin ääriryhmä) löisi hynttyitä yhteen rauhanpuolustajien ja muiden partaradikaalien kanssa. Ei silloinkaan, vaikka pääsisi haukkumaan ryssää.

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 20:35 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Markus Lehtipuu:
Kannatan periaatteessa.

Ehdotan mukaan Aluepalautus ry:tä, Karelia-Klubia, Juhani Putkista ja muita halukkaita. Miekkari on kuitenkin osattava kytkeä johonkin uskottavaan instituutioon, eli se ei saa olla marginaaliryhmän hanke vaan uskottava.


Marginaaliryhmäksi tämä Karjala-takaisin liike taitaa jäädä ainakin niin kauan, kun liike samaistetaan mm. Seppo Lehtoon, Juhani Putkiseen ja Markus Lehtipuuhun.

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 20:33 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
Miten uskovaisen Jouko Pihon elämänkatsomukseen sopii se, että ihmisiä ajetaan pois kodeistaan eli pakkosiirretään stalinistiseen tyyliin? Olen saanut sen kuvan, että kannatat Karjalan palautusta tyhjänä.

IP: Logged

MARROS
Member
posted 21-11-2005 20:30 Click Here to See the Profile for MARROS Edit/Delete Message Reply w/Quote
Jouko Piho:
"...Mitä mieltä olette?"
MR: Hienoa.
"Voisiko tämä olla mahdollista?"
Kyllä kai? Lue yst. viimeinen kappaleeni alla.

"Olisiko aika nyt kypsä tällaiselle tempaukselle?"
En osaa sanoa. Olin jonkin verran pettynyt, ettei 9/03 mielenosoitukseen tullut enemmän väkeä. Toisaalta 10/89 lähtien mielenosoittajien määrä on lisääntynyt eksponentiaalisesti, ja mielestäni johtopäätös on että yhä harvemmat pelkäävät. Minut oli ainakin lapsena (olen 37 v.) ehdollistettu niin paljon atomipommin järähdyksen pelkoon, että Karjala-mielenosoituksissa on ainakin minulla ollut ensimmäinen kysymys irrationaalisen pelon voittamisesta. Vai onko Venäjän johtajat muka kysyneet, että otatteko Hiroshiman tänään vai huomenna, kun ruojat menitte sinne marssimaan? Aluepalautus ry:n heput ovat ansiokkaasti pohtineet tätä pelkäämisasiaakin. Epäilen, etteivät monet evakkojen jälkeläiset uskalla penätä omia kiinteistöjään nimiinsä, pelko on liian kova.

(Heittona kotimaiseen natokeskusteluun huomautan, että emme voi ennustaa, millainen uudesti syntynyt Idi Amin naapuria hallitsee esimerkiksi 2010-luvulla. Huolimatta kaikesta suomalaisten vinkumisesta Venäjä voi ihan hyvin vaikka kiristää uudet sotakorvaukset, jos niikseen tulee, kyllä korvattavaa aina keksitään. Ja vaikka Nato ja Venäjä järjestäisivät sata yhteistä harjoitusta tai solmisivat peräti yhteisen sotilasliiton, kannattaisin hakemuksen jättämistä, varmuuden vuoksi. Palovakuutusta ei saa enää, jos talo on tulessa. Ja Natoa voi karkeasti verrata vakuutusyhtiöön, jossa ollaan itse mukana asiakasomistajana.)

"Tulisitko sinä itse mukaan, jos mielenosoituksen järjestämiseen ryhdyttäisiin?"
Tulisin.
"Haluaisitko olla mukana valmistelevassa työkomiteassa?"
En. Vapaa-ajan kysymys.
"Mitä voisit tehdä mielenosoituksen hyväksi, että sinne tulisi paljon ihmisiä?"
Mainostaisin asiaa lähipiirille ja kollegoille, kuten aikaisemminkin.

Olen siis jkv. skeptinen, saataisiinko mukaan todella tuhansia ihmisiä. Evakot alkavat olla huonojalkaisia, suuret ikäluokat on säteilytetty Venäjän pelkoon, ja nuoremmat katsovat kotona telkkaria tai mitä hyö nyt tekevät...

Terv. MR.

IP: Logged

ms jenni suuntimo
Junior Member
posted 21-11-2005 19:49 Click Here to See the Profile for ms jenni suuntimo Edit/Delete Message Reply w/Quote
knfijv voihei harkita mukaanlähtöö tietty jos vaan ei aleta jotenki mamoileen ja liturgisoimaan. siis liput liehuun ja karjuntalihakset ja nyrkit tanaan!!! katotaan nyt miten muut suhtautuu ekaks tähän seuraavaks ajankohtaseen kampanjaan johon jokainen eli tuhannet ja sadattuhannen ja miljoonat voi osallistuu itsenäisestikin pelkän postimerkin hinnalla tai jos käyttää emailii tai muinaisfaksii ei maksa sitäkään,siis www.rescordis.net/knfijv-carsfi.html

IP: Logged

Oliver
Member
posted 21-11-2005 19:04 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Markus Lehtipuu:
Kannatan periaatteessa.

Ehdotan mukaan Aluepalautus ry:tä, Karelia-Klubia, Juhani Putkista ja muita halukkaita. Miekkari on kuitenkin osattava kytkeä johonkin uskottavaan instituutioon, eli se ei saa olla marginaaliryhmän hanke vaan uskottava.


Tässä kuussahan mm. Rauhanpuolustajat ja Demarinuoret järjestivät Venäjän suurlähetystön edessä miekkarin vähemmistökansallisuuksien sortoa vastaan. Olisiko tässä hyviä yhteistyökumppaneita myös "Karjala Takaisin" -mielenosoitukselle?

IP: Logged

VeikkoSaksi
Member
posted 21-11-2005 18:58 Click Here to See the Profile for VeikkoSaksi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Markus Lehtipuu:
Kannatan periaatteessa.

Ehdotan mukaan Aluepalautus ry:tä, Karelia-Klubia, Juhani Putkista ja muita halukkaita. Miekkari on kuitenkin osattava kytkeä johonkin uskottavaan instituutioon, eli se ei saa olla marginaaliryhmän hanke vaan uskottava.Ettei jää väärää käsitystä tai odotusta osallistumisesta muistutan, etteivät ProKarelia ja Karelia Klubi osallistu mielenosoituksiin. Sellaiset eivät niiden mielestä ainakaan tässä vaiheessa ole hyvä tapa viedä näitä asioita eteenpäin.

Ja ettei jää väärää käsitystä, laillisesti järjestetty mielenosoitus on laillinen ja demokratian mukainen tapa ilmaista mielipiteensä.

IP: Logged

Markus Lehtipuu
Member
posted 21-11-2005 18:51 Click Here to See the Profile for Markus Lehtipuu Edit/Delete Message Reply w/Quote
Kannatan periaatteessa.

Ehdotan mukaan Aluepalautus ry:tä, Karelia-Klubia, Juhani Putkista ja muita halukkaita. Miekkari on kuitenkin osattava kytkeä johonkin uskottavaan instituutioon, eli se ei saa olla marginaaliryhmän hanke vaan uskottava.

IP: Logged

Piho
Junior Member
posted 21-11-2005 18:42 Click Here to See the Profile for Piho Edit/Delete Message Reply w/Quote
Kysyn alustavasti, mitä mieltä keskustelijat olisivat siitä, jos ensi kesänä järjestettäisiin Helsingissä suurmielenosoitus Karjalan palautuksen puolesta, suomettumista vastaan ja sananvapauden puolesta.
Mielenosoitus pitäisi järjestää hyvin ammattimaisesti. Siihen tulisi saada asiansa osaajia monelta eri alalta.
Järjestäjänä voisi olla jokin löyhä liittymä ihmisiä ja järjestöjä, jotka haluaisivat tulla mukaan.
Vaativan valmistelutyön hoitaisi jokin tarpeeksi suuri ja pätevä valmisteluporukka.
Mielenosoitus voisi alkaa Senaatintorilla Finlandian soittamisella ja parilla puheella. Sitten marssittaisiin isoine kyltteineen ynnä muine rekvisiittoineen Sanomatalon eteen vaatimaan sanavapautta. Lopuksi kokoonnuttaisiin Eduskuntatalon eteen, jossa parin puheen jälkeen laulettaisiin Maamme -laulu.
Puheet pitäisi olla lyhyehköjä, mutta sitäkin iskevämpiä. Ketään paperista tankkaavaa ei päästettäisi ääneen. Ainoastaan karismaattiset ja selkeäsanaiset puhujat Jumalan armosta saisivat puhua.
Koko homma lässähtää, jos mukana on vain muutama kymmen tai muutama sata ihmistä. Mukana pitäisi olla tuhansia ihmisiä.
Tämän voisi varmistaa siten, että pitkin kevättä kerättäisiin eri tavoin etukäteisilmoittautumisia niin, että järjestäjillä olisi aika hyvä kuva siitä, kuinka paljon ihmisiä on lupautunut tulemaan. Sen päälle tulisivat sitten kaikki muut ihmiset, jotka eivät ole ilmoittautuneet, mutta tulevat mukaan kuitenkin.
Uskon, että hyvän valmistelutyön ansiosta kaikki voisi onnistua ja median kiinnostus olisi varma. Media ei voisi yksinkertaisesti ohittaa näin massiiivista tapahtumaa.
Mitä mieltä olette?
Voisiko tämä olla mahdollista?
Olisiko aika nyt kypsä tällaiselle tempaukselle?
Tulisitko sinä itse mukaan, jos mielenosoituksen järjestämiseen ryhdyttäisiin?
Haluaisitko olla mukana valmistelevassa työkomiteassa?
Mitä voisit tehdä mielenosoituksen hyväksi, että sinne tulisi paljon ihmisiä?

Jouko Piho

IP: Logged

All times are GMT+1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic
Post New Topic Post A Reply
Hop to:

Contact Us | KareliaForum

Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2000.


---------------------------------------------------------------------------------------

KareliaForum
KareliaForum-FI
Suojeluskuntien ja lotta svärdin uudelleen perustaminen? (Page 1)

Post New Topic Post A Reply
profile | register | preferences | faq | search

This topic is 2 pages long: 1 2 next newest topic | next oldest topic
Author Topic: Suojeluskuntien ja lotta svärdin uudelleen perustaminen?
Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 21:00 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:

Irvistelyn ja epäilyjen välttämiseksi totean, että minä henkilökohtaisesti EN tarvitse lisää varusteita, enkä aseita tai ammuksia. Minulla niitä on taatusti tarpeeksi.

Niinpä, olethan sinä kirjoittanut olevasi hampaisiin asti aseistettu.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 21-11-2005 20:58 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Oliver:
Kuten sanoin, olen ollut mukana lukuisissa vapaa-ehtoisissa kertausharjoituksissa. Siihen en ole kiinnittänyt huomiota, ovatko kovapanosammuntoja johtaneet kapiaiset vai ketkä. Minulle on ollut myös yksi hailee, mikä taho näitä harjoituksia on järjestänyt.

Haluaisin edelleen selvyyttä siihen miten kyseiset järjestöt eroavat Suojeluskunnista? Onko tuo kovapanosammuntojen järjestäminen (joka sekin voidaan MPKry:n kurssiella ilmeisesti hoitaa kapiaisten toimesta) ainoa erottava tekijä?


Yritetään nyt sitten vääntää rautalangasta:

1. Suojeluskunnalla on kiinteä organisaatio, jossa esimerkiksi on:
- paikallisosasto joka kylässä ja kaupunginosassa, oma kokoontumispaikka, "suojeluskuntatalo", asevarasto, päivystäjä, viestiyhteydet;

- alueorganisaatio, joka johtaa ja tukee paikallisosastojen toimintaa;

- valtakunnallinen esikunta ja komentaja, joka johtaa ja tukee alueorganisaatioita.

2. Suojeluskunnalla on oma talousarvio, johon se saa hyvin merkittävän osan rahoituksestaan valtion budjetista;

3. Suojeluskunta saa varusteensa (mukaan luettuna aseistuksen: rynkyt, konekiväärit, singot, miinat, ilmatorjuntaohjukset, jne.) puolustusvoimilta;

4. Suojeluskunnan päällystö on palkallisia valtion virkamiehiä, kuten varsinaisenkin puolustusvoimien upseerit;

5. Suojeluskunta on lakisääteinen osa Suomen puolustusvoimia (kuten oli ennen ja kuten on nytkin esimerkiksi Virossa);

6. Suojeluskuntalaisilla, jotka ovat valikoituja, hyväksyttyjä, lääkärinkin hyväksymiä, nuhteettomia Suomen kansalaisia on koko sotilasvarustuksensa mukaan luettuna henkilökohtainen aseensa ja siihen pari tuliannosta patruunoita kotonaan (kuten Sveitsissä, Virossa, Ruotsissa, jne.).

--------

Irvistelyn ja epäilyjen välttämiseksi totean, että minä henkilökohtaisesti EN tarvitse lisää varusteita, enkä aseita tai ammuksia. Minulla niitä on taatusti tarpeeksi.

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 20:32 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by essulu:
Sinäkö se Sergei sanelet sen, että vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on ylilyönti ja ääri-ilmiö? Mihinkään ruusuisiin kuviin ei ole syytä tuudittautua niin kauan, kun naapurinamme on suuri, epävakaa Venäjä, joka käy sotaa oman maansa kansalaisia vastaan Tsetseniassa ja suorastaan suorittaa kansanmurhaa siellä.

Minulla on Suomen kansalaisena oikeus ottaa kantaa siihen, että haluanko naapureikseni ihmisiä, joilla rynnäkkökivääri kotonaan.

IP: Logged

essulu
Member
posted 21-11-2005 20:29 Click Here to See the Profile for essulu Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Sergei Makarov:
Höpö höpö. Puolustusvoimat riittävät tämän tehtävän hoitamiseen hyvin. Mitään ylilyöntejä ja ääri-ilmiöitä ei tähän maahan kaivata.

Sinäkö se Sergei sanelet sen, että vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on ylilyönti ja ääri-ilmiö? Mihinkään ruusuisiin kuviin ei ole syytä tuudittautua niin kauan, kun naapurinamme on suuri, epävakaa Venäjä, joka käy sotaa oman maansa kansalaisia vastaan Tsetseniassa ja suorastaan suorittaa kansanmurhaa siellä.

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 20:20 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:

- ylläpitää ja kohottaa suomalaisten maanpuolustustahtoa;

Höpö höpö. Puolustusvoimat riittävät tämän tehtävän hoitamiseen hyvin. Mitään ylilyöntejä ja ääri-ilmiöitä ei tähän maahan kaivata.


quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:

- parantaa suomalaisten sotilaallista koulutusta oleellisesti mm. jatkuvien harjoitusten (ml. taisteluampumaharjoitusten) avulla (nythän kertausharjoituksia on vain noin 5000 henkilölle vuodessa);

Tuskinpa noihin suojeluskuntiin tulisi niin paljon porukkaa, että siitä olisi oleellista hyötyä maanpuolustuksen kannalta. Näen päinvastoin, että aseiden luovuttaminen reserviläisten haltuun tuo mukanaan suuremman riskin kuin hyödyn. Rynnäkkökiväärin kanssa saa pahaa jälkeä esim. Helsingin keskustassa, jos päässä sattuu niksahtamaan.


quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:

- parantaa suomalaisten fyysistä kuntoa järjestämällä kiinnostavia sotilasurheiluharjoituksia ja kilpailuja;

Fyysisen kunnon kohottamiseen ei tarvita aseita.


quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:

- nostaa oleellisesti Suomen kykyä torjua yllätyshyökkäys (varusteiden ml. aseiden jako suojeluskuntalaisille koeihin ja lähellä sijaitseville suojeluskuntataloille;

Etkö luota Suomen puolustusvoimien kykyyn puolustaa tätä maata?


quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:

Nykyiset lukuisat maanpuolustusjärjestöt eivät kykene vetämään mukaan toimintaansa kuin erittäin pienen osan suomalaisista - suojeluskunnat ja lotat vetivät riveihinsä satoja tuhansia suomalaisia.

Mistä ihmeestä tuollainen arvio? Miksi nämä järjestöt vetäisivät enemmän porukkaa kuin nykyiset maanpuolustusjärjestöt? Siksikö, että saa nukkua rynkky sängyn alla?

IP: Logged

Oliver
Member
posted 21-11-2005 20:17 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
MPK ry. EI järjestä taisteluampumakoulutusta ainakaan kovilla. Ne ovat kaikki vakinaisten puolustusvoimain henkilöiden johtamia ammuntoja. Esimerkiksi kertausharjoituksissa tai vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa.

Itse olen kyllä järjestänyt taisteluammuntoja sekä Virossa, että Suomessa, mutta sillä ei ole ollut mitään tekemistä MPK:n tai mainitsemiesi järjestöjen kanssa.

----------

Älä käsitä väärin. Minusta kaikki nykyiset reserviläisjärjestöt, killat, maanpuolustusnaisjärjestöt ja MPK ovat ihan hyviä ja hyödyllisiä järjestöjä - olen itsekin osallistunut niiden toimintaan.

Ne ovat kuitenkin TÄYSIN eri asia kuin Suojeluskunta. Olen toiminut yli 13 vuotta vapaaehtoisena Viron maanpuolustuksen rakentamisessa - olen edelleen Virossa Kaitseliitin, eli Suojeluskunnan jäsen.
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/images/Jussitavavorm.jpg


Kuten sanoin, olen ollut mukana lukuisissa vapaa-ehtoisissa kertausharjoituksissa. Siihen en ole kiinnittänyt huomiota, ovatko kovapanosammuntoja johtaneet kapiaiset vai ketkä. Minulle on ollut myös yksi hailee, mikä taho näitä harjoituksia on järjestänyt.

Haluaisin edelleen selvyyttä siihen miten kyseiset järjestöt eroavat Suojeluskunnista? Onko tuo kovapanosammuntojen järjestäminen (joka sekin voidaan MPKry:n kurssiella ilmeisesti hoitaa kapiaisten toimesta) ainoa erottava tekijä?

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 20:14 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
Parempi että annetaan asian olla. On kaikkien kannalta parasta, että kaiken maailman hullut eivät pääse metsiin hihhuloimaan maastopuvuissa ja rynkkyjen kanssa.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 21-11-2005 20:08 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Oliver:
Tuosta oeln jyrkästi eri mieltä. Olen itse osallistunut useita kertoja MPKry:n kursseille, joilla taisteluammuntaa koulutetaan. Joukossa on varmasti myös kahvinjuontikursseja, mutta eikös se niin mene: sitä saa mitä tilaa. Joitain ressuja kiinnostaa enemmän sosiaalinen yhdessäolo ja toisia tositoiminta. Molemmat ovat mielestäni tärkeitä.

MPK ry. EI järjestä taisteluampumakoulutusta ainakaan kovilla. Ne ovat kaikki vakinaisten puolustusvoimain henkilöiden johtamia ammuntoja. Esimerkiksi kertausharjoituksissa tai vapaaehtoisissa kertausharjoituksissa.

Itse olen kyllä järjestänyt taisteluammuntoja sekä Virossa, että Suomessa, mutta sillä ei ole ollut mitään tekemistä MPK:n tai mainitsemiesi järjestöjen kanssa.

----------

Älä käsitä väärin. Minusta kaikki nykyiset reserviläisjärjestöt, killat, maanpuolustusnaisjärjestöt ja MPK ovat ihan hyviä ja hyödyllisiä järjestöjä - olen itsekin osallistunut niiden toimintaan.

Ne ovat kuitenkin TÄYSIN eri asia kuin Suojeluskunta. Olen toiminut yli 13 vuotta vapaaehtoisena Viron maanpuolustuksen rakentamisessa - olen edelleen Virossa Kaitseliitin, eli Suojeluskunnan jäsen.
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/images/Jussitavavorm.jpg

IP: Logged

Oliver
Member
posted 21-11-2005 18:18 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
Nykyiset järjestöt EIVÄT järjestä mm. taisteluampumakoulutusta, eikä niillä ole merkitystä yllätyshyökkäyksen torjunnassa.

Lepsut "kahvinjuontikurssit" kerran vuodessa eivät jaksa kiinnostaa massoja.


Tuosta oeln jyrkästi eri mieltä. Olen itse osallistunut useita kertoja MPKry:n kursseille, joilla taisteluammuntaa koulutetaan. Joukossa on varmasti myös kahvinjuontikursseja, mutta eikös se niin mene: sitä saa mitä tilaa. Joitain ressuja kiinnostaa enemmän sosiaalinen yhdessäolo ja toisia tositoiminta. Molemmat ovat mielestäni tärkeitä.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 21-11-2005 18:07 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Oliver:
Nykyiset järjestöt tekevät juuri sitä, mitä listauksessasi mainitsit. Ainoa ero niiden toiminnassa on siis mielestäsi hypoteettisesti se, että Suojeluskunnat vetäisivät toimintaansa enemmän ihmisiä? Miten perustelet hypoteesisi? Sillä, että niiden toimintaan osallistui joskus 60 vuotta sitten satoja tuhansia?

Nykyiset järjestöt EIVÄT järjestä mm. taisteluampumakoulutusta, eikä niillä ole merkitystä yllätyshyökkäyksen torjunnassa.

Lepsut "kahvinjuontikurssit" kerran vuodessa eivät jaksa kiinnostaa massoja.

IP: Logged

Oliver
Member
posted 21-11-2005 16:35 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
Jos ja toivottavasti kun Suojeluskunta (ja Lotta Svärd) perustetaan uudelleen Suomeen, niin sen tulee:
- ylläpitää ja kohottaa suomalaisten maanpuolustustahtoa;

- parantaa suomalaisten sotilaallista koulutusta oleellisesti mm. jatkuvien harjoitusten (ml. taisteluampumaharjoitusten) avulla (nythän kertausharjoituksia on vain noin 5000 henkilölle vuodessa);

- parantaa suomalaisten fyysistä kuntoa järjestämällä kiinnostavia sotilasurheiluharjoituksia ja kilpailuja;

- nostaa oleellisesti Suomen kykyä torjua yllätyshyökkäys (varusteiden ml. aseiden jako suojeluskuntalaisille koeihin ja lähellä sijaitseville suojeluskuntataloille;

Nykyiset lukuisat maanpuolustusjärjestöt eivät kykene vetämään mukaan toimintaansa kuin erittäin pienen osan suomalaisista - suojeluskunnat ja lotat vetivät riveihinsä satoja tuhansia suomalaisia.


Nykyiset järjestöt tekevät juuri sitä, mitä listauksessasi mainitsit. Ainoa ero niiden toiminnassa on siis mielestäsi hypoteettisesti se, että Suojeluskunnat vetäisivät toimintaansa enemmän ihmisiä? Miten perustelet hypoteesisi? Sillä, että niiden toimintaan osallistui joskus 60 vuotta sitten satoja tuhansia?

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 21-11-2005 16:07 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Oliver:
Jos Suojeluskunta perustettaisiin uudestaan, niin miten sen toiminta eroaisi esim. seuraavista järjestöistä:
http://www.mpkry.fi/ http://www.reservilaisliitto.fi/ http://www.mpkl.fi/ http://www.rul.fi/fi/index.html http://www.res.fi/

Jos ja toivottavasti kun Suojeluskunta (ja Lotta Svärd) perustetaan uudelleen Suomeen, niin sen tulee:
- ylläpitää ja kohottaa suomalaisten maanpuolustustahtoa;

- parantaa suomalaisten sotilaallista koulutusta oleellisesti mm. jatkuvien harjoitusten (ml. taisteluampumaharjoitusten) avulla (nythän kertausharjoituksia on vain noin 5000 henkilölle vuodessa);

- parantaa suomalaisten fyysistä kuntoa järjestämällä kiinnostavia sotilasurheiluharjoituksia ja kilpailuja;

- nostaa oleellisesti Suomen kykyä torjua yllätyshyökkäys (varusteiden ml. aseiden jako suojeluskuntalaisille koeihin ja lähellä sijaitseville suojeluskuntataloille;

Nykyiset lukuisat maanpuolustusjärjestöt eivät kykene vetämään mukaan toimintaansa kuin erittäin pienen osan suomalaisista - suojeluskunnat ja lotat vetivät riveihinsä satoja tuhansia suomalaisia.

IP: Logged

Oliver
Member
posted 21-11-2005 13:38 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
Suojeluskuntaa vastaavaa järjestöä [b]EI VALITETTAVASTI ole Suomessa, eikä edes tulossa.
[/B]

Jos Suojeluskunta perustettaisiin uudestaan, niin miten sen toiminta eroaisi esim. seuraavista järjestöistä:
http://www.mpkry.fi/ http://www.reservilaisliitto.fi/ http://www.mpkl.fi/ http://www.rul.fi/fi/index.html http://www.res.fi/

IP: Logged

Otso3
Member
posted 08-11-2005 13:07 Click Here to See the Profile for Otso3 Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
minulle soitti eräs henkilö, joka tarjosi puolustusministeriölle ostettavaksi huomattavaa erää neuvostovalmisteisiin panssareihin sopivaa polttoainetta, joka kaiken lisäksi, miten sattuikaan, oli jo valmiiksi Suomessa. Tapanani on esiintyä puhelimessa rauhallisesti, mutta myöntää täytyy, että tässä kohdassa hihat kaikesta huolimatta hiukan paloivat.

Ja minkähänlaisella polttoaineella ne venäläisvalmisteiset panssarivaunut mahtavatkaan toimia? Pitääkö naftassa olla joku ihan oma aromi? Eikö tätä ainetta voi todellakaan käyttää mihinkään muuhun kuin T-55:een ja T-72:een? Suomen puolustusvoimien venäläisvalmisteiset ajoneuvot ei ilmeiseti tavitse näitä aineita varastoon ja mahtavat toimia hieman isänmaallisemmalla löpöllä ja pyhällä hengellä. Olen muuten nähnyt Teboilin kyltit keskellä erästä varuskuntaa, joten liekö puolustusvoimien omat varikotkin jo salaliittolaisten hallussa....?

Pidetään nyt ne kaasuputket kuitenkin vetämättä Venäjältä Suomeen. Sieltähän putkea pitkin suhahtelisi desanttia Suomeen paineella....

IP: Logged

Otso3
Member
posted 08-11-2005 12:59 Click Here to See the Profile for Otso3 Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by el bimbo:
Entä jos osa onkin venäläisiä suomalaisilla nimillä? Tai sitten kgb:n joukot astuvat palvelukseen suomalaisten tilalle? Tai sitten niistä turistiryhmistä tulee tankkaajia.

Juu, näin varmaan. Supo saisi kyllä tarkistaa Teboilin työntekijöiden taustat. Ovat taatusti taistolaisia kaikki

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 08-11-2005 12:00 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Otso3:
Koska Teboililla työskentelee suomalaisia (onko kukaan törmännyt venäläisillä miehitettyyn Teboilin huoltamoon?) niin Putkinen tarkoittanee sitten sitä että nämä Teboilin suomalaiset työntekijät ovat salaliitossa venäläisten kanssa ja valmiinsa maanpetokseen.

Lainaus: ”Trustivapaa Bensiini, joka sittemmin muutti nimensä TB:ksi ja edelleen Teboiliksi, oli kummajainen Suomen huoltoasemaketjujen joukossa. Teboilin historiikki kuvailee yhtiön sodanaikaisia vaiheita melko epämääräisesti, koska aluksi virolaisessa omistuksessa ollut öljy- ja polttoaineyhtiö näyttää siirtyneen ensin Saksalaisille, sitten Ehrnroothin suvulle ja heiltä kaupan kautta Neuvostoliitolle, kuten niin monet muutkin Suomessa toimineet Saksalaisyhtiöt. Niin sanottuina vaaran vuosina kukaan kuitenkaan tuskin kuvitteli, että neuvostoliittolaiset olisivat toimineet länsimaissa vain markkinatalouden säännöin. Nkp oli kaikkivoipa, ja liikeyritykset palvelivat sen päämääriä. Näistä perimmäisin oli maailman valloittaminen. Nykyään tilanne on luonnollisesti kokonaan toinen.

Trustivapaa Bensiini alkoi 1960-luvulla yllättäen kasvattaa huoltoasema-ketjuaan erikoislaatuisen kehitysstrategian pohjalta. Takkusten taakse, pieniin kahden traktorin kyliin, rakennettiin hienoja huoltoasemia, joilla oli valtavat dieselpolttoainetankit. Yhteistä niille oli se, että kylät, joiden polttoainehuollosta pidettiin näin hienoa huolta, sijaitsivat itärajan tuntumassa, ja rajan toiselle puolen päättyi Muurmannin radan suunnasta johtava tie.

Kenraali Aimo Pajunen, joka palveli puolustusministeriön kansliapäällikkönä vuosina 1979-94, analysoi kysymystä jälkikäteen seuraavasti:
Trustivapaan Bensiinin huoltoasemien ryhmitys ja niiden suuret dieselpolttoainevarastot olivat yleinen puheenaihe myös siviilimaailmassa 60-70-luvuilla, ja sille naureskeltiin tai rypisteltiin otsaa, milloin mitenkin. Ei sinä mitään erityistä konnuutta ollut - Trustivapaa Bensiini oli juridisesti katsoen liikeyritys muiden joukossa, ja sai tietenkin hoitaa varastointi ja myyntipolitiikkaansa niin kuin halusi.
Onhan aivan selvää, että asevoimat valmistautuvat erilaisten vaihtoehtojen varalta. Totta kai Neuvostoliitto piti yhtenä sotilaallisena mahdollisuutena myös Suomen rajan yli työntymistä. --
Kyllähän ainakin sotilastiedustelu piti TB-huoltoasemaketjun kehittymistä silmällä ja oli perillä varastoitujen aineiden määristä. Varmasti myös meikäläiset alueelliset komentajat olivat varautuneet siihen, että nuo polttoainemäärät eivät missään olosuhteissa tulisi väärään käyttöön.
En joutunut kovinkaan paljon tämän asian kanssa tekemisiin ennen kuin tavallaan post festum. Joskus 90-luvun alkuvuosina, Neuvostoliiton jo romahdettua, minulle soitti eräs henkilö, joka tarjosi puolustusministeriölle ostettavaksi huomattavaa erää neuvostovalmisteisiin panssareihin sopivaa polttoainetta, joka kaiken lisäksi, miten sattuikaan, oli jo valmiiksi Suomessa. Tapanani on esiintyä puhelimessa rauhallisesti, mutta myöntää täytyy, että tässä kohdassa hihat kaikesta huolimatta hiukan paloivat. Sanoin soittajalle, että jopa on otsaa: ensin varastoidaan panssaripolttoainetta maahan tunkeutumista silmälläpitäen, ja kun se jää tekemättä, tarjotaan sitä ostettavaksi. Lopetin puhelun lyhyeen, eikä kauppoja tullut.” (Heikki Tiilikainen – Kylmän sodan kujanjuoksu; 2003; sivu 238)

Parhaillaankin Teboil on käytännössä Kremlin omistuksessa.

IP: Logged

el bimbo
Member
posted 08-11-2005 10:12 Click Here to See the Profile for el bimbo Edit/Delete Message Reply w/Quote
Entä jos osa onkin venäläisiä suomalaisilla nimillä? Tai sitten kgb:n joukot astuvat palvelukseen suomalaisten tilalle? Tai sitten niistä turistiryhmistä tulee tankkaajia.

IP: Logged

Otso3
Member
posted 08-11-2005 09:09 Click Here to See the Profile for Otso3 Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
Lue tämä skenaario. Se on täysin mahdollinen. Toteutukseen tarvitaan vain käsky Putinilta.

"6. Maassa olevista venäläisistä yrityksistä (niiden varastoista) seuraavat "turistiryhmät" saavat aseensa. Teboil valmistautuu tankkaamaan maahan tunkeutuvien viholliskolonnien ajoneuvot niin säiliöautoistaan kuin myös huoltoasemiltaan – joiden dieselöljysäiliöt on etukäteen täytetty ääriään myöten. "


Koska Teboililla työskentelee suomalaisia (onko kukaan törmännyt venäläisillä miehitettyyn Teboilin huoltamoon?) niin Putkinen tarkoittanee sitten sitä että nämä Teboilin suomalaiset työntekijät ovat salaliitossa venäläisten kanssa ja valmiinsa maanpetokseen. Tuskin he muuten valmistautuisivat "tankkaamaan maahan tunkeutuvien viholliskolonnien ajoneuvot".

Lisää tällaisia hauskoja salaliittoteorioita, kiitos? Nämä piristää aina päivää

IP: Logged

el bimbo
Member
posted 06-11-2005 09:17 Click Here to See the Profile for el bimbo Edit/Delete Message Reply w/Quote
Jos et pärjää muurareille, liity heihin.

IP: Logged

Johannes
Member
posted 06-11-2005 01:13 Click Here to See the Profile for Johannes Edit/Delete Message Reply w/Quote

Olen todella ajatellut asiaa Naton puolesta tai Natoa vastaan. Euroopan Unionin
puolesta vaiko Euroopan unionia vastaan.

Jos Venäjä Ei ole todellinen uhka Suomelle
niin miksi Suomen tulisi liittyä Natoon?

Suomi on jäsen Euroopan Unionissa niinkuin
Ruotsikin, mutta mitä hyötyä siitä on?

Kun Serbia-Montenegro joutui Vapaamuurareiden painostusten kohteeksi ja
Naton hyökkäysten kohteeksi, niin mitä hyötyä siitä oli Serbialle? Albaanit olivat jo ihan tarpeeksi terrorisoineet Serbejä
Balkanilla.

IP: Logged

Vesilintu
Member
posted 05-11-2005 19:57 Click Here to See the Profile for Vesilintu Edit/Delete Message Reply w/Quote
Muistan kuinka lapsena nukuin kerrossangyssa sisareni kanssa, mina alhaalla ja han ylhaalla. Asuimme lahella lentokenttaa ja siksi koneiden aanet kuuluivat hyvin taloomme. Useina oina sisareni heratti minut ja sanoi, etta pelkaa venalaisten hyokkaavan kun kuuluu koneiden aania. Tama tapahtui parikymmenta vuotta sodan loppumisen jalkeen, joten jalkeenpain voi vain todeta kuinka traumaattisessa tilanteessa Suomi on ollut viela 60-luvulla. Onko normaalia, etta 10-vuotiaiden lapsien tarvitsee menettaa youniaan Euroopassa tallaisen asian takia?
Nyt on toki tuudittauduttu turvallisuuden tunteeseen EU:n ja "uuden Venajan" myota, mutta tuolla tunteella ei ole reaalipohjaa, ennen kuin Suomi liittyy NATO n.

IP: Logged

Reiska
Member
posted 05-11-2005 13:19 Click Here to See the Profile for Reiska Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:

Lue tämä skenaario. Se on täysin mahdollinen. Toteutukseen tarvitaan vain käsky Putinilta.
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/varautuminen.htm

En tietenkään väitä, että ryssät tekee täsmälleen näin, siitä on helppo tehdä "variaatioita teemasta".


Kaikkihan on tietysti mahdollista. Olen törmännyt Karjalan reissuilla useamman kerran näihin Venäjän armeijan joukkoihin, enkä ole kertaakaan havainnut mitään agressiivisuutta tai vastaavaa. Niiden touhu näyttää ulkopuolisen silmin varsin asialliselta ja järjestäytyneeltä. Varuskuntien läheisyydessä näkee usein varusmiehiä marssivan maanteiden varsilla ja jopa liikenneturvallisuus on huomioitu varsin kiitettävästi. Kerran törmäsin jonkinlaiseen sotaharjoitukseen Viipurin lähistöllä ja teki mieli kysyä niiltä, mitä ihmettä te täällä oikein pelleilette. Kaiken kaikkiaan itse paikan päältä jää sellainen mielikuva ettei mitään akuuttia sodan uhkaa ole olemassa Suomen lähialueilla, eikä mitään erityistä sotaisuutta ole havaittavissa. Sitäpaitsi Suomihan kykenee tekniikallaan valvomaan satoja kilometrejä Venäjän puolelle ja havaitsemaan, jos jotain erikoisempaa on tekeillä.

Enemmän kiinnitin huomiota esim. Laatokan eteläpuolella Kirovin alueella suureen isänmaallisen sodan henkeen, joka näyttää paistavan ihmisten läpi. Siellä oli jos jonkinlaista suuren isänmaallisen sodan museota ja puistoa. Pähkinälinnassa huomasin sodanaikaisten ilmatorjuntatykkien toimivan lasten leikkipuistona ja äidit istuvat vieressä puistonpenkillä. Kyseisellä alueella on selvästi suuresta isänmaallisesta sodasta johtuvaa henkistäperintöä, joka ilmenee jonkinlaisena ulkomaalaisvastaisuutena, huonona asiakaspalveluna "joissakin" paikoissa jne.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 05-11-2005 12:16 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Reiska:
Eikös tässä kuitenkin ole sellainen tilanne olemassa, että Venäjän imperiumin ongelmat ovat Etelä-Venäjällä ja se siirtää sotilaallisen voimansa etelän alueille. Venäjän valtakunta natisee siellä suunnalla liitoksissaan ja militarismi siirtyy pitkiksi ajoiksi sinne suunnalle.

Valitettavasti Suomen lähialueilla on hyvin voimakkaita venäläisiä joukkoja ja lisäksi valtavia liikekannallepanovarastoja. Venäjä saa halutessaan keskitettyä hyvin suuret joukot Suomea vastaan ilman, että Halonen tai kumppanit edes yskäisee vastaukseksi.

Lue tämä skenaario. Se on täysin mahdollinen. Toteutukseen tarvitaan vain käsky Putinilta.
http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/varautuminen.htm

En tietenkään väitä, että ryssät tekee täsmälleen näin, siitä on helppo tehdä "variaatioita teemasta".

IP: Logged

LosParanoias
Member
posted 05-11-2005 10:25 Click Here to See the Profile for LosParanoias Edit/Delete Message Reply w/Quote
Ehehehehehe, taas lähetin vastauksen ilman omaa kirjoitustani

Mutta, juttuhan on niin, että (Putinin) Venäjä haluaa nähdä itsensä supervaltana jenkkien rinnalla ja jenkit tarvitsevat Venäjän hyväksyntää. Tästä johtuen molemmat maat voivat jyrätä heikommat alleen terrorismin vastaisten toimien nimissä. Ja tuo tekee Venäjästä vaarallisen meille, tosin meillä ei taida olla mitään, mitä venäläiset meiltä haluaisivat, mutta toisinpäin onkin tilanne toinen.

Hauskaa pyhää kaikille

[This message has been edited by LosParanoias (edited 05-11-2005).]

IP: Logged

el bimbo
Member
posted 05-11-2005 09:15 Click Here to See the Profile for el bimbo Edit/Delete Message Reply w/Quote
Kyllä Suomi on sitten viimeisen päälle järjetön maa. Siis ei huolta, jos Venäjä sotii nyt etelässä? Siispä "en näe nyt mitään syytä liittyä Natoon". Siis koko kansa hokee, että ei ole tällä hetkellä syytä ja että "ei ole mitään uhkaa", kun roistopoliitikkomme niin idioottimaisesti valehtelevat. Sitten kun tajutaan, että onhan Venäjä uhka, niin joo, mutta se on nyt muualla. Siispä riisumme armeijamme aseista. Kyllä ikuinen EU (joka voi hajota jo huomenna) suojelee ja kaikki tuntuu muutenkin niin rauhalliselta.

Poliitikkojen mantrat ovat syntyneet kohteliaisuudesta ryssille ja siitä, että näillä surkimuksilla ei ole kykyä nousta pois kgb:n talutusnuorasta. Luulisi nyt lapsenkin tajuavan, että eivät sotilaalliset ukakuvat minnekään ole hävinneet. Ryssät ovat nyt luoneet Stalinin valtakunnan uudestaan ja vastassa on yhtä häikäilemätön voima samoine tavoitteineen. Länsi on heikko ja veljeilee ryssien kanssa. Johan juutalaisten johtama Länsi kohta vaikka myy Suomen vanhoille ystävilleen, kun se on liittoutumaton ja jokin Valko-Venäjä.

Siis johan rysssät voivat huomenna alkaa joukkojen keskityksen Suomen rajalle ja hökätä ehkä muutaman kuukauden sisällä.

IP: Logged

Reiska
Member
posted 05-11-2005 07:58 Click Here to See the Profile for Reiska Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
On ihan hyvä ajatella ja esittää kysymyksiä - jopa kyseenalaistaa nykyinen olotila.

2. Venäjä ei suinkaan ole luopunut imperialismistaan, ei ole myöskään demokraattinen maa - eikä mitään parannusta ole näkyvissä.


Eikös tässä kuitenkin ole sellainen tilanne olemassa, että Venäjän imperiumin ongelmat ovat Etelä-Venäjällä ja se siirtää sotilaallisen voimansa etelän alueille. Venäjän valtakunta natisee siellä suunnalla liitoksissaan ja militarismi siirtyy pitkiksi ajoiksi sinne suunnalle.Mm USA on perustanut sotilastukikohtia etelän alueille, pyrkimyksenään kyseisten alueiden vakauden. Venäjällä on käsittääkseni kaksi vaihtoehtoa, joko nykyisen linjan jatkaminen sotilaallisin keinoin tai sitten vetäytyminen kyseisiltä epävarmoilta alueilta. Mikäli nykyinen linja jatkuu, niin armeijan merkitys vähenee tällä suunnallä ja tilalle tulee lännen tukema talouskasvu, EU, Karjalan palautus, Baltic rim jne. Tulevana pitkänä ajanjaksona on enää kysymys siitä mitenkä nämä rauhanomaiset siviili hankkeet varmistetaan pitkällä tähtäyksellä sotilaallisesti.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 04-11-2005 20:36 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by TuulaH:
Tässä on pieni ”mutu-kysymys”, jota itse olen aina ”ab und zu” ajatellut: miksi pitää varautua klassiseen sodankäyntiin massiivisine puolustusbudjetteineen, puolustuksineen ja asearsenaaleineen, kun sodat ovat muuttuneet terrori-iskutyyppisiksi, joissa ei ole rintamalinjoja eikä selvästi määriteltyä vihollista, jota vastaan puolustautua?

On ihan hyvä ajatella ja esittää kysymyksiä - jopa kyseenalaistaa nykyinen olotila.

1. Venäjällä on edelleen massiivinen tavanomainen armeija - panssarivaunuineen, panssaroituine taisteluajoneuvoineen, tiedusteluvaunuineen, tykistöineen. Kuin myös tavanomaiset ilmavoimat rynnäkkökoneineen, pommareineen, hävittäjineen. Samaten laivasto risteilijöineen, hävittäjineen, ohjusveneineen. Miehiäkin saavat kyllä riviin ihan merkittäviä määriä kun tulee taas tarpeeksi kova käskijä.

2. Venäjä ei suinkaan ole luopunut imperialismistaan, ei ole myöskään demokraattinen maa - eikä mitään parannusta ole näkyvissä.

3. Siksi meidänkin on edelleen varauduttava puolustamaan rakasta isänmaatamme tavanomaisin puolustusvoimin.

4. Terrorismiin varautuu Suomessa lähinnä poliisi - pyytäen tarvittaessa virka-apua puolustusvoimilta. Siihen on varauduttava lisäksi - mutta toissijaisesti.

IP: Logged

TuulaH
Member
posted 04-11-2005 19:05 Click Here to See the Profile for TuulaH Edit/Delete Message Reply w/Quote
Juhani P: "Kirjoitin sen miltä minusta tuntui - kaunistelematta."

OK. Niinhän kaiken viestinnän tulisi tietysti ollakin: sanotaan mahdollisimman selkeästi se, mitä on ajateltu. Tässä on pieni ”mutu-kysymys”, jota itse olen aina ”ab und zu” ajatellut: miksi pitää varautua klassiseen sodankäyntiin massiivisine puolustusbudjetteineen, puolustuksineen ja asearsenaaleineen, kun sodat ovat muuttuneet terrori-iskutyyppisiksi, joissa ei ole rintamalinjoja eikä selvästi määriteltyä vihollista, jota vastaan puolustautua?


[This message has been edited by TuulaH (edited 04-11-2005).]

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 04-11-2005 18:41 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by TuulaH:
Hyi hyi Jussi - jos haluaa käyttää rumia sanoja netissä, pitää sanoa esimerkiksi että /C:stä.

Minulle Suomi on rakas ja sen puolustusvalmius lähellä sydäntä. Kirjoitin sen miltä minusta tuntui - kaunistelematta.

quote:
Originally posted by TuulaH:
Muutenkin kiinnostaa tuo "puolustus". Eikö ole niin, että tänä päivänä voidaan lamauttaa maan puolustuksellinen toiminta hyvin tehokkaasti esimerkiksi lamauttamalla vain tietoliikenne, jonka varassa kaikki toimii.

Jo pelkästään sähkönjakelun estäminen lamauttaa nykyisen huipputeknisen yhteiskunnan "alta aikayksikön". Eikä meille ole valitettavasti hankittu ilmatorjuntaohjuksia kohdetorjuntaa varten (voimalaitokset, jne.).

[This message has been edited by Juhani Putkinen (edited 04-11-2005).]

IP: Logged

TuulaH
Member
posted 04-11-2005 18:26 Click Here to See the Profile for TuulaH Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
Olen "taittanut peistä" tästä asiasta amiraali Juhani Kaskealan kanssa, enkä ole tyytyväinen hänen näkemykseensä, jonka mukaan:
- -
Minusta tämä on suoraan sanottuna "perseestä".

Hyi hyi Jussi - jos haluaa käyttää rumia sanoja netissä, pitää sanoa esimerkiksi että /C:stä.

Muutenkin kiinnostaa tuo "puolustus". Eikö ole niin, että tänä päivänä voidaan lamauttaa maan puolustuksellinen toiminta hyvin tehokkaasti esimerkiksi lamauttamalla vain tietoliikenne, jonka varassa kaikki toimii. Kuulin jo vuonna "yksi ja kaksi", ettei yksikään Hornet nouse kentältä, jos Nato tai amerikkalaiset "sammuttavat" satelliitiin, jota tarvitaan välttämättä Hornetien käynnistämiseen.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 04-11-2005 18:16 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Otso3:
Kovin hirveesti ei yllätyshyökkäykset huoleta eikä yöunia vie --...ehkäpä kuitenkin aika on ajanut suojeluskuntien ohi ja meillä on asianomaiset viranomaiset olemassa sitä suojelua varten?

Olen "taittanut peistä" tästä asiasta amiraali Juhani Kaskealan kanssa, enkä ole tyytyväinen hänen näkemykseensä, jonka mukaan:

1. Rauhanajan varuskunnat ovat vain koulutuskeskuksia, eikä niillä ole valmiustehtäviä;

2. Kaskeala luottaa tiedustelun toimivan ja antavan ajoissa hälytyksen;

3. Sen jälkeen kutsutaan reservistä joukot, varustetaan ne ja keskitetään toiminta-alueilleen - varuskunnat eivät osallistu puolustukseen mitenkään.

Minusta tämä on suoraan sanottuna "perseestä". Valitettavasti Virossakin on höyrähdetty tähän "koulutuskeskus" hömpötykseen - mutta siellä on sentään olemassa Suojeluskunta, joka aloittaa puolustautumisen yllätyshyökkäystapauksessa - ilman eri käskyä.

IP: Logged

Otso3
Member
posted 04-11-2005 15:40 Click Here to See the Profile for Otso3 Edit/Delete Message Reply w/Quote
Kovin hirveesti ei yllätyshyökkäykset huoleta eikä yöunia vie ja kovin hirveesti ei huoleta vaikka Suomessa on Amerikan jälkeen suhteellisesti eniten käsiaseita yksityisillä ihmisillä...

...mutta ehkä "pikkaisen" alkais huolettaa jos tietäisi että naapurin reippaalla kiihkoisänmaallisella viinaan menevällä nuorella miehellä on rynkky tai kaksi tai ehkä jotain räjähtävämpääkin sänkynsä alla...

...pitäishän semmoinen "suojaksi" itsellekin hankkia joten suojeluskuntaan olisi liityttävä...

...ehkäpä kuitenkin aika on ajanut suojeluskuntien ohi ja meillä on asianomaiset viranomaiset olemassa sitä suojelua varten? 20-30 luvuilla tilanne oli ehkä pikkaisen toinen.

IP: Logged

JuKi
Member
posted 04-11-2005 09:52 Click Here to See the Profile for JuKi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by LosParanoias:
Hyvä pointti. Ja tosiaankin maanpuolustusjärjestöt taitaa tarjota varsin paljon kaikenlaisia kursseja ja koulutusta ihan siviiliväestöllekin...


Juuri näin. Tervetuloa mukaan

IP: Logged

LosParanoias
Member
posted 04-11-2005 08:01 Click Here to See the Profile for LosParanoias Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by JuKi:
Niin, eihän nykyiset maanpuolustusjärjestöt tosiaankaan suoranaisesti vastaa suojeluskuntia, mutta hoitavat kyllä vapaaehtoistoiminnan osalta vastaavia tehtäviä. Varsinaista sotilaalista voimaa ei tietenkään haluta enää organisoida järjestöpohjalle, vaan se on organisoitu kokonaan puolustusvoimien kautta.

Suojeluskuntia ei siis ole tulossa takaisin, koska niiden tehtävillä on jo jokin hoitava taho.


Hyvä pointti. Ja tosiaankin maanpuolustusjärjestöt taitaa tarjota varsin paljon kaikenlaisia kursseja ja koulutusta ihan siviiliväestöllekin...

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 04-11-2005 07:50 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by LosParanoias:
[QUOTE]Originally posted by Juhani Putkinen:
[b] Suojeluskuntaa vastaavaa järjestöä [b]EI VALITETTAVASTI
ole Suomessa, eikä edes tulossa.


-- Miksi ei ole tulossa?

[/B]


Ilmeisesti ei haluta parantaa Suomen puolustuskykyä oleellisesti mm. yllätyshyökkäysten varalta.

Se on mielestäni hyvin vaarallista Suomen itsenäisyydellä leikkimistä. Vastuuttomuutta.

IP: Logged

JuKi
Member
posted 03-11-2005 23:24 Click Here to See the Profile for JuKi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by LosParanoias:
[QUOTE]Originally posted by Juhani Putkinen:
[b] Suojeluskuntaa vastaavaa järjestöä [b]EI VALITETTAVASTI
ole Suomessa, eikä edes tulossa.


-- Miksi ei ole tulossa?

[/B]


Niin, eihän nykyiset maanpuolustusjärjestöt tosiaankaan suoranaisesti vastaa suojeluskuntia, mutta hoitavat kyllä vapaaehtoistoiminnan osalta vastaavia tehtäviä. Varsinaista sotilaalista voimaa ei tietenkään haluta enää organisoida järjestöpohjalle, vaan se on organisoitu kokonaan puolustusvoimien kautta.

Suojeluskuntia ei siis ole tulossa takaisin, koska niiden tehtävillä on jo jokin hoitava taho.

IP: Logged

LosParanoias
Member
posted 03-11-2005 21:35 Click Here to See the Profile for LosParanoias Edit/Delete Message Reply w/Quote
[QUOTE]Originally posted by Juhani Putkinen:
Suojeluskuntaa vastaavaa järjestöä [b]EI VALITETTAVASTI ole Suomessa, eikä edes tulossa.


-- Miksi ei ole tulossa?


IP: Logged

Weijo Jormanoff
Member
posted 03-11-2005 19:51 Click Here to See the Profile for Weijo Jormanoff Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
Ilmeisesti pieni rekisteröimätön porukka, jolla ei ole oikeasti tekemistä sen kummemmin maanpuolustuksen, suojeluskuntien kuin puolustuslaitoksenkaan kanssa.

Niinpä !
http://www.ylioppilaslehti.fi/2005/050211/suojeluskunta.html

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 03-11-2005 16:26 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Vaitonainen:
[QUOTE]Originally posted by Juhani Putkinen:
[b] Suojeluskuntaa vastaavaa järjestöä EI VALITETTAVASTI ole Suomessa, eikä edes tulossa.


Jaa, mikä sitten on Petri Markkasen Suomen Suojeluskunnat?[/B][/QUOTE]

Ilmeisesti pieni rekisteröimätön porukka, jolla ei ole oikeasti tekemistä sen kummemmin maanpuolustuksen, suojeluskuntien kuin puolustuslaitoksenkaan kanssa.

IP: Logged

Vaitonainen
Member
posted 03-11-2005 15:37 Click Here to See the Profile for Vaitonainen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Juhani Putkinen:
Suojeluskuntaa vastaavaa järjestöä EI VALITETTAVASTI ole Suomessa, eikä edes tulossa.


Jaa, mikä sitten on Petri Markkasen Suomen Suojeluskunnat?

IP: Logged

This topic is 2 pages long: 1 2

All times are GMT+1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic
Post New Topic Post A Reply
Hop to:

Contact Us | KareliaForum

Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2000.---------------------------------------------------------------------


KareliaForum
KareliaForum-FI
Derjabin puhui puppua

Post New Topic Post A Reply
profile | register | preferences | faq | search


next newest topic | next oldest topic
Author Topic: Derjabin puhui puppua
VeikkoSaksi
Member
posted 21-11-2005 22:10 Click Here to See the Profile for VeikkoSaksi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Markus Lehtipuu:
Sotasyyllisyysseminaarissa annettiin iso puheoikeus vihollisen edustajalle, Juri Derjabinille.

Hän valehteli.Enpä olisi uskonut, että tähän tullaan, että minä "puolustan" Derjabinia. Teistä ei kukaan ollut seminaarissa, minä olin. On vähän asiatonta sanoa, että joku valehtelee, varsinkin kun ei tiedä sitä kontekstia, mihin asia liittyy ja mitä kaikkea on sanottu.

Seminaarissa Derjabinin tehtävänä oli kertoa ala-pääotsikon: Siksi sotasyyllisyys? alla Neuvostoliiton/Venäjän kanta. Jos hän olisi kertonut Markuksen kannan, hän olisi varmastikin valehdellut. Hän kertoi Venäjän kannan, mikä hyvin varmastikin piti paikkansa.

Derjabin totesi talvisodasta, että siinä käsitykset jo ovat aika pitkälle Venäjällä yhtyneet Suomessa esitettyihin kantoihin. Hän myönsi suoraan, että sotaa pidetään nykyään Venäjällä Kremlin eli Stalinin hyökkäyspolitiikkana ja hän myönsi, että Neuvostoliitto oli sodan aloittaja. Ja että hyökkääjä on syyllinen. Eivät kaikki Venäjällä hyväksy tätä tulkintaa.

Aivan yhtä hyvin hän kertoi jatkosodasta, mikä oli Neuvostoliiton ja mikä on Venäjän kanta. Ennen puheenvuoronsa aloittamista Lasse Lehtinen ja Derjabin vähän vitsailivat, että kenen kannan hän tulee esittämään. Derjabin itse lisäsi, että varmaankin hän esittää myös Komissarovin kannan.

Erittäin mielenkiintoisen ja suomalaisittain rohkean lisän koko seminaariin toi se, että Juri Derjabin ainoana seminaarin alustajista rohkeni ottaa esille sotasyyllisyystuomioiden purkamisen. Otin hänen puheensa nauhalle, mutta sitä kuuntelematta jäi mieleen, että hän käsitteli asiaa Suomen lainsäädännön ja kansainvälisen lainsäädännön ja sopimusten valossa, hyvin monipuolisesti.

Omasta mielestäni hänen esittämänsä venäläiset tulkinnat ja perustelut eivät olleet vakuuttavia, ne olivat aika hepposella pohjalla. Mutta kuten sanottua, hän esitti venäläisen kannan.

Toinen aika poikkeava oli se, että nimenomaan Juri Derjabin mainitsi puheessaan ProKarelian ja Karelia Klubin. Mielestäni hän puhui kuitenkin positiivisesti.

Keskustelin pari kertaa hänen kanssaan erikseen, jolloin hän myöskin iloitsi siitä, että ProKarelian kanssa voi vaihtaa mielipiteitä ja olla täysin eri mieltä ilman, että ryhdytään hyökkäämään tai syyttelemään. Tällä hän viittasi mm. Kalevassa käymäämme vastinevaihtoon ja Karjalan palautus -kirjasta Venäjälle annettuihin vastineisiin.

Ellen väärin muista, Derjabin selvästi toi esille sen, että Suomen oli järjestettävä sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Hän oli siten Lasse Lehtisen ja Hannu Rautakallion mielipidettä vastaan. Hän myös mainitsi, että laki oli taannehtiva poikkeuslaki.

IP: Logged

Kahkonen
Member
posted 21-11-2005 21:44 Click Here to See the Profile for Kahkonen Edit/Delete Message Reply w/Quote
Syytettyjen rikos:
Tuomittiin virka-aseman väärinkäyttämisestä valtakunnan vahingoksi x vuodeksi vankeuteen.

Ei voi muuta sanoa kuin että törkeää. Olivatko veteraanitkin rikollisia ampuessaan vihollista valtakunnan vahingoksi?

IP: Logged

saapas
Member
posted 21-11-2005 21:28 Click Here to See the Profile for saapas Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Sergei Makarov:
[B

Minua kiinnostaa Suomen ja Venäjän tulevaisuuden yhteistyö ja tähän liittyvä Karjalan tulevaisuus huomattavasti enemmän kuin Molotov-Ribbentrot sopimukset tai Marskin miekantuppikäskyt. Ne ovat mennyttä aikaa. Tulevaisuus ja nykyisyys on se, joka merkitsee.[/B]


Niin minuakin, paitsi. Kun käydään kauppaa ja tehdään sopimuksia tai muuten vain veljeillään, niin on hyvä tietää kummankin osapuolen, kuinka toiseen voi luottaa. Siinä auttaa varmasti paljon menneisyyden tunteminen. Jos sitä ei tunne, on hyvä ottaa selville. Kummankin osapuolen. Jos on "luurankoja kaapissa", ne on yhdessä haudattava.

Jos sinä luotat toisen sinisiin silmiin, ei se tarkoita, että kaikkien pitää.

Mannerheimin miekantuppikäskystä tuli mieleeni, että se olisi jonkin venäläisen tsaarin tai sotapäällikön hyökkäyskäsky. En vain jaksa muistaa, missä kirjassa siitä oli maininta. Luettuani sen, tuli heti Mannerheim mieleeni ja että olipa sopiva viesti venäläisille. Kuka muu sanoi, ettei pane miekkaansa tuppeen ennen kuin...?

IP: Logged

Markus Lehtipuu
Member
posted 21-11-2005 21:19 Click Here to See the Profile for Markus Lehtipuu Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Sergei Makarov:
Ei *, ... Tulevaisuus ja nykyisyys on se, joka merkitsee.

Sotasyyllisyysseminaari järjestettiin tänään. Derjabinin valehtelu näkyi ja kuului televisiossa tunti sitten.

Se on nykyisyyttä.

Miehitys Karjalassa, Sallassa, Petsamossa, Kuriileilla, Könisgbergissä, Petserissä, Jaaninlinnassa, Tsetseniassa jatkuu tänään.

Tulevaisuus on vapaa Karjala, Salla, Petsamo jne ilman miehitystä, Venäjä vetäytyneenä.

Ja äläs poika kiroile!

[This message has been edited by Karelianisti (edited 21-11-2005).]

IP: Logged

Canuck
Member
posted 21-11-2005 21:15 Click Here to See the Profile for Canuck Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Sergei Makarov:
Ei *, mitä tuo vanhojen sotajuttujen loputon kaivelu ketään hyödyttää?

Minua kiinnostaa Suomen ja Venäjän tulevaisuuden yhteistyö ja tähän liittyvä Karjalan tulevaisuus huomattavasti enemmän kuin Molotov-Ribbentrot sopimukset tai Marskin miekantuppikäskyt. Ne ovat mennyttä aikaa. Tulevaisuus ja nykyisyys on se, joka merkitsee.


Jos sinua kiinnostaa,kuten väität, Suomen ja venäjän yhteistyö, niin et voi olla Karjalan palautusta vastaan. Senhän on jo monesti todettu olevan Win,Win ratkaisu molemmille osapuolille. Etkö halua auttaa sitä väestöä joka luovutetulla alueella elää kurjuudessa?

[This message has been edited by Karelianisti (edited 21-11-2005).]

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 21:07 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
Ei * mitä tuo vanhojen sotajuttujen loputon kaivelu ketään hyödyttää?

Minua kiinnostaa Suomen ja Venäjän tulevaisuuden yhteistyö ja tähän liittyvä Karjalan tulevaisuus huomattavasti enemmän kuin Molotov-Ribbentrot sopimukset tai Marskin miekantuppikäskyt. Ne ovat mennyttä aikaa. Tulevaisuus ja nykyisyys on se, joka merkitsee.

[This message has been edited by Karelianisti (edited 21-11-2005).]

IP: Logged

Markus Lehtipuu
Member
posted 21-11-2005 21:02 Click Here to See the Profile for Markus Lehtipuu Edit/Delete Message Reply w/Quote
Sotasyyllisyysseminaarissa annettiin iso puheoikeus vihollisen edustajalle, Juri Derjabinille.

Hän valehteli.

Derjabin väitti, että ne asiat, joista näitä suomalaisia syytettiin, mukamas todellisuudessa tapahtuivat, eli suomalaiset suunnittelivat ja toteuttivat hyökkäyksen.

Näin ei ole.

Ensiksi, Suomi joutui sotaan talvisodassa, menetti miehitysvallalle noin 12% omia alueitaan, joiden asukkaat joutuivat rikoksen (ihmisyyttä vastaan) uhreiksi.

Talvisodan jälkeen NL osoitti uhkailua, vaatimuksia, hyökkäyksen merkkejä.

Jatkosotaan Suomi ei osallistunut aloittajana eikä hyökkääjänä.

NL aloitti Suomea vastaan sotatoimet. NL alkoi pommitukset ja aggressiot Suomea vastaan.

Suomi ei toiminut noin viikkoon Saksan hyökkäyksen jälkeen. Sinä aikana NL hyökkäsi Suomeen useita kertoja, massiivisin ilmapommituksin, selkeästi sodan aloittajana.

Suomi ei ollut syyllinen sotaan, eivätkä suomalaiset sotasyyllisyysnäytelmän uhrit olleet syyllisiä sotaan.

Sotasyyllisyys on kumottava, ja suomalaisten on lopetettava Derjabinin kuunteleminen, muutoin kuin varoittavana esimerkkinä.

IP: Logged

All times are GMT+1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic
Post New Topic Post A Reply
Hop to:

Contact Us | KareliaForum

Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2000.
-----------------------------------------------------------------------------------------

KareliaForum
KareliaForum-FI
Suomi aikoo rahoittaa taas Venäjää!

Post New Topic Post A Reply
profile | register | preferences | faq | search


next newest topic | next oldest topic
Author Topic: Suomi aikoo rahoittaa taas Venäjää!
Markus Lehtipuu
Member
posted 21-11-2005 21:23 Click Here to See the Profile for Markus Lehtipuu Edit/Delete Message Reply w/Quote
Kaikki investointi on pelkästään hyvä asia, mutta kuprujen hankkiminen mafian, verosekoilujen, korruption tai yrityskaappausten kautta on pelkästään huono asia.

Siitä on kysymys. Venäjältä kannattaa kotiuttaa isoja voittoja, Venäjältä ei kannata hakea penniäkään tappioita sen takia, että siirtymävaiheen Venäjä rikkoo yleisiä kansainvälisiä sopimuksia tai sääntöjä.

Karjalan palauduttua kauppa voi vain kasvaa.

IP: Logged

Oliver
Member
posted 21-11-2005 21:20 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Sergei Makarov:
Imperialistista roistovaltiota ryssää ei saa tukea missään muodossa. Tikkurila on heti asetettava syytteeseen maanpetoksesta ja sen varat Suomessa on välittömästi jäädytettävä. Samoin on tehtävä jokaisen suomalaisen yrityksen ja yksityisen kansalaisen tapauksessa, joka vie valuuttaa edes euron verran Suomesta Venäjälle.

Karjalan palauttajien tulee välittömästi vaatia ankaraa boikottia kaikkia suomalaisia imperialistiseen roistovaltioon sijoittavia yrityksiä kohtaan. Yhtään euroa ei sinne saa sijoittaa! Otetaanko tämä uudeksi teemaksi?

Listan voi aloittaa näillä:

Fazer
Nokian Renkaat
YIT
Paulig
Stockmann
Technopolis
Lemminkäinen
Elcoteq
A-Katsastus
Kemira
Suomen Posti
Tulikivi
Pohjola
Sampo
TeliaSonera
Kesko
Sanoma-WSOY
Fortum
Metsä-Serla
+ vielä noin muutama sata yritystä.

Ja ohhoh! Suomalaisyrityksethän menestyvät Venäjällä erinomaisesti:
http://www.talentum.com/doc.te?f_id=804959

IP: Logged

Sergei Makarov
Member
posted 21-11-2005 20:42 Click Here to See the Profile for Sergei Makarov Edit/Delete Message Reply w/Quote
Imperialistista roistovaltiota ryssää ei saa tukea missään muodossa. Tikkurila on heti asetettava syytteeseen maanpetoksesta ja sen varat Suomessa on välittömästi jäädytettävä. Samoin on tehtävä jokaisen suomalaisen yrityksen ja yksityisen kansalaisen tapauksessa, joka vie valuuttaa edes euron verran Suomesta Venäjälle.

IP: Logged

Oliver
Member
posted 21-11-2005 12:21 Click Here to See the Profile for Oliver Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Rajan asukas:
Tällä kertaa kyse on ydinreaktorin sulkemisesta Siperiassa yhteistyössä mm. ameikklaisten kanssa ja Suomen osuus on 0,5 m. euroa. Niinkuin Venäjällä ei olisi itse varaa palkata asiantuntijoita omalla kustannuksellaan.
http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/tuoree t/artikkeli/Suomi+varautuu+rahoittamaan+siperialaisen+reaktorin+purkua/1101981054545

Tässäpä taas lihotetaan Venäjän taloutta. Kylläpä ottaakin pannuun!

HS: Tikkurilalle maalitehdas Venäjältä
Julkaistu 10:10

Kemiran omistamasta Tikkurilasta on tulossa johtava maaliyhtiö Venäjällä. Kemira ostaa Krasni Teks -yrityksen, jonka osuus Venäjän kauppa- ja rakennusmaalimarkkinoilla on 10 prosenttia. Tikkurilan osuus Venäjällä on ollut 9 prosenttia.

Kauppahinta on noin 34 miljoonaa euroa.

Teksillä on tuotantoa Pietarin ohella Stary Oskolissa Länsi-Venäjällä. Sillä on keskusvarasto Tseljabinskissä.

Tikkurila on toiminut Venäjällä jo 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1995 aloitettiin maalituotanto Pietarissa ja vuonna 2000 Moskovassa. Samana vuonna perustettiin myös myyntiyhtiö ja keskusvarasto Siperiaan Novosibirskiin.

Tikkurilan liikevaihto oli viime vuonna 440 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 2 300.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 26-09-2005 11:33 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by urali:
Ja kuka uskoo venäjän puolustusmenoistaan ilmoittamia tietoja.

Lainaan valtiotieteen tohtori Markku Salomaan tutkimuksesta Teräksenkovaa politiikkaa sivulta 236: "Venäjällä on esitetty myös tietoja, että federaation todellinen puolustusbudjetti olisi noussut vuonna 1994 valtion menoista jo 65 prosenttiin (1993: 63%) eli sotavuosien tasolle, kun mukaan otetaan myös muille hallinnonaloille neuvostotapaan "kätketyt" puolustukselliset momentit."

[This message has been edited by Juhani Putkinen (edited 26-09-2005).]

IP: Logged

urali
Member
posted 26-09-2005 09:40 Click Here to See the Profile for urali Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by nietjärvi:
Jos laskentaan liitetään muilta momenteilta tulevat kustannukset,niin aikalailla samoissa prosenttiosuuksissa ollaan.(Länsieurooppa)

Ja kuka uskoo venäjän puolustusmenoistaan ilmoittamia tietoja.

Halpojahan ne ydinase- ja satelliittijärjestelmät, laivastot sukellusveneineen, tankkeja "vähän" enempi kuin Suomella jne.

IP: Logged

nietjärvi
Member
posted 25-09-2005 23:39 Click Here to See the Profile for nietjärvi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Jyrki Rinne-Nirva:
[QUOTE]Originally posted by TuulaH:
[b]
Venäjän puolustusmenot olivat 3,1% BKT:sta viime vuonna (Suomessa 2%).


Suomessa 1.3%BKT.

[/B][/QUOTE]

Jos laskentaan liitetään muilta momenteilta tulevat kustannukset,niin aikalailla samoissa prosenttiosuuksissa ollaan.(Länsieurooppa)

IP: Logged

Jyrki Rinne-Nirva
Member
posted 25-09-2005 18:38 Click Here to See the Profile for Jyrki Rinne-Nirva Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by TuulaH:

Venäjän puolustusmenot olivat 3,1% BKT:sta viime vuonna (Suomessa 2%).


Suomessa 1.3%BKT.

IP: Logged

nietjärvi
Member
posted 25-09-2005 17:56 Click Here to See the Profile for nietjärvi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Vapaa Suursaari:
Takaisin aiheeseen palatakseni.

Seuraavat miljardiluokan laskut tulevat kahdesta projektista: Saimaan kanavan suurremontti ja Pietarin radan kunnostus.

Pitkiä (poliittisia) suomalaisia perinteitä noudattaen, kukahan rahoittaa suurimman osan niistä?

Kumpi on tyhmä? Se joka pyytää vai se joka maksaa?Suomi rahoitti 5% Pietarin uudesta vedenpuhdistamosta.Ruotsi huomattavasti enemmän.Kumpi onkaan syvemmässä kyykyssä.

IP: Logged

Vapaa Suursaari
Member
posted 24-09-2005 14:53 Click Here to See the Profile for Vapaa Suursaari Edit/Delete Message Reply w/Quote
Takaisin aiheeseen palatakseni.

Seuraavat miljardiluokan laskut tulevat kahdesta projektista: Saimaan kanavan suurremontti ja Pietarin radan kunnostus.

Pitkiä (poliittisia) suomalaisia perinteitä noudattaen, kukahan rahoittaa suurimman osan niistä?

Kumpi on tyhmä? Se joka pyytää vai se joka maksaa?

IP: Logged

nietjärvi
Member
posted 24-09-2005 14:15 Click Here to See the Profile for nietjärvi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by el bimbo:
Ihmettelen käsitystäsi punakaarteista. Nehän olivat täysiä fasisteja. Mannerheim ym. näkivät oikein, että sota on väistämätön. Miksi mielipiteeni on tappelua? Onko se vain SDP-Suomeen sopimaton? Mielestäni tuo rauhanaloitejuttu kuulosti erittäin kyseenalaiselta propagandatäkyltä ja tunnuit itse sanovasi aika vahvasti valkoista osapuolta vastaan. Minusta kannanottosi oli aika punakaartilaismielinen ja kuin 1970-luvun radikaalien suusta. Olen aika jyrkästi eri linjoilla Martti Häikiön tapaan tämän vuoden asioista.


Sanottakoon tähän alkuun,että kansalais-sodan lopputulos oli meidän kaikkien kannalta paras mahdollinen.Teknisesti siellä oli kaksi kilpailevaa osapuolta joilla molemmilla oli ulkopuolista rahoitusta/aseistusta/joukkoja.Mielivaltaisia teloituksia molemmilla(punaiset 1600 ja valkoiset 8000).Kuten aina sisällis-sodan jälkeen,niin voittaja kirjoittaa mieleisensä historian.Eiköhän ole parempi antaa vanhojen arpien parantua.Talvisodassa kuitenkin jokainen meistä joutui valitsemaan sen lopullisen puolensa.

IP: Logged

el bimbo
Member
posted 24-09-2005 14:00 Click Here to See the Profile for el bimbo Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by nietjärvi:

Pitääkö kaikkeen suhtautua,että"nahkurin orsilla tavataan".Luulisi keskustelun olevan helpompaa ja tuloksellisempaa,kuin tappelu.Vai onko?.

Ihmettelen käsitystäsi punakaarteista. Nehän olivat täysiä fasisteja. Mannerheim ym. näkivät oikein, että sota on väistämätön. Miksi mielipiteeni on tappelua? Onko se vain SDP-Suomeen sopimaton? Mielestäni tuo rauhanaloitejuttu kuulosti erittäin kyseenalaiselta propagandatäkyltä ja tunnuit itse sanovasi aika vahvasti valkoista osapuolta vastaan. Minusta kannanottosi oli aika punakaartilaismielinen ja kuin 1970-luvun radikaalien suusta. Olen aika jyrkästi eri linjoilla Martti Häikiön tapaan tämän vuoden asioista.

IP: Logged

Markus Lehtipuu
Member
posted 24-09-2005 11:55 Click Here to See the Profile for Markus Lehtipuu Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by juha:
Tarpeeton Venäjän avustaminen on lopetettava välittömästi, kunnes Neuvostovenäläisten tekemät rikokset selvitetään heidän omalla kustannuksellaan ja rikollisten tekemät rikokset korvataan esim. öljyn toimituksilla, sekä suomalaisilta ja suomensukuisilta varastetut maa-alueet sekä omaisuudet palautetaan tai korvataan rikosten uhriksi joutuneille tai heidän suvuilleen.

Näin se on. Venäjän on kannettava 100-prosenttisesti vastuu omalla alueella olevista jätteistä, viemäreistä, joukkotuhoaseista jne.

Jos eli kun se ei tähän ole valmis, sen on välittömästi luovutettava takaisin muilta mailta fasistisesti anastamansa alueet. Silloin Venäjän vastuualue pienenee Karjalan, Königsbergin, Kuriilien ja Viron ja Latvian alueiden osalta.

Sen jälkeen Venäjän on neuvoteltava itsenäisyydestä kaikkien sitä haluavien tasavaltojen kanssa, Jakutia, Tatarstan, Tsetsenia jne.

Sen jälkeen Venäjän on jatkettava 100-prosenttisesti oman alueensa ongelmien rahoittamista.

Ei enää kopeekkaakaan Venäjälle, Karjala takaisin ja sen jälkeen Venäjälle sataprosenttinen vastuu omista joukkotuhoaseista yms.

IP: Logged

juha
Member
posted 24-09-2005 11:34 Click Here to See the Profile for juha Edit/Delete Message Reply w/Quote
Tarpeeton Venäjän avustaminen on lopetettava välittömästi, kunnes Neuvostovenäläisten tekemät rikokset selvitetään heidän omalla kustannuksellaan ja rikollisten tekemät rikokset korvataan esim. öljyn toimituksilla, sekä suomalaisilta ja suomensukuisilta varastetut maa-alueet sekä omaisuudet palautetaan tai korvataan rikosten uhriksi joutuneille tai heidän suvuilleen.

IP: Logged

Juhani Putkinen
Member
posted 24-09-2005 07:51 Click Here to See the Profile for Juhani Putkinen Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by nietjärvi:

Pitääkö kaikkeen suhtautua,että"nahkurin orsilla tavataan".Luulisi keskustelun olevan helpompaa ja tuloksellisempaa,kuin tappelu.Vai onko?.

Vuoden 1918 punakapina - Vapaussodan yhteydessä - vapailla vaaleilla valittua eduskuntaa ja laillista hallitusta vastaan oli nimenomaan Venäjän masinoima, yllyttämä, aseistama. Kannattaa muistaa, että Venäjä tunnusti silloin vain kapinallisten "kansanhallituksen", eikä Suomen laillista hallitusta - aivan kuten myös Talvisodassa (ja parhaillaankin Tshetsheniassa).

IP: Logged

TuulaH
Member
posted 24-09-2005 06:40 Click Here to See the Profile for TuulaH Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Rajan asukas:
Tällä kertaa kyse on ydinreaktorin sulkemisesta Siperiassa yhteistyössä mm. ameikklaisten kanssa ja Suomen osuus on 0,5 m. euroa. Niinkuin Venäjällä ei olisi itse varaa palkata asiantuntijoita omalla kustannuksellaan.http://www.helsinginsanomat. fi/uutiset/tuoreet/artikkeli/Suomi+varautuu+rahoittamaan+siperialaisen+reaktorin+purkua/1101981054545

Paavo Lipposen aloitteesta lähtenyt Pohjoinen ulottuvuus pähkinänkuoressa:

- Suomen valtio rahoittaa pohjoisen ulottuvuuden hankkeita lähialueyhteistyömäärärahoista.

- Suomi on sitonut kaksi miljoonaa euroa ydinjäte- ja kymmenen miljoonaa euroa ympäristöhankkeisiin. Laina- ja muu rahoitus mukaan lukien kumppanuushankkeiden kokonaisarvo nousee kahteen miljardiin euroon.

- Ympäristökysymykset ovat keskeisellä sijalla pohjoisen ulottuvuuden ohjelmassa - - Ympäristöpuolella on määritelty 13 prioriteettihanketta. Yksi kärkihankkeista on Pietarin lounainen jätevedenpuhdistamo, joka valmistuu syksyllä 2005 [ja jonka rahoitukseen Venäjä ei lainkaan osallistunut/ th]. Ympäristökumppanuuden ydinturvahankkeita on 45, joista viiden toimeenpano on määrä aloittaa 2005-2006.

- Pohjoinen ulottuvuus on edistänyt Itämeren kaasuputkihanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa kaasuputki Itämeren alta Saksaan. Suomi on kiinnittänyt huomiota ympäristövaikutusten arviointiin sekä onnettomuuksien ehkäisemiseen kehittämällä laivaliikenteen valvontaa ja ohjausta

- Pohjoinen ulottuvuus on yksi tulevan EU-puheenjohtajakauden prioriteettiaiheista. Pohjoisen ulottuvuuden aloitteentekijänä ja tulevana EU-puheenjohtajamaana Suomi pyrkii huolehtimaan, että pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuustyö saadaan sekä prosessina että sisällön kannalta hyvään päätökseen. Tavoitteena on EU:n ja Venäjän yhteisesti hyväksymä pohjoisen ulottuvuuden politiikka, johon kaikki osapuolet ovat poliittisesti sitoutuneita. (Valtioneuvosto)

- Venäjän kanssa Suomen tulee varautua jatkamaan nykyisen kaltaista taloudellista yhteistyötä vielä useiden vuosien ajan. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että yhteistyö luo pysyviä kumppanuussuhteita, joiden myötä apumuotoinen yhteistyö muuttuu normaaliksi vastavuoroiseksi naapuriyhteistyöksi tasapuolisten partnereiden välillä. (Suomen Ulkoasiainministeriö)

- Suomi suunnittelee osallistumista Venäjän Zheleznogorskissa sijaitsevan ydinvoimalan plutoniumreaktorin sulkemiseen. Suomi on valmis antamaan tähän Yhdysvaltojen toteuttamaan hankkeeseen noin puoli miljoonaa euroa. - -
Hanke on osa suurten teollisuusmaiden järjestön G8:n Globaali kumppanuus –ohjelmaa, jolla pyritään takaamaan Neuvostoliitolta periytyneiden joukkotuhoasevarastojen ja –ohjelmien hallittu alasajo. (Etelä-Suomen Sanomat 261/2005)

Venäjän puolustusmenot olivat 3,1% BKT:sta viime vuonna (Suomessa 2%). Venäjä aikoo edelleen korottaa puolustusmenoja v. 2006. Mistään Suomelle myönnettävien tullimaksujen tai esimerkiksi Kanava-vuokrien alennuksista en ole kuullut puhuttavan.

Vinkki päättäjille: Suunnatkaa varat mieluummin vieläkin läheisemmälle ”lähialueyhteistyöalueelle”, jonne olemme yhäkin velkaa. Suomalaiset sotaveteraanit eivät ole saaneet vieläkään ”sotakorvauksia”, vaikka uhrasivat sekä nuoruusvuotensa että hyvin monet myös terveytensä ja elämänsä Neuvostoliiton aloittamassa hyökkäyssodassa ja turvasivat meille sen, että säästyimme Stalinin keskitysleireiltä ja saimme elää miehittämättömässä maassa.


IP: Logged

nietjärvi
Member
posted 23-09-2005 23:18 Click Here to See the Profile for nietjärvi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by el bimbo:
Kyllähän rauhan miehet yrittivät neuvotella kummallakin osapuolella viimeiseen asti. Punakaartien rauhanhalusta en ole vakuuttunut. Jos ne suostuivat, kyse oli vain taktiikasta. Todellisuudessa niille kelpasi vain diktatuuri. Myöskään ei voida olettaa, että sellaisen väen kanssa tehdään mitään kompromisseja.


Pitääkö kaikkeen suhtautua,että"nahkurin orsilla tavataan".Luulisi keskustelun olevan helpompaa ja tuloksellisempaa,kuin tappelu.Vai onko?.

IP: Logged

el bimbo
Member
posted 23-09-2005 23:10 Click Here to See the Profile for el bimbo Edit/Delete Message Reply w/Quote
Kyllähän rauhan miehet yrittivät neuvotella kummallakin osapuolella viimeiseen asti. Punakaartien rauhanhalusta en ole vakuuttunut. Jos ne suostuivat, kyse oli vain taktiikasta. Todellisuudessa niille kelpasi vain diktatuuri. Myöskään ei voida olettaa, että sellaisen väen kanssa tehdään mitään kompromisseja.

IP: Logged

nietjärvi
Member
posted 23-09-2005 23:00 Click Here to See the Profile for nietjärvi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by urali:
Vaan taisi silloin se puna näyttää demokratiansa: teki vallankumouksen.


Aina asiat eivät ole niin kuin niiden halutaan näyttävän.Kansalais-sodan alussa tuli Ruotsista välitystarjous/rauhanaloite jonka valkoinen osapuoli torjui.Miksi?.

IP: Logged

urali
Member
posted 23-09-2005 21:06 Click Here to See the Profile for urali Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by nietjärvi:

Ensimmäiset punamultahallitusneuvottelut on käyty 1917 syystalvella.(Alkio/Tanner)

[This message has been edited by nietjärvi (edited 23-09-2005).]


Vaan taisi silloin se puna näyttää demokratiansa: teki vallankumouksen.

IP: Logged

nietjärvi
Member
posted 23-09-2005 20:59 Click Here to See the Profile for nietjärvi Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by urali:
Mutta Suomessa mm. hyvinvointipalveluja leikataan, puolustusmenoja supistetaan, varsinkin liikenneinfra rapistuu, ei ole vara tehdä moottoriteitä ja rataverkkoa kehittää ja yllä pitää, polttoaine veroon / sen alv. "ei voi tehdä mitään", paitti perustaa komitea miettimään bioenergiaa, oletettavasti paskasta energiaa.

Että tälläinen työläisten ja talonpoikien paratiisi, sellaista se on punamullan aikana aina ollut. Ja tämä alkoi muuten 30-luvun lopulla, jolloin oli heti mennä maa alta.Ensimmäiset punamultahallitusneuvottelut on käyty 1917 syystalvella.(Alkio/Tanner)

[This message has been edited by nietjärvi (edited 23-09-2005).]

IP: Logged

urali
Member
posted 23-09-2005 20:54 Click Here to See the Profile for urali Edit/Delete Message Reply w/Quote
quote:
Originally posted by Rajan asukas:
Tällä kertaa kyse on ydinreaktorin sulkemisesta Siperiassa yhteistyössä mm. ameikklaisten kanssa ja Suomen osuus on 0,5 m. euroa. Niinkuin Venäjällä ei olisi itse varaa palkata asiantuntijoita omalla kustannuksellaan.
[/URL]

Mutta Suomessa mm. hyvinvointipalveluja leikataan, puolustusmenoja supistetaan, varsinkin liikenneinfra rapistuu, ei ole vara tehdä moottoriteitä ja rataverkkoa kehittää ja yllä pitää, polttoaine veroon / sen alv. "ei voi tehdä mitään", paitti perustaa komitea miettimään bioenergiaa, oletettavasti paskasta energiaa.

Että tälläinen työläisten ja talonpoikien paratiisi, sellaista se on punamullan aikana aina ollut. Ja tämä alkoi muuten 30-luvun lopulla, jolloin oli heti mennä maa alta.

IP: Logged

Rajan asukas
Member
posted 23-09-2005 20:35 Click Here to See the Profile for Rajan asukas Edit/Delete Message Reply w/Quote
Tällä kertaa kyse on ydinreaktorin sulkemisesta Siperiassa yhteistyössä mm. ameikklaisten kanssa ja Suomen osuus on 0,5 m. euroa. Niinkuin Venäjällä ei olisi itse varaa palkata asiantuntijoita omalla kustannuksellaan.
http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/tuoreet/artikkeli/Suomi+varautuu+rahoittamaan+siperialaisen+reaktorin+purkua/1101981054545

IP: Logged

All times are GMT+1

next newest topic | next oldest topic

Administrative Options: Close Topic | Archive/Move | Delete Topic
Post New Topic Post A Reply
Hop to:

Contact Us | KareliaForum

Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2000.

"Kansakunnan tulee luottaa ainoastaan itseensä" Nato-jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuusvajeen poistumista, samoin kuin aluepalautusten etenemistä

( totesi Suur-Suomi r.y:n pj. Seppo Lehto jo vuonna 1991 julkisesti Ilta-Sanomissa )

Akateeminen Karjala-Seura 75 vuottaAkateeminen Karjala-Seura (AKS) perustettiin vuonna 1922. Seuran tarkoituksena oli kansallishengen lujittaminen ja maanpuolustushengen kohottaminen. Nimensä mukaisesti kysymyksessä oli ylioppilaiden perustama järjestö. Alussa AKS keskittyi rajan takaisen Karjalan pakolaisten hyväksi tehtävään työhön sekä levitti ajatusta Karjalan heimon yhteenkuuluvuudesta.


Myöhemmin seurassa voimistui radikaalimpi demokratiaa arvosteleva suuntaus, joka johti Mäntsälän kapinan yhteydessä 1932 siihen, että useat seuran jäsenet erosivat.

Maanpuolustusta ja aitosuomalaisuutta

Seura kiinnitti myös huomiota maanpuolustustyöhön. Kansallisten kysymysten onnellisen ratkaisun edellytyksenä oli "taipumattoman ja taittumattoman maanpuolustustahdon teroittaminen". Kielikysymyksessä korostettiin aitosuomalaisuutta.

Vuonna 1930 seura teki aloitteen vapaaehtoisista linnoitustöistä Karjalan kannaksella. Tähän tehtävään perustettiin Suomen Talkoot ja Maan Turva -nimiset yhdistykset. Seuran äänenkannattaja oli nimeltään "Suomen Heimo".

Syksyllä 1944 Akateeminen Karjala-Seura ja sen naisjärjestö Akateemisten Naisten Karjala-Seura (ANKS) lakkautettiin valvontakomitean vaatimuksesta välirauhansopimuksen perusteella. Yhdistys siis leimattiin neuvostovastaiseksi ja fasistiseksi.

AKS:n kasvatit

Akateeminen Karjala-Seura kasvatti monia sittemmin korkeissa tehtävissä esiintyneitä suomalaisia. Seuran jäseniä oli mm. sittemmin presidentiksi kohonnut Urho Kekkonen ja monia muita keskeisiä suomalaisia talouden ja politiikan vaikuttajia.

Seuran jäsenten panos linnoitustöissä ja sotiemme taisteluissa oli tärkeä. Yksin talvisodassa kaatui 128 seuran jäsentä - useaimmat heistä reservinupseereja. "Sydänverellään he lunastivat sekä omat että seuransa suuret lupaukset isänmaalle", todetaan AKS:n vuoden 1940 juhlajulkaisussa.

Sankarivainajista ensimmäisenä mainitaan seuran valajäsen numero 1 Lauri Elias Simojoki, joka menehtyi vihollisen tulessa 25.1.1940 mennessään lopettamaan järjen jäälle jäänyttä haavoittunutta hevosta.

Seuran jäsenvala kuului seuraavasti: "Lippumme alla ja lipullemme minä vannon kaiken sen nimessä, mikä minulle on pyhää ja kallista, uhraavani työni ja elämäni isänmaalleni, Suomen kansallisen herättämisen, Karjalan ja Inkerin, suuren Suomen puolesta. Sillä niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, niin minä uskon yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen".

"Ilman noita tekoja me olisimme auttamattomasti hautautuneet viime maaliskuun 13. päivän (1940) tuskan alle", kirjoitettiin AKS:n juhlajulkaisussa. Kyseisenä päivänä solmittiin Moskovan rauha, joka päätti talvisodan.

TIMO KERVINEN
14.3.1997


AJASSA -SIVULLE
------------------------------------------------------------------------------------------------

Suur-Suomi r.y.n ja Seppo Lehdon aatteellinen isä on Akateeminen Karjala-Seura on vuonna 1922 ylioppilaiden perustama yhdistys, jonka tarkoitukseksi ilmoitettiin kansallishengen lujittaminen ja maanpuolustushengen kohottaminen.

Muodollisten ylioppilasperustajien Erkki Räikkösen, Elias Simeliuksen (Simojoki) ja Reino Vähäkallion lisäksi seuran takana olivat Elmo Kaila ja useat jääkäriupseerit ja heimoaktivistit. AKS:n marssina oli Reino Hirvisepän sanoittama ja hänen veljensä Toivo Palmrothin säveltämä Me tahdomme. AKS:n lippun nauhoihin oli kätketty luoti, joka kertoman mukaan oli se sama, jolla Repolan nimismies Bobi Sivén oli surmannut itsensä . (Katso: Aunuksen retkikunta) Sivénistä tuli AKS:n marttyyri ja hänelle yritettiin luoda samankaltaista henkilökulttia kuin Saksassa Horst Wesselille. Sivén oli AKS:läisille esimerkki siitä, kuinka Karjalan asia on omaa henkeäkin tärkeämpi, kuten Sivén itsekin oli sanonut.

AKS keskittyi aluksi Itä-Karjalan pakolaisten hyväksi tehtävään työhön ja levitti ajatusta Karjalan heimon yhdistämisestä. Propagandan levittämiseen se sai valtion ja Itä-Karjalan avustamiskeskuksen taloudellista tukea. Kansallisten rajojen tavoitteleminen nähtiin tärkeäksi. Tähän liittyi kaikkien itämerensuomalaisten heimojen yhdistäminen Suomen lipun alle. Ensimmäisenä askeleena oli historiallisen Itä-Karjalan eli Vienan ja Aunuksen liittäminen Suomeen. Uralin suomalaisheimoille vaadittiin itsenäisyyttä. AKS:n kanssa toimi limittäin Vihan Veljet -niminen kansanmurhaaja Ryssän vastainen salaseura. Alussa AKS:n mottona oli Työväestö on voitettava isänmaalle!, mutta luokkataistelun katsottiin häiritsevän Suur-Suomen luomisen tavoitetta.

Kielikysymyksessä seura korosti suomen kielen asemaa. Seuran äänenkannattaja oli Suomen Heimo -lehti. Vuonna 1930 AKS teki aloitteen vapaaehtoisen linnoitustyön aloittamiseksi Karjalankannaksella Suomen Talkoo ja Maan Turva -yhdistysten kautta. Naisjärjestö oli Akateemisten Naisten Karjala-Seura.

Puoluepoliikassa AKS:n sisällä vaikuttivat kokoomuslaiset ja maalaisliittolaiset. Myöhemmin voimistui demokratiaa arvosteleva suuntaus, joka johti Mäntsälän kapinan 1932 jälkeen usean sadan maalaisliittolaisen seuran jäsenen eroon, mukana mm. Urho Kekkonen. Keskustalaisen siiven poistumisen jälkeen seura ajautui oikeammalle, Lapuan liikkeen jatkajaksi perustetun IKL:n kumppaniksi. Seuran toiminta huolestutti neuvostohallitusta ja lisäsi jännitettä maiden välillä.

Sotien jälkeen Ison-Britannian ja Neuvostoliiton valvontakomissio lopetti seuran, neuvostoliittolaisten toimesta, vuonna 1944 "fasistisena". Pääasiallisena syynä oli AKS:n isänmaallinen ja Ryssän vastainen luonne. Seuran lähes kaikki arkistot ja aineistot piilotettiin tai hävitettiin.

Seuran jäsenten sosiaalisena verkostona ja muistojen vaalijana on sotien jälkeen toiminut epävirallinen "Kerho 22", joita oli perustamassa myös Tarton rauha liiketta 1980-luvulla.

Seuran tunnettuna aatteellisena perillisenä on toiminut vuodesta 1991 alkaen Tampereella Suur-Suomi r.y. mikä rekisteröitiin 23.3.1994, puheenjohtajanaan Seppo Lehto.
Ko. yhdistyksen lakkauttamista vaati Ryssän suurlähettiläs Juri Derjabin tammikuun 1994 presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen aikaan. Asia tuli julkiseksi HS:n julkistettu ko. Venäjän nootin asiasta. Seuraavina päivinä liki kaikki lehdet ja tiedotusvälineet kommentoivat ko. Venäjän nootin sisältöä ja vaatimuksia. Ko. nootin takia ja siinä yhteydessä MTV 3:n uutisissa haastateltu Seppo Lehdon antaman julkisen vastineen takia Paavo Väyrynen putosi vaalien ensimmäisellä kierroksella paljastuttuaan laajemminkin KGB:n yhteistyötahoksi, niille jotka eivät olleet asiaan perehtyneet.

Nykyään Suur-Suomi r.y. on kanavoinut toimintaansa aika pitkälle verkkoon ja http://www.kavkaz.fi ja venäjäksi = ryssäksi http://www.kavkaz.fi/ru aluepalautussivujen tukemiseen ja markkinointiin.

Vapaudenriisto miehitetyn Karjalamme juhlilla Lahdessa 19.6.2005 Hakkapeliittapatsaan luona

17.-19.6.2005 järjestettiin Lahdessa Karjalan Liiton vuosittainen Karjala-juhla. Myös aluepalautusjärjestöt olivat tapahtuman yhteydessä vahvasti esillä, levittäen tehokkaasti propagandaa miehitettyjen alueittemme palautuksen puolesta. Samassa yhteydessä järjestettiin myös aluepalautusjärjestöjen mielenosoitus, jonka nokkamiehenä oli KAVKAZ.FI-sivustoa ylläpitävän yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Lehto.

Median ja eräiden Karjalan Liiton miehittäjä-Ryssänpelkoon taipuvaisten johtajien disinformaation levityksestä johtuen Lahdessa odotettiin järjestyshäiriöitä ja aluepalauttajia yritettiin leimata negatiivisilla mielikuvilla. Aluepalauttajien taholta ei häiriöitä kuitenkaan sattunut. Häiriöt alkoivat vasta, kun Lahden poliisi mursi laillisen mielenosoituksen viemällä puheenjohtaja Seppo Lehdon kesken mielenosoituksen poliisimaijalla putkaan perättömän kuulusteluväitteen perusteella. Pidätyksellä Seppo Lehtoa käytännössä estettiin suorittamasta mielenosoitusmarssia kantaen hirtettyä Putin-nukkea ja alue- ja palautusvaateitamme esittävää karttakuviota. Marssi olisi ollut osa laillista mielenosoitusta.

Seppo Lehdon haastatteluun perustuva raportti tapahtuneesta:

Seppo Lehdon paikalta poistaminen menee perusoikeuksien näkökulmasta tutkintaan: Lahden poliisin "X X" (etunimi ja sukunimi jäi epäselväksi, kun ei antanut käyntikorttia), mahdollisesti nuuska huulessa vastoin hyviä tapoja virka-ajalla, joka tuli kasvot kireänä vaatimaan paikalta poistumista vastoin toisen poliisin eli pääsääntöisesti korrektisti esiintyneen Taisto Kuhlmanin lupaa ko. ajalle ja paikalle. Tämä ruskeasilmäinen takakireähkön tuntuinen poliisi ei antanut asiasta edes tarkistusmahdollisuutta tarkistaa toimenpiteen ristiriitaa aiemman lupauksen ja perusoikeuksien näkökulmasta muutaman metrin päässä olevalta Taisto Kuhlmannilta. Tämä ruskeasilmäinen ylimielinen ja takakireän tuntuinen poliisi ilmoitti paikalta poistamisen tekosyyksi "suorittamatta jätetyn kuulustelun" Lahden Sotilassoittokunnan taustamusiikin säestämänä. Seppo Lehto ilmoitti että tällä perusteella rikottiin ilmaisunvapautta liittyä Karjala Juhlien kulkueeseen jalkakäytävosuudella vastoin Lahden poliisi Taisto Kuhlmanin jo aiemmin lupaamaa oikeutta marssia muun juhalyleisön mukana. Lehto korosti ettei tälläisia juhlia ole kuin kerran vuodessa, ja että hän oli sentään saapunut paikalle Tampereelta saakka varhain aamusta ja tilanne on ainutlaatuinen, joten perusteiden paikalta poistamiseen pitäisi olla tosi painavat. Kasvolihakset ja silmät kiristyivät tällä poliisilla ja lupa heltisi olla vain kulkuueen ohimarssiin saakka, lisäksi vaati puiden alle varjoon, kun Lehto olisi halunnut katsoa alkuperäiseltä paikaltaan jalkakäytävältä ohimarssia aurinkoiselta paikalta muun juhlayleisön joukosta, eikä poliisien keskeltä. Lehdon käsityksen mukaan toimenpide oli törkeää sillä aiemmin oli jo paikalla käynyt useita varttuneita naisia ja miehiä toteamassa Lehdon ympärillä pyöriville poliiseille, että jättäkää tuo mies rauhaan tyyliin: "Tuo mies on hyvällä asialla, antakaa sen olla rauhassa!".

Paikalta poistamiselle mukattiin vain tämä ruskeasilmäisen ylähuuliarpisen määrittelemätön kuulustelu. Neljän poliisin saattamana Miehitettyjen alueiden palauttamista vaativa ja Putin-nukkea hirressä roikottanut Seppo Lehto vietiin poliisimaijalla kuin jokin häiriköivä rikollinen kesken Karjalajuhlien Lahden poliisilaitokselle. Seppo Lehto kertoi tälle poliisille, että mielenosoitusvapauden rajoittaminen kesken mielenosoituksen ja Karjala Juhlien yleisötapahtumaa epämääräisellä kuulustelulla lienee perusoikeuksien rikkomus, josta ko. vastuulliset joutuisivat vastuuseen, ei vaikuttanut vaan Seppo Lehto vietiin todella alhaisesti paikalta. Lahden poliisiasemalla jätettiin mielenosoitusjuliste hirtetyn Putin-apinan kanssa seinustalle ja vaadittiin reppu pois, jossa oli eväät, sekä Seppo Lehto sumputettiin keinovaloiseen putkaan n. klo 12:37 - 13:22 väliseksi ajaksi odottamaan muka jtkn. kuulustelua. ( Seppo Lehdon mukaan: "Vaadin välillä eväitäni ja ne sain. Lopulta ovi avautui ja tämä kireähkö ruskeasilmäinen poliisi tuli paikalle ja toinen vaalea poliisi löi haastepaperit allekirjoitettavaksi liikennerikkomuksesta vuodelta 2002 eteeni. Ihmettelin, että miten tällä perusteella rikotaan perusoikeuksia, kyllä kai tällainen asia olisi voitu Tampereellakin hoitaa. Ko. haasteen mukaan haastettiin Lahden Käräjäoikeuteen, mikä on mieletöntä. Tulee kalliiksi yhteiskunnalle tämmöinen pelleily, kun pääsääntö on että haastetaan siellä missä on rikkomus tai kotipaikkakunnalla. Haastehakemus oli puutteellisesti täytetty, eikä siitä selvinnyt esim. haasteen tekijän henkilöllisyys."

Pidätyksen päätteeksi ( persona non grata Karjalan Liiton hallituksen ja juhlavieraiden Tarja Halonen ja Matti Vanhasen silmissä ) Lehto toimitettiin Tampereelle lähtevään linja-autoon alkuperäisen vaatimuksen mukaisesti, jotta kerkiää valmistautumaan 20.6.2005 oleviin neekerikäräjiin, joissa epäillään ja syytetään tunnetun useissa vaaleissa ehdolla olleen norsunluurannikkolta tulleen kunnian loukkaamisesta.

Seuraavan päivän kunnianaloukkauskäräjät oli oma mustan huumorin paikkansa, kun toteennäyttämöttömillä väittämillä (KRP:n tutkimusten mukaankin mahdoton selvittää ) Seppo Lehdolle mukattiin 3 kk ehdollista vankeutta tämän julkisuuden henkilön kunnian loukkaamisesta. Ko. asiaa käsitellään hovioikeudessa seuraavan kerran. Lisähuomio voitaneen kiinnittää siihen että kummatkin tapaukset on pyritty viemään läpi niin ettei julkisuus ja eri näkökulmat pääse valottamaan tapahtumia objektiivisista näkökulmista. Taustalla vaikuttanee taistolaistoimittajien toveriverkosto kuten Martti Valkonen on hyvin todistellut journalismi.info linkissään.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TERVETULOA vaatimaan aluepalautuksia ja Nato-jäsenyyttä Suomelle


Torstai 1.12.2005

Salon Seudun Sotaveteraanit ry


Hakemisto


Veteraanipaja
Tulostettava versio


KERTOMUKSIA

Mauno Arosilta

Sotavuosilta 1939-1944

Talvisota 1939-40 Tultuani asevelvollisuusikään kävin lainmukaisessa asevelvollisuuskutsunnassa. Mutta koska olin 182 cm pitkä ja vain 44 kg painoinen pojanhuiskelo, pantiin minut vuodeksi lihomaan. Seuraavan vuoden kutsunnassa oli sama tilanne, paino ei ollut noussut, joten minut vapautettiin asevelvollisuudesta. Siihen aikaan taisi olla ikäluokan miesmäärä suuri verrattuna valtion rahapussin kokoon, joten vapautusta myönnettiin helpoin perustein.

Kun sitten vuonna 1939 miehiä kutsuttiin asepalvelukseen yleisten kertausharjoitusten (YH:n) nimellä, hoidin siviilivirkaani Kiuruveden kunnansihteerinä (kunnankirjurina). Minut oli määrätty väestönsuojelutehtäviin eli kaasusuojelutehtäviin, kuten niitä hommia silloin nimitettiin. Kävin sekä paikallisia että muualla pidettäviä kss-kursseja, mm. Helsingin kaasusuojelukoulussa ja Kuopiossa lääninkursseilla. Tällaiselta kurssilta Kuopiosta olin tulossa, kun 30.11.1939 junassa Runnin asemalla kuulimme junanlähettäjältä, että sota oli syttynyt.

Talvisodan ajan hoidin paitsi oma virkaani aluksi kansanhuollon tehtäviä yhdessä kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajan kanssa. Taisi olla niin, että ennen kansanhuoltolautakuuna asettamista hoidin niitä päävirkaani kuuluvina. Aluksihan menivät kahvi ja sokeri kortille ja sitten kankaat ja jalkineet. Hevosten ottoon armeijan tarpeisiin myös osallistuin. Evakuoinnin alettua toikin siirtoväen huoltaminen ja majoittaminen paljon työtä. Yökaudet odotettiin evakkojunia ja soitettiin piirimiehille määräyksiä majoittaa kylälle niin ja niin monta henkeä. Evakot siirrettiin asemalta junasta kirkonkylän kansakoululle, jossa lotat muonittivat heitä. Kyliltä saapui vanhoja isäntiä hevosineen. Nämä veivät siirtoväkeä jaettavaksi eri taloihin.

Yksityistapauksina muistelen, kuinka eräänä aamuyönä, jolloin oli tullut tieto ensimmäisen evakkojunan tulosta Kiuruveden asemalle, josta kansakoululle oli matkaa 1.5 km, asemalle oli kerääntynyt suuri joukko paikkakuntalaisia osoittamaan tunnettua savolaista avuliaisuuttaan. Joukossa oli myös lähellä asemaa asuva suutari, jolla itsellään oli 10-12 lasta. Kokeneena perheenisänä hän ei tullut tyhjin käsin, vaan työnsi edellän tyhjää lastenrekeä saaden yleistä hyväksyvä tunnustusta nokkeluudestaan.

Vastakkaisena tapauksena, joka kylläkin jäi poikkeukseksi avuliaiden ja siirtoväkeen esimerkillisen myönteisesti suhtautuvien kiuruveteläisten joukossa, muistan erään heränneen eli körttiläisen isäntämiehen. Hänellä oli talossaan tyhjä piharakennus, jossa olivat eläissään asuneet hänen vanhempansa. Sinne määrättiin siirtoväkeä asumaan, mutta kun isäntä siitä huolimatta, että hän veisasi seuroissa jakaus keskellä päätä ja körttitakki yllä, kohteli siirtoväkeä huonosti, nämä mitä pikimmin pyysivät uutta majoituspaikkaa. Kun talon piharakennus jälleen oli tyhjänä, saimme huostaamme kuorman siirtoväkeen kuuluvia mustalaisia, lähetimme mustalaiset sinne. Tietysti siitä nousi puhelimessa suuri rähinä, mutta sanoimme vain, että kun valkolaiset eivät siellä viihtyneet, me toivomme mustalaisten viihtyvän paremmin. Ja sinne ne jäivät. Tosin eräs syrjäkylän vanha opettaja, jonka vaimo oli perinyt talon koulun läheltä, oli tyytyväinen tähän autiotaloon majoitettuun mustalaisperheeseen tai perheisiin.

Aikataulu oli sekaisin. Töitä tehtiin sekä päivällä että yöllä. Varsinkin evakuointitoimet sattuivat yöajaksi ja syrjäkylien luottamushenkilöt, joiden apua runsaasti tarvittiin eri tehtävissä, olivat varmimmin puhelimeen tavoitettavissa aamuyöstä. Myös monet yöt menivät ilmasuojelukeskuksessa, jossa seurattiin ja välitettiin vihollisen lentokoneiden liikkeitä koskevia tietoja sekä suoritettiin ilmahälytyksiä.

Varusmiesaika

Kun talvisota keväällä oli päättynyt, jatkui maailman poliittinen tila kuitenkin jännittyneenä. Meillä ryhdyttiin reservien lisäksi kouluttamaan myös nostoväkeä, eli sitä miesväkeä, joka ei ollut syystä tai toisesta suorittanut asevelvollisuuttaan. Minutkin kutsuttiin asepalvelukseen keväällä suoritetun uusintakutsunnan perusteella, jossa painonikin oli noussut 75 kg:aan. Astuin 15.6.1940 palvelukseen 9. divisioonan koulutuskeskukseen, aluksi sen toiseen komppaniaan. Siellä olin pari päivää äkseeraamassa kentällä, mutta sieltä minut heti siepattiin komppanian toimistoon. Sama kohtalo tuli parille virkaveljelle. Naapurikomppanioissa olivat kirjureina Siilinjärven kunnankirjuri Pantsar ja Nurmeksen maalaiskunnan kunnankirjuri Vauramo. Ammattimiehiä kun oltiin. Ja se kirjurin homma onkin komppaniassa melko merkittävä. Hän on aina paikalla esittämässä miehiä eri puuhiin ja monesti hänellä on itsenäistäkin päätösvaltaa henkilöasioissa. Ei virallisesti, mutta paljon käytännössä. Ei ole ihme, että Vehmersalmen mies sanoi, että kun hän seuraavan kerran joutuu sotahommiin, ottaa hän heidän kunnankirjurinsa mukaan. Oli kai havainnut, että kaikki mukavimmat hommat sattuivat sopivasti juuri meidän komppaniassamme Kiuruveden poikien tai naapurissa siilinjärveläisten hoidettaviksi.

Aluksi kokoonnuimme porukkaamme muodostamaan ensiksi Kuopion aseman kansakoululle ja sitten tyttölyseolle. Sieltä Kajaaniin, jossa majoituimme Pajulan lastenkodissa tai lastentarhassa paremminkin. Siellä päivät menivät mukavasti. Komppanianpäällikkönä oli miellyttävä ja lupsakka kansakoulunopettaja Sotkamosta ja vääpelinä rento ja railakas myyntimies Tampereelta Nyt olimme vielä Pantzarin kanssa apulaisina toimistossa. Kuka oli kirjurina, sitä en muista. Pantzar oli jostakin syystä saanut loman jo heti kärkeen. Hänen lomalla ollessaan soitetaan kaupungilta esikunnasta, että siellä on Pantzarin nimellä myrkyllinen lähetys, joka on heti haettava pois. Oli jo ilta ja kirjuri käski minun käydä noutamassa se Panzarin paketti. Esikunnassa, jossain koulussa keskikaupungilla, minulle ojennettiin kepin nokassa ja nenää pidellen paketti. Lähdin takaisin komppaniaan. Kadulla tuli katupartio vastaan. Se tiukkasi, mitä alokas tähän aikaan hiippailee ja kenen käskystä, kun minulla ei ollut lupalappua. Kirjurin käskystä, vastasin ja nostin pakettia katujyrän vetäjän nenän alle. Ei kirjuri ole mikään käskynantaja, tämä julisti, mutta jatkoi, että antaa vetää nyt nopeasti kämpille. Pakettiin oli Jaakko Panzarin vastavihitty diakonissarouva pannut pari lakanaa ja väliin mm. muutamia keitettyjä kananmunia. Valitettavasti hän oli merkinnyt päälle väärän kenttäpostikonttorin numeron, joten paketti oli seilannut siellä ja täällä ja saapunut perille vasta kun puolipehmeät kananmunat olivat pilaantuneet. Siitä se haju. Paketti purettiin ja lakanat jätettiin pihalle paketissa odottamaan omistajansa paluuta.

Kajaanista siirryimme pahvitelttoihin Nurmeksen maalaiskuntaan, mäkeen Porokylän yläpuolelle. Siellä jouduin 5/JR 43:n komppanian kirjuriksi ja hetimiten varusmestariksi. Myöhemmin nimi muuttui 5/Koul P.;ksi ja edelleen vähän ajan kuluttua 11 K/10 PR. Korpraaliksi kohosin syyskuun alussa. Kun telttamme olivat juuri Porokylän yläpuolella ja Porokylässä sijaitsi Nurmeksen maalaiskunnan toimisto ja aseveikkomme Väinö Vauramo oli siviilissä Nurmeksen kunnankirjuri, vietimme usein iltoja Vauramon asunnossa ja kävimme elokuvissa Nurmeksessa kunnantoimiston tyttöjen kanssa.

Syksyn vaihtuessa miltei talviseksi, saimme siirron Kuhmoon. Siellä jouduin E/II/10 Pr:n toimistoon. Se oli evl. Paavo Susitaipaleen (Hukkareisun) esikunta. Pataljoonan päällikön tapasin vain pari kertaa. Hän asui ja työskenteli lähellä olevassa talossa ja adjutantti ltn Malinen kantoi papereita edestakaisin. Kun hän tuli komentajan luota iltapäivällä, alkoi kiire toimistossa. Sotaväen malliin kaiken olisi pitänyt olla valmiina kymmenessä minuutissa. Työt venyivät yömyöhään. Aamupäivät olivat sitävastoin helppoja. Parakkimme olivat Ontojärven rannalla lähellä Juutuan kasarmeja. Pataljoonassa järjestettiin aliupseerikoulu ns. sattuma-alikersanteille, eli sellaisille, jotka oli ylennetty alikersanteiksi sodan aikana tai sen jälkeen ilman aliupseerikoulua. Minutkin määrättiin tälle alikersanttikurssille, mutta kun Susitaival huomasi, että alikersanttien joukkoon oli merkitty yksi korpraalikin, määräsi hän sen poistettavaksi ja jäin kurssin ulkopuolelle. Aliupseerikouluun minä siitä kuitenkin tavallaan jouduin, koska minut määrättiin kurssin kirjuriksi. Istuin toimistossa luentosalin pahviseinän takana, seurasin suullisia luentoja huoneestani käsin, mutta ei tarvinnut harjoitella Ontojärven jäällä suksien päällä eikä talsia metsissä. Mutta niin heikko olin sotilaallisissa tehtävissä, että kun kerran saimme koko porukka rangaistukseksi suljettua, eli jouduimme sulkeisharjoituksiin Juutuan kasarmin pihalle, huomattiin puutteeni kivääritempuissa. Niitähän en alokkaana saanut oppia, kun jouduin toimistoon alusta pitäen. Oppini olivat enemmänkin Tampereen lyseon voimistelutunneilta saatuja. Sain pari tuntia yksityisopetusta ja siinä olin taas toisten tasalla.

Jouluksi jäin vapaaehtoisesti Kuhmoon. Monen pojan teki mieli joululomalle ja minä tiesin vapautuvani jo tammikuussa, joten joululoma ei minulle ollut niin tärkeä kun monelle muulle. Vietin joulun siellä ja söin jouluaterian rajavartioston kasarmilla muutamien kilometrien päässä parakistamme. Tammikuun 14 päivänä 1941 päättyi 7 kk kestänyt "vakinainen " palvelukseni.

Jatkosota

Vuoden 1941 alkukesällä alkoivat sotahuhut voimistua. Niinpä kesäkuun 15 päivänä kun pidettiin Kiuruveden Jänteen kansalliset urheilukilpailut, oli koko ajan jännitystä ilmassa, saadaanko kilpailut pidettyä vai tuleeko lähtökutsut. Kentältä pidettiin jatkuvasti yhteyttä suojeluskunnan kansliaan. Parin päivän päästä olivatkin liikekannallepanomääräykset jo jaossa. Minä en saanut liikekannallepanokorttia. Olin 17. ja 18. päivät kirkonmäen takana hevosottolautakunnan sihteerinä merkitsemässä armeijalle otettavien hevosten kortteja. Olin saanut ymmärtää, että jään liikekannallepanon sattuessa siviilitehtäviini tai paikkakunnalle sotilastehtäviin. Siksi en ihmetellyt, kun en saanut kutsua. Toisena päivänä kuitenkin tuli eräs kaveri hevosottopaikalle ja sanoi, että nimeni on jo kahtena päivänä huudettu kansakoululla. Lähdin koululle ja kuulin siellä, että minut on määrätty siellä koottavaan sissipataljoonaan. Huolimatta siitä, että olin vain korpraali, minut oli merkitty E/Sissi P 2:n talousaliupseeriksi. Talousupseerina oli maisteri Aarne Rytkönen. Kun hän ei ollut talous- tai kirjanpitomies (eikä sotilaskaan), siirsi hän pataljoonan rahastonhoitajan tehtävät minulle. Ja myöhemmin, kun pataljoonan komentaja tämän totesi, pyrki hän jättämään Rytkösen sivuun asioista ja antoi taloutta koskevat ohjeet suoraan minulle. Näihin tehtäviin kuului mm. yhteydenpito armeijakunnan ase- ja taloustoimistoihin. Sissipataljoona ei kuulunut mihinkään rykmenttiin, prikaatiin tai divisioonaan, vaan oli erillisenä suoraan armeijakunnan alainen. Taistelutehtävissä se alistettiin milloin millekin rykmentille.

Kesäkuun 19 päivä, jolloin sain liikekannallepanomääräykseni, oli veljeni Eskon hääpäivä. Häihin meno jäi. Sain sotilaskamppeet ylle. seuraavana aamuna pataljoona lastattiin junaan ja klo 13 lähdettiin määränpäätä tuntematta. Iisalmesta käännyttiin pohjoiseen ja Kontiomäeltä etelään kunnes porukka purettiin Sotkamossa ja majoitettiin rukoushuoneelle. Varusteita ja aseita täydennettiin, pari poikaa opetteli ajamaan polkupyörällä, olivat saaresta kotoisin. Tein kirjoitustöitä Sotkamon kunnantoimistossa juhannuksena. Sotkamosta siirryimme Hammaslahteen, jossa nousimme junasta ja siirryimme polkupyörille. Mäkiä ylös, mäkiä alas Kiihtelysvaaran ohi Tuupovaaraan. Koko pataljoona oli polkupyörillä. Vain komentajalla, ev.ltn Viljo Roinisella (pimee Ville, musta mies) oli Kajaanin Sissipataljoonan auto kuljettajineen. Öllölässä saimme pataljoonan käyttöön myös kuorma-auton. Sitä ajoi Tuupovaaran kunnankirjurin poika Viljo Parviainen, isän tapasin Tuupovaaran kirkolla. Kesäkuun 28 päivänä kävimme läpi metsien rajalla lähellä Korpiselän kirkkoa, joka oli vihollisen puolella. Jäi vain käynniksi. Lähdimme sieltä Tohmajärven kirkonkylään, jossa pystytimme teltat metsään lähelle sk-taloa. Olimme VII AK:n 7 D:n reservissä. Tämän jälkeen siirsimme teltat koeaseman maastoon ja majailimme siellä viikon päivät. Heinäkuun 13. päivänä siirryimme rintamalle Värtsilän kautta Pälkjärven Iljalaan sekä edelleen Alalammin pysäkin luo Puistarin kylään, jossa oli ensimmäinen kosketus viholliseen. Hämekoski vallattiin 18. päivänä, mutta se jouduttiin luovuttamaan takaisin, sillä pojat olivat liikaa innostuneet evakuoimaan kauppoja ja muita varastoja. Myöhemmin se vallattiin uudelleen. Vahvajärven rannoilla oli ankara taistelu. Kaatuneiden vihollisten joukossa oli n. 16-vuotias tyttö. Kuormasta varastettiin 100 puntin tulitikkupakkaus.

Rytyn kylään saavuimme 23.7.41. Joukossamme oli siirtoväkeen kuulunut kersantti Tikka. Hän kertoi, että hänelle oli ennustettu, että hän vielä näkee kotinsa Karjalassa, mutta milloinkaan hän ei sinne enää pääse. Hän kertoi tätä pienelle miesjoukolle talon pihassa, jonka hän sanoi olevan setänsä talo. Kotinsa hän näytti mäeltä, jonne oli matkaa kilometri tai puoli. Hän sanoi menevänsä käymään kotonaan, kun taistelutoiminta hiljenee. Pataljoonamme, joka juuri oli siirtynyt tänne, vaihdettiin illalla etulinjaan. Kersantti Tikka kaatui yöllä.

2.8.41. Hotinhovi. Taistelutoiminta siirtyi Sortavalaa kohti. Taistelu Helylästä alkoi. Lentokentän ylitti 3 K, päällikkönään ltn. Kalevi Kuusela (myöhemmin komppanianpäällikköni ja aikanaan evl:na Lions piirikuvernöörinä). Helylässä kuormastomme oli korkean kalliojyrkänteen alla suojassa. Siihen kuului myös kaksi kuttua, jotka kuitenkin oli poistettava muonavahvuudesta, kun ne viihtyivät liian paljon kivestä ja vanerilevystä tehdyn kenttäpöydän päällä ja häiritsivät komentajan kartanlukua. Saimme nauttia siellä myös hyvästä saunasta. Muodostettiin I AK, johon siirryimme. Helylän motti oli selvä 15.8. Sortavalan valtasivat toiset joukot. Meille ilmoitettiin edellisenä päivänä, että sotavankien kokoomaleiri oli Sortavalan seminaarilla. Oli saatu parikymmentä sotavankia ja niitä lähdettiin viemään kuorma-autolla Sortavalaan. Halusin lähteä mukaan nähdäkseni vastavallatun kaupungin. Tulimme Sortavalan maalaiskunnan ja kaupungin rajamaille. Ajoimme yhtä tietä. Siellä sotilaat sanoivat, ettei se vie kaupunkiin, vaan vihollisen puolelle. Mentiin toista tietä. Sieltä meidät käännettiin takaisin, koska oltiin kuulemma etulinjassa. Seminaarista he eivät mitään tienneet. Lopulta ajoimme kaupunkiin. Laidalla parveili suomalaisia sotilaita, joilta kysyimme tietä seminaarille. He sanoivat, että seminaari on vielä ryssillä, joita vielä on edessä olevissa kivitaloissa, joten meidän olisi parasta kääntyä takaisin , koska herätämme autoinemme liian suurta huomiota. Ehkä lastina olevat sotavangit saivat aikaan, ettei meitä ammuskeltu kivitaloista. Käänsimme auton. Löysimme sotapoliisin toimiston muistaakseni jostakin meijerin läheltä ja luovutimme vangit heille. Palasimme teltoillemme Helylään, jossa evakuoin eräästä mökistä paistinpannun. Seuraavana päivänä, kun kaupunki oli vallattu, kävin siellä. Siivoton paikka. Taloista oli kaikki arvokas viety. Eräässä kellarissa roikkui mies hirttäytyneenä. Kuorma-autostamme oli ovesta lasi rikki. Autonkuljettajan kanssa otimme lasin KOP:n kassan kopin seinästä. En tiedä, saiko hän siitä tehdyksi oveen sopivan.

Taistelutoiminnassamme tuli Helylän jälkeen pysähdys. Tuli hengähdystauko, jonka aikana ryhdyttiin huolehtimaan sekalaisista pataljoonan huoltoon kuuluvista seikoista. Komentaja antoi ensimmäisen päiväkäskynsä. Olin tähän saakka kuulunut aliupseerivahvuuteen huolimatta korpraalin arvostani. Nyt 17.8.41 minut korotettiin alikersantiksi. Seuraavana päivänä nousimme pyörille ja koko pataljoona ajoi Kirjavalahden rantaa Läskelän ja Impilahden kautta Koirinojalle. Lohdutonta seutua talvisodan jäljiltä olivat nämä luonnostaan kauniit maisemat. Teltat pystytettiin lähelle sitä paikkaa, jossa talvisodan aikana pastori Elias Simojoki oli lähtenyt yksin jäälle ampumaan haavoittunutta hevosta, mutta kaatui sinne vihollisen konekiväärisuihkuun. Lähellä Koirinojaa oli myös se paikka, jossa Kiuruveden miehet taistelivat talvisodassa. Heistä oli yksi joukkue kadonnut silloin jäljettömiin. Huhut kertoivat, että kommunistiksi tunnettu Kiuruveden Työväen Osuuskaupan myymälänhoitaja, korpraali, oli johtanut joukon vihollisen puolelle. Tätä eivät kyläkään komppanian kaikki miehet uskoneet, päinvastoin, he kehuivat tätä korpraalia hyväksi sotilaaksi. Pojat, joita nyt oli meidän pataljoonassamme, halusivat ottaa selvää, löytyisikö jälkiä joukkueesta, jonka sijainnin he hyvin muistivat. He saivat luvan käydä vanhalla taistelupaikalla. Siellä oli jäännöksiä kaatuneista ja heidän tavaroistaan, ja pojat tulivat vakuuttuneiksi, että joukkue oli kaatunut siellä viimeiseen mieheen.

Parin päivän päästä Esik.K/Sissi P2 siirtyi Pitkärantaan. Majoituimme ryssien tekemään 2-kerroksiseen puurakennukseen, jossa rappukäytävässä oli komero, jonka lattiassa oli suuri reikä. Se ei ollut WC, vaan kerrostalon puusee. Pataljoonan komppaniat jäivät rantavarmistukseen. Taloista oli suuri osa palanut. Asemalla tyyttäili venäläisiltä jäänyt suuri veturi. Pitkälle se ei pystynyt kulkemaan, sillä Läskelän suuri rautatiesilta oli tuhottu. 30.8. kuulimme, että Viipuri oli vallattu takaisin suomalaisille. Pataljoonan esikunta oli edelleen Pitkärannassa, 1K Vitelessä, 2K Koirinojalla ja 3 komppania Salmissa. Pitkärannassa kävin pataljoonan asioissa kerran Vitelessä ja kaksi kertaa Aunuksen kaupungissa. Aunuksen matkalla oli mukana sotilaspastori (myöh. prof.) Stenbäck. Otimme kuorma-auton lavalle erään karjalaismummon ompelukoneineen ja lastenlapsineen ja toimme heidät Aunukseen. Kun lapset kuulivat, että Stenbäck on pappi, räjähtivät he epäuskoisina nauramaan. Heistä ei sellainen voinut olla pappi, jolla ei ole partaa. Aunuksessa minun piti mennä kenttäpostiin, joka oli joen toisella puolella tsekan entisessä talossa. Silta oli hajalla, mutta joki täynnä tukkeja. Epäröin lähteä tukkeja pitkin yli joen, muta kun näin erään naisen menevän lapsi sylissä, menin minäkin. Tukkeja oli niin tiiviisti, ettei tarvinnut jokeen pudota.

Syyskuun 21 päivänä purettiin toimistomme ja teltat ja nousimme taas pyörille. Ajoimme Sortavalan kautta Lahdenpohjaan Huuhamäen kasarmille, jossa yövyimme ja kahden päivän päästä ajoimme taas Sortavalan kautta mutta nyt Läskelän asemalle, jossa oli lastaus junaan. Käynti Huuhamäellä liittyi ilmeisesti operaatioon, jonka tarkoituksena oli siirtyä veneisiin ja vallata Valamo. Venäläiset olivat kuitenkin jättäneet Valamon 22.9., joten aikeesta luovuttiin. Tähän uskoon jäimme. Mitenkään meille ei selitetty. Pyörille vain ja suuntana tuntematon, joka aikanaan ilmoitetaan.

Junasta meidät purettiin Suojoen asemalla. Siellä oli myös suuri joukko työtyttöjä, jotka olivat menossa Jussoilaan. Ajoimme pyörillä Kaitajärven ohi rajalle. Siellä meidät alistettiin Ryhmä O:hon, (Oinonen). Siellä naapuriksemme sattui myös Sissi P 1. Pian sen jälkeen meidät siirrettiin Pr K:n alaisuuteen (Kuussaari). Lokakuun 4. päivänä siirryimme yli valtakunnan rajan, mutta vetäydyimme takaisin ja viikon päästä lähdimme uudestaan. Kostamuksen kylä oli raunioina. 15.10. Porajärvi, kylä ja silta poltetut. Siirto II AK:aan. 19.10. Soutjärvi, tien varret palaneet. 19.10. Juustjärvi, kylä ehjä. 3.11. talutimme pyöriä paksussa ensilumessa Ahvenjärvelle. Porukka oli väsynyt. Minä myös. Kun saimme teltat metsässä pystyyn, määrättiin vartiot. Minä sain luvan nousta klo 3 vartioon, mutta se peruuntui, kun klo viideksi määrättiin minulle lähtö autolla takaisin AK:n esikuntaan Juustjärvelle jotain asiaa toimittamaan tai tarviketäydennystä hakemaan. Palattuani illalla en löytänytkään pataljoonaa sieltä, mistä piti. Se paikka oli vielä naapurin hallussa. Onneksi oli yksi mies jäänyt jostain syystä tienhaaraan ja neuvoi meidät joukon perään. Savujärvelle tulimme 4.11. Siellä meidät alistettiin 8 D:aan. Savujärvellä asustimme karjalaisperheen tuvassa. Perhe, isovanhemmat ja lapset, asuivat peräkamarissa. Lehmälle lämmitettiin juomavesi uunissa kuumennetuilla kivillä. Lattialla oli kylmä maata, kun mummo tuli aamulla aikaisin, klo 3-4 maissa, veti uunipellin auki suoraan savutorveen, jolloin veti myös lämpimän tuvasta, pani tulen uuniin ja ryhtyi leipomaan ja lehmää ruokkimaan.

Savujärvi oli kaunis kylä, jossa oli siviiliväestö paikallaan. Asuimme osaksi taloissa, osaksi teltoissa. Pataljoonamme teki tietä kylästä Muurmanskin rautatielle päin. Siellä oli jossain tie, jolle piti rakentaa yhdystie. Krivin aseman valtasi eräs joukkueemme, mutta se ajettiin sieltä takaisin. Sitten sen otti haltuunsa eräs pataljoonamme komppanioista, mutta ei pystynyt pitämään. Vasta sitten kun sinne tuli ns. ässäprikaatin nuoria asevelvollisia avuksi muusta suunnasta, rautatieasema jäi meikäläisille. Siirryimme 21.11. Isvonevskajan kylään Hyttälammelle Kriviltä, jossa pataljoona alistettiin JR 5:lle. Siellä oli myös JR 35. Näille kahdelle alistettiin Sissi P2 aina sitä mukaa kuin rykmentti oli etulinjassa. Kuulin, kuinka komentaja noitui puhelimessa, kun kuuli, että rykmentti oli siirretty lepoon ja meidät alistettiin tilalle tulevalle. Koko Krivillä oloaikana pataljoonaamme ei siirretty reserviin, annettiin vain lyhyempiä lepotaukoja. Kuormasto ja talouspuolen esikunta oli teltoissa linjojen takana suojassa kivääri- mutta ei kranaatinheitin- tai tykistötulelta. Noustessani kelopuuta pilkkomaan, venäytin selkäni. Yö oli hankala. En uskaltanut käydä nukkumaan teltan lattialle. Ympärillä paukkui ja rätisi. Jos olisi tullut lähtö kiireesti, en olisi pystynyt nousemaan makuulta. Samana iltana tuli pataljoonaan uusi lääkäri. Saatoin hänet hevosella komentajan luo etulinjaan. Hän kehotti vain panemaan lämmintä ympärille. Aina huhtikuulle asti kävelin kumarassa. Käydessäni AK:n esikunnassa esiinnyin kohteliaasti kumarassa suurten herrojen edessä.

Kun Sissi P 2 oli suoraan armeijakunnan alainen, ei meidän aseilla, muonalla ja vaatteilla varustamisemme kuulunut rykmentin tai divisioonan huoltoportaalle, vaan jouduimme toimittamaan asiamme suoraan AK:n huoltotoimistossa. Kun tavarasta oli huutava pula, siellä oli mm. asetoimiston päällikön majuri Hiiskeron luona eri joukko-osastojen huoltopäälliköitä, kapteeneja ja luutnantteja pitkät listat käsissään. Pyysivät satoja kiväärejä, tuhansia laatikoita patruunoita ym. Kun komentaja ei päästänyt pataljoonamme talousupseeria matkaan, keksi tälle muuta puuhaa ja vakuutti minun hoitavan asian kyllin hyvin, oli Sissi P 2:sta kerjuulla kumarassa kävelevä alikersantti, joka pyysi kymmentä automaattikivääriä, parikymmentä konepistoolia tai sataa laatikkoa patruunoita. Tällainen pieni pyyntö oli helppo toimittaa. Huomasin vähitellen, että sissipataljoona oli majuri Hiiskeron erityisessä suosiossa. Kuljinkin yhtenään autolla rintamalinjan ja armeijakunnan esikunnan väliä.

Joulu vietettiin teltoissa. Taisi olla lähellä joulua, kun pojat kertoivat, että naapuriporukalla on hallussaan suuri parakkikyläsauna. Lähdimme yhtenä iltana sinne saunaan. Siinä oli suuri kivi, jota lämmitettiin etuhuoneesta, jossa oli myös kaksi valtavaa vesisäiliötä. Saunan puolella nousivat lauteet portaittain korkealle. Kyllä sinne sata miestä mahtui. Ylhäällä ylemmillä portailla tai penkeillä, jonne vietiin vaatteet elukoista vapautumaan, oli kuuma. Niin kovin sitä sinä iltana lämmitettiin, että se jäikin meille ainoaksi. Seuraavana päivänä kuulimme, että sauna oli yöllä palanut. Täilöylyt olivat tarpeen. Joka miehessä oli täitä. Kerrotaan, että jossain vaiheessa oli upseerijoukossa puhuttu täiden runsaudesta. Eräs upseeri oli vakuuttanut, ettei hänessä ainakaan ole täitä. "Valehtelee", naurahti meidän harvasanainen komentajamme.

Savujärvellä ollessamme tuli minunkin vuoroni lomaan, vaikka ystäväni talousupseeri sitä koettikin estellä jostain syystä. Olisiko hän jo silloin saanut siirron Mikkeliin kenttäpiispan adjutantiksi, sitä en muista. Mutta kun kuulin juttuja, kuinka pojat pakkasessa ajelivat Itä-Karjalasta tyhjien bensiinitynnyreiden päällä Joensuuhun tai Tohmajärvelle, luovuin lomavuorostani, kunnes rautatie Karhumäestä Äänislinnaan oli käytössä. Sitä kun puhuttiin, että pian se aukeaa. Ja aukenihan se. Kun olin tästä kuullut eräältä lomaltalulleelta ja samalla tuli tieto, että toinen lomalainen oli joutunut matkallaan sairaalaan, pyysin kirjoittamaan jo myönnetyn lomalipun litteroineen (matkalippuineen litt. A tmsm). Minulla oli harvinaisen hyvä onni kotimatkan joutumisessa. Olimme silloin jo Savujärven takana, sillä Savujärvelle pääsi hevosella. Samassa reessä vietiin pari vainajaa kaatuneiden evakuointikeskukseen. Savujärveltä pääsin henkilöautossa Kumsjärvelle, josta myrkkypussissa eli sairasautoksi muutetussa pakettiautossa Karhumäkeen. Siellä höyrysi juna lähdössä Äänislinnaan. Siltä junalta toisessa junassa Joensuuhun. Joensuussa kävin linja-autoasemalla kyselemässä autoa Iisalmeen. Ei ollut. Palasin rautatieasemalle ja nipin napin ehdin Kontiomäkeen lähtevään junaan. Kontiomäessä Helsingin juna oli odottanut tätä junaa jo toista tuntia ja lähti heti sen saavuttua. Samoin Iisalmessa odotti Ylivieskan juna, joten olin kotona Kiuruvedellä kahden päivän päästä linjoilta lähdöstä. Jatkoin lomaani Tampereella. Paluumatka kestikin eri syistä kuusi vuorokautta. Silloin ei vielä oltu niin tarkkoja, kunhan vain pystyi selittämään, että koko ajan on menossa kohti Joukko-osastoaan.

Sissi P 2:n miesvahvuus pieneni täydennyksistä huolimatta. Taisteluissa oli menetetty kaatuneina ja haavoittuneina yli 70 %. Lievemmin haavoittuneet alkoivat palailla joukko-osastoonsa. Kun koko aika, vähäistä Pitkärannassa suoritettua vartiopalvelusta lukuunottamatta oli oltu rintamalinjassa, ja komentaja oli tästä useasti huomauttanut, järjestettiin koko porukka uudelleen. Se jaettiin kahteen osaan, vanhempaan ja nuorempaan ikäluokkaan. Vanhempaan taisivat tulla kaikki v. 1911 tai sitä ennen syntyneet. Nuoret siirrettiin JR 5:een. Lepoon siirtyi koko pataljoona 13.2.1942 ja me vanhat siirrettiin 25.2. ensin Käppäselkään ja 28.2. Lindeman kylään Äänisen rannalle. Käppäselkään oli tuotu ns. vanhat miehet Sissi P 2:sta, Jv P 5:stä, Jv P 6:sta ja Jv P 7:stä. Siellä meidät ottivat vastaan Ratsuväkiprikaatista komennetut luutnantti ja vääpeli (vahtimestari kai). Siellä olivat näistä neljästä pataljoonasta tulleiden aliupseereiden ja miesten kortit laatikossa pöydällä. Upseerien kortit eivät siellä olleet. He olivat saaneet loman ja käskyn ilmoittautua aikanaan jok täällä tai muualla. Ratsuväen luutnantti sen paremmin kuin vääpelikään ei tuntenut yhtään miestä. Mutta sitä varten sepällä on pihdit, etteivät näpit pala. Nyt kutsuttiin kaikki kirjurit toimistoon, osa heistä oli tullut tänne, osa, ne nuoremmat, oli siirretty toisen joukko-osastoon. Neljä kirjuria mahdollisine apumiehineen sai komppanian vakanssiluettelon kouraansa käskyllä tehdä tästä korttikasasta neljä rannikkotorjuntakomppaniaa. Luettelossa olivat tilat komppanian päällikölle, joukkueenjohtajille, eri aliupseereille, taloushenkilöstölle, läheteille jne. Minun piti koota omaani tarvittavat aliupseerit ja miehet, upseerit selviävät myöhemmin. Komppanian päälliköksi oli määrätty ltn. Kalevi Kuusela III/Sissi P 2:sta. Oliko meillä niin vähän vanhoja miehiä Sissi P 2:ssa, oliko uuden komppanian vahvuus kovin suuri vai mistä johtui, että siihen komppaniaan R.Torj.K 39, jota minä kokosin, tuli miehiä muistakin pataljoonista. Vääpeliksi merkitsin erään kapitulanttiylikersantin, Heikki Savolaisen, koska oma vääpelimme Ukkonen, oli lomalla ja kaikki lomallaolijat oli määrä merkitä viimeiseen eli neljänteen komppanioista. Asealiupseerin sain omista, mutta talousaliupseeri täytyi ottaa JP 7:stä. Itseni merkitsin kirjurialiupseerin vakanssille. Lähetit, viestimiehet ja hevosmiehet löytyivät sissipataljoonasta. Jääkäripataljoonan erikoistehtävissä olleet aliupseerit joutuivat ikäväkseen tukikohtiin joukkueen- ja ryhmänjohtajiksi, sillä eihän ns. töpinän vakansseja riittänyt kaikille. Ei ole ihme, että kerran eräs tukikohdasta toimistoon pistäytynyt sotamies asiaansa odotellessaan ihmetteli, kun kaikki siellä puuhissa olevat näkyivät olleen entisiä Sissipataljoonan miehiä. Mutta minkäs tuollaiselle voi.

Siellä Äänisen rannalla 12 km leveän salmen Suomen puolella Lindeman kylässä me majailtiin kesäkuulle saakka. Talvella partiot hiihtelivät jäällä, kiersivät selällä olevan pienen saaren ja palasivat rantaan. Jäljistä päätellen oli siellä käynyt samanlainen partio itärannalta, kiertänyt saaren ja palannut itärannalla olevaan kylään, jonka elämää haarakaukoputkella meiltä seurailtiin. Elämä oli rauhallista. Asuimme karjalaistalossa, ltn. Kuusela peräkamarissa ja komentojoukkue isossa tuvassa, joka samalla oli toimisto. Vääpelinä oli kantaylikersantti, joka oli vakinaisen väen asealiupseeri. Hän ei ollut vääpelityyppi alkuunkaan. Hän oli siivo ja rauhallinen mies, jota rasitti herran pelko. Hän ei osannut ottaa elämää siviilimiehen levollisuudella, vaan jännitti ainaisessa tarkastusten ja käskyjen pelossa. Kuuselakin oli silloin vielä nuori, oli komppanian nuorin mies. Arvovaltansa säilyttääkseen piti hän miehistön loitolla itsestään. Joskus vain istui tupaan tarinoimaan tai korttia pelaamaan. Toinen oli mies myöhemmin everstiluutnantin arvoisena Lions piirikuvernöörin asemassa. Oltiin lionsveljiä ja aseveljiä. Komppanian vääpelin tehtävät eivät ylik. Savolaista miellyttäneet. Paljon mieluimmin hän istui toimiston pöydän takana, pyysi minulta kirjoitustöitä, jäljenteli mieheistöluetteloita aikansa kuluksi eri tarkoituksia varten ja teki kaikkea toisarvoista toimistotyötä. Minut hän monesti lähetti keittiölle, talleille tai varastoille asialle, joka lähinnä oli komppanian vääpelin työtä. Ja paljolti olivatkin työmme vaihdoksissa. Jouduinpa kerran välimieheksi hänen ja miehistön väliin. Olin ollut keväällä 1942 lomalla, kävellyt metsäpolkua 12 km Kuusirannasta ja menin saunaan. Siellä istui kylpemässä eräs miehistä, joka valitti, että piru on irti ja vääpeli pähkähullu. Koko toimitusjoukkue kaivaa mäessä sirpalesuojaa ja tekee poteroita. Siellä ovat kaikki keittäjiä myöten. Ja miehet ovat kuin ampiaisia. Toimistoon mentyäni kysyin vääpeliltä, mitä ne miehet oikein murisevat. Hän selosti, että ylhäältä oli tullut luja käsky, että kaikki vähänkin siihen ehtivät on pantava rakentamaan sirpalesuojia. Hän sai käskyn komppanian päälliköltä valvoa tarkoin määräyksen noudattamista. Minä sanoin hänelle, että nämä vanhat miehet ovat hyvä porukkaa, ne tekevät työnsä kunnolla isommasti purnaamatta, kun he tietävät tekevänsä tarpeellista ja tärkeää työtä ja saavat käyttää omaakin harkintaansa. He eivät purnaa ja rähjää kuten nuoret asevelvolliset. Ota asia rauhallisesti, huolehdi, että työpaikalla seurataan, milloin on isompia tulossa, palauta keittäjät ja muut tarpeelliset, kuten kirjurikin, omiin töihinsä ja anna joukkueenjohtajien huolehtia töitten teettämisestä tukikohdissa, niin et menetä sodassa henkeäsi ainakaan omien puolelta tulleesta luodista. Elämä palasi uomiinsa, elämöinti ankarasta varustelutahdista loppui hiljalleen ja vääpeli säilyi terveenä.

Eihän se siviilimies aina oikein pystynyt ymmärtämään suurten sotapäälliköiden ideoita. Esimerkiksi selkäreppujen tarkastusta. Toimistomme oli 12 km päässä autotiestä, Kuusirannasta. Tuli määräys, ettei miehille saa antaa toimistosta lomalippua litteroineen ennenkuin komppanian päällikkö tai vääpeli on tarkastanut hänen reppunsa, ettei mies vie mukanaan joko valtion tai evakuoitua omaisuutta. Meillä oli tukikohta 4 km päässä Kuusirannasta, josta posti tuotiin meille, ja siis 8 km päässä toimistosta. Sai tämän tukikohdan mies loman. Hän käveli puolityhjän reppunsa kanssa 8 km tänne toimistoon ja 8 km takaisin reppu tarkastettuna sekä vielä 4 km tukikohdasta kantaen reppua, jota tukikohdasta lähdettyä ei enää kukaan tarkastanut, siis yhteensä 20 km sen sijaan, että posti olisi vienyt lomalipun tukikohdan päällikölle, joukkueenjohtajalle, joka olisi tarkastanut repun ja mies olisi kävellyt 4 km autolle. Kun toimistossa ihmetelin tätä sotilaallisuuden kukkasta ehkä kovaäänisesti, mainitsi komppanianpäällikkö, joka lienee kuullut omalle puolelle keskustelun, jotain sotilaskäskyjen koukeroista, mutta enää ei tuotu reppuja tukikohdasta, vaan miehet pääsivät lähtemään joukkueenjohtajan toimenpitein.

Hiljalleen kuluivat kuukaudet Lindeman kylässä, kunnes meidät sieltä 15.6. siirrettiin Kuusirantaan ratsuväkiprikaatin luo. Eivät olleet pyssyt paukkuneet meidän kylässä ollessamme. Kuulimme, että myöhemmin oli ryssän partio tullut kylään ja tehnyt pahojaan. Kuusirannasta vietiin suurin osa komppaniaa 21.6.1942 Äänisellä olevaan Heposaareen. Vain hevosmiehet jäivät kylään Suomen puoleisella rannalla. Siellä lähellä oli sotilaskotinaisten hoitama kanttiini, ainoa kerta, kun rintamallaoloissa tapasin naisia karjalaisväestöä lukuunottamatta. Pääosa komppaniasta, noin 100 miestä kuljetettiin moottoriveneillä saareen, joka oli n. 8 km päässä Suomen mantereelta ja n. 1 km päässä Tsolmutsan niemen kärjestä. Niemi oli vastarannalla vihollisen puolella. Olimme siinä uskossa, että se on niin huonokulkuista seutua, ettei venäläinen tykistö pääse sinne lähelle, joten olemme turvassa tykistötulelta. Se osoittautui kuitenkin erehdykseksi, sillä kerran, kun suomalaisten hallussa oleva pieni höyrylaiva Erkki kulki Heposaaren Suomen puoleisen rannan väliä, alkoi sitä tulittaa venäläinen tykistö ohi saaremme. Tulitus sai joskus huvittaviakin piirteitä. Saaren kärjessä juuri vastapäätä Tsolmutsan saaren kärkeä, lähti vartiomies noukkimaan mansikoita ja paljasti itsensä näin viholliselle. Naapurin puolelta ammuttiin kiväärillä häntä kuitenkaan osumatta. Meidän puolelta vastattiin konepistoolilla tai jollakin muulla useasti laukeavalla. Vastarannalta samoin. Tulituksen vaimentamiseksi pantiin kranaatinheitin toimimaan, mutta siihen saatiin vastaukseksi kranaattitulta myös. Nyt tilattiin mantereelta tykistötulta niemeen (taidettiinpa siinä välissä käyttää omaa ranskalaista pientä tykkiämmekin, "Hyppy-Heikkiä") ja vasta tykistökeskitys palautti rauhallisen tilanteen. Tulivat vartiomiehen mansikat hintoihinsa. Saaressa olikin kosolti mansikoita, mutta niitä ei ollut toimiston luona, vaan kauempana saaressa. Sieltä niitä miehet toivat ostettavaksi. Kenttäpakillinen mansikoita noteerattiin puoleksi laatikolliseksi tupakkaa. Näillä ehdoin ostin useita pakillisia. Saunakin meillä oli rannassa. Muuten elo saarella oli kovin rauhallista, paitsi saunarantaan, jonne oli hyvä näkyvyys vihollisen puolelta, tuli joskus piiskatykin ammuksia. Vahinkoja ei silti sattunut. Saunasta menimme uimaan, mutta kyllä vesi Äänisjärvessä oli kylmää vielä heinäkuullakin.

Komppanian toimisto sijaitsi vanhassa majakassa, puisen tornin alakerroksessa. Majakkatupa oli samalla toimitusjoukkueen majoituspaikka. Pitkä laveri oli pitkällä seinällä nukkumista varten. Rakennus aivan kuhisi luteita. Niiden mukaan aikakin arvioitiin. Kerran yöllä tuli pieni tykistökeskitys. Kun aamulla keskusteltiin siitä, mihin aikaan yöstä se sattui, selosti eräs, että vissiin se oli kahden ja kolmen välillä, luteet olivat juuri lakanneet syömästä. Kun luteita oli niin runsaasti joka puolella, tuotimme maista rikkiä, mistä sitä saatiin, en tiedä. Panimme keskelle lattiaa rannasta tuodun muuripadan, pohjalle lastuja ja päälle rikkiä. Ovet ja ikkunat tilkitsimme hyvin ja sytytimme lastut tuleen. Yön vietimme korsussa, jollainen myös oli majakan lähellä. Kun seuraavana päivän tuuletimme rakennuksen, oli näky valtava. Makuulaverilla oli luteenraatoja pääpuolessa alle sentin välimatkoin ja jalkapuolessa noin viiden sentin välimatkoin. Lakaisimme ne pois. Parin viikon kuluttua piti toimitus uusia, mutta en tiedä, tuliko siitä mitään, olin silloin jo muualla.

Lomalle taikka paremminkin sanoen käynnille mantereelle en viitsinyt lähteä. Olisi vain harmittanut palata saareen. Siellä oli olo hiukan turvatonta. Kun sadan miehen käytössä on vain yksi soutuvene ja kerran päivässä käy saaressa moottorivene, johon mahtuu korkeintaan 30 miestä, oli selvää, että asuminen mantereella tuntui miellyttävämmältä.

Heinäkuussa 1942 saatiin tieto, että ikäluokat 1908-11 kotiutetaan jalkaväestä, ratsuväestä ja polkupyöräjoukoista (kevyistä joukoista). Iloitsimme tästä, mutta pian kuultiin kuuluvamme rantavarmistukseen. Näitä joukkoja ja tykistöä ei kotiuttaminen koskenut. Käännyimme JP 1 komentajan evl. W:n puoleen. Hän oli ankara järjestyksen mies, joka vaati sotilaallisia muodollisuuksia mm. kunniantekoa aliupseereille, joka oli jäänyt vain varusmiesten velvollisuudeksi ja mitä reserviläiset pitivät tarpeettomana. Samalla evl: W oli kuitenkin mies, joka piti oikeamielisyydestä ja kohteli alaisiaan hyvin, tiukasti, mutta reilusti. Hän ryhtyi puuhiin. Sai viedä asiansa aina päämajaan saakka ennenkuin uskottiin, että Rantapataljoonan miehet kaikki olivat taisteluissa mukana olleita kevyiden joukkojen miehiä. Lopulta elokuun alussa tuli käsky kotiuttaa heti vanhat miehet, kun uudet saadaan tilalle saareen. Kun uusia ei kuulunut, lähetti evl. W. saareen omia asevelvollisia varusmiehiään siksi aikaa. Kun kotiuttamiskäsky tuli, ei ollut kuin hetken työ, kun minulla olivat kaikkien kotiutettavien kantakortit kunnossa samoin sotilaspassit asianmukaisin merkinnöin varustettuina. Puuttuivat vain kotiuttamispäivä ja allekirjoitukset. Kun lähtöpäivä selvisi, en malttanut odottaa sitä, vaan sillä tekosyyllä, että mantereella olevien hevosmiestenkin paperit on laitettava kuntoon, lähdin mantereelle ja edellisenä päivänä eli 4.8.1942. Mantereella oli karjalaiskylässä muitakin kuin meidän porukkamme miehiä. Heillä oli ankara kielto, eivät saaneet poistua kylän ulkopuolelle. Lähellä kylää oli heinätöissä 100 "djevuskaa" karjalaistyttöä, joilla ei taas ollut lupaa tulla kylään taikka pois omalta alueeltaan. Panimme kuitenkin tanssit pystyyn eräässä tyhjässä talossa. Hevosmiestemme joukossa oli haitarinsoittaja. Siellä sitä tanssia rytkytettiin aamuyöhön. Oli kai siellä muitakin aliupseereita, mutta yöllä huomasin olevani sotilasarvossa vanhin paikalla ja siis vastuussa koko juhlasta. Tytötkin pitivät minua porukan päänä. Olin näet ollut hiljattain lomalla (toinen loma palvelukseen astumisen jälkeen) ja olin silloin hankkinut puhtaat keltareunaiset kauluslaatat ja olkapäille metalliset pyörä-sukset olkamerkit, kuten polkupyöräjoukoille kuuluu. Olin kuluneiden sotilaskamppeiden keskellä korea kuin joulukuusi, mutta olin siviiliin menossa. Minulta pyydettiin näiden luvattomien tanssien jatkamista. Olematta mikään luvanantaja suostuin siihen joksikin aikaa. Muta kello 2:n maissa rupesin pelkäämään, että palamme koko joukko ja annoin lopettamiskäskyn. Ja niin päättyi tämä sotareissu reippaisiin tansseihin.

Seuraavana päivänä evl. W (muistaakseni Wahlbeck) kutsui saaresta tulleet ja muun porukan koolle, piti meille puhuttelun, missä hän kertoi johtamansa JP 1:n kunniakkaita vaiheita Suojärveltä Karhumäen luo ja sanoi, että me voimme olla ylpeitä, että olemme saaneet nyt myöhemmin kuulua näin kunniakkaaseen pataljoonaan. Miehet kuunnella mällistelivät puhetta, mutta eivät puhuneet mitään. Mutta kun everstin seurassa ollut sotilaspastori puhuttelun jälkeen lähti kiertämään tuvissa ja teltoissa, sai hän kuulla ärräpäitä oikein neljän ärrän kanssa. Pojat sanoivat, että kaikki nämä porukat JP 5, JP 6, JP 7 ja SissiP 2, joista oli miehiä nyt koolla olevassa Torjuntakomppanian osassa, olivat lähteneet ritirinnan eversti W:n johtaman JP 1:n kanssa Suomen puolelta ja yhdessä tulleet taistellen Äänisen rantaan. Siellä oli eversti JP 1:n kanssa jäänyt lepäämään ja rantavarmistukseen, mutta muut olivat jatkaneet, mikä Kriville, mikä Karjalan Maaselkään, mikä Poventsaan päin, niin että turhaan ukko JP 1:ä esimerkiksi vetää. Pastori oli kertonut tämän kiukkuisen tarinan ukolle autossa heidän palatessaan Kuusirantaan tai Tulvojalle, missä heidän majapaikkansa olikaan. Ja ukko tuli seuraavana päivänä takaisin, komensi jälleen miehet riviin ja kertoi, mitä oli kuullut ja mitä oli tämän jälkeen hankkinut tietoonsa. Hän kiitti miehiä reippaasta käyttäytymisestä ja kunniakkaasta sotimisesta ja noukki takaisin menettämänsä pisteet. Tämän jälkeen pantiin miehet autoihin ja myöhemmin kahteen miehistön kuljetukseen sisustettuun tavaravaunuun, josta toinen matkasi Jyväskylään ja toinen Iisalmeen: Sotilaspassiin on merkitty : Kotiutettu 7.8.1942 PM:n määr. perusteella. Ja alla 37 TK:n pääll. luutn. K. Kuusela.

V 1944

Kun sotatoimet Itä-Karjalassa jälleen kiivastuivat, jouduin minäkin uudelleen asepalvelukseen. Olin v. 1943 siirtynyt Kiuruvedeltä Nokian kauppalansihteeriksi. Kesäkuun 16 päivänä 1944 tuli käsky ilmoittautua Tampereen tyttölyseolla. Kolmen päivän kuluttua lähdettiin junalla Taavetin asemalle ja edelleen Kavantsaareen. Viipuriin asti emme ehtineet. Sieltä tuli jo vastaan vetäytyviä meikäläisiä. Karisalmella jouduin Er P 14/4:ään. Meinasin joutua ryhmänjohtajaksi linjaan, mutta kun muonittaja oli haavoittunut ja talousaliupseeri muuten sairaalassa, pääsin onneksi heitä tuuraamaan, ensiksi toista ja sitten toista. Minulle neuvottiin, missä komppania on. Ympärillä paukkui ja rätisi. Hain komppaniaa neuvotusta paikasta, mutta en löytänyt. Maassa ja puissa kulki puhelinjohto, ns. pikilanka. Seurasin sitä. Onneksi erään kiven takana istui kaksi sotamiestä (tykkimiestä), jotka kielsivät menemästä eteenpäin. He olivat itse tulenjohtotehtävissä. Puhelinlanka oli jokin vanha maastoon jäänyt linja. Palasin takaisin lankaa pitkin ja kiertelin maastossa porukasta toiseen, kunnes lopulta löysin hakemani komppanian nukkumasta erään kallion takaa. Sieltä vääpeli lähetti minut haavoittuneen muonittajan tehtäviä hoitamaan. Oravalassa olimme 29.6. Olin komppanian kirjoissa, mutta kun esikuntakomppaniasta oli talousaliupseeri poissa, jouduin hänen tilalleen. Kun hän tuli takaisin, oli esikuntakomppaniassa muita töitä niin paljon, että jäin sinne. Kun tilanne oli vaikea, ei muista komppanioista saatu siirtää miehiä esikuntakomppaniaan, niin jouduin olemaan pitkän aikaa komppanian kirjoilla, mutta tein töitä pataljoonan esikunnassa. Lopulta (1.10.44) sain muodollisenkin määräyksen esikuntakomppanian vahvuuteen. Esikuntakomppanian vääpelinä oli Uljas Kymäläinen. Hän oli sittemmin Osl Terhon johtajana Teijolla ja Osl Tähkän henkilöstöpäällikkönä Salossa, joten jouduin myöhemmin hänen kanssaan paljon tekemisiin. Toinenkin myöhemmin Salossa työskennellyt ja tapaamani oli esikuntakomppanian lähetti Leo Lamminen, sittemmin Maamiesten Kauppa Oy:n varastomies. Pataljoona vetäytyi vähitellen Ihantalaan, jossa oli sodan loppuvaiheessa sangen ankarat taistelut.

Syyskuun 4. päivän aamulla aikaisin komentajan lähetti toi sanan, että kaikki miehet kokoon kello 6:ksi. On julistettu rauha. Yritimme kuunnella korsussa ollutta radiota, taisimme saada vahvistusta sitä tietä. Ammunta jatkui. Hevosmiesten piti klo 5 lähteä viemään ruokaa etulinjaan, mutta sovittiin, että hän lähtee vasta sen jälkeen, kun ammunta lakkaa sovitun kellonlyömän jälkeen. Meillä oli puhuttelu, jossa aselevosta ilmoitettiin. Vasta sen jälkeen lähti hevosmies soppakannuineen ja leipälaatikoineen. Mutta eipäs ammunta lakannutkaan. Jostain syystä naapuri lopetti vihollisuudet päivää myöhemmin. Aselevon tilalle julistettiin välirauha 19.9.1944. Suomalaiset saivat määräyksen erittäin kireän aikataulun mukaan nopeasti vetäytyä uuden rajan taakse. Tiet olivat täynnä miehiä, polkupyöriä, autoja, tykkejä, kenttäkeittiöitä, kuorma-autoja ja kuormahevosia. Oli vaikeata saada porukalle tilaa maantieltä. Vääpeli Kymäläinen oli viimein saanut kai pyytämänsä loman ja minä jouduin vetäytymisvaiheen ajaksi esikuntakomppanian vääpeliksi. Matkalle lähdettäessä, kun odottelimme jonoon sopivaa rakoa, ryntäsi ohikulkevasta joukosta kuormastomme luo sekarotuinen koira. Sen olivat pataljoonan miehet ottaneet pentuna hoitoonsa Itä-Karjalassa. Se oli seurannut miehiä Viipurin lohkolle, mutta Talin asemalla se oli seonnut porukasta ja hävinnyt. Oli hauska nähdä sitä riemua, mikä koiralla oli tavatessaan oman porukkansa. Se kävi tervehtimässä jokaisen hevosen erikseen ja miehen luota miehen luo. Joku miehistä sen vei kotiinsa mennessään. Vetäydyimme heti 20.9. Kasukkalaan ja 22.9. Lappeen pitäjän Hanhijärvelle. Siellä asuimme erään pullien taloissa. Joka toisen talon omisti Pulli- niminen. Sieltä on sekin Juho Pulli, joka myy markkinoilla kuuluisaksi tulleita Viipurin rinkeleitään. Hanhijärveltä siirryimme Lappeen Tirilän kansakoululle, jossa kärsimättömästi odotimme siirtoa siviiliin.

Lappeella ollessamme kävin Lappeenrannankasarmilla tapaamassa kälyäni, Irjan siskoa Rauha Ellosta. Miehensä Pertti oli vielä jossain kotimatkalla Ratsuväkiprikaatin kanssa, jossa hän oli adjutanttina. Lupasin Rauhalle ottaa miehiä mukaani ja käydä nostamassa Ellosten perunat pellosta aseman takaa. Rauha teki voileipiä ja keitti kahvia. Minä toin kuusi miestä ja hevosen ja lähdimme pellolle. Mutta pellolla oli vain varret pystyssä. Niiden alta oli kaivettu ja varastettu mukaulat. Saimme vain puoli säkillistä perunoita. Hintoihinsa tulivat mukulat.

Lopulta 13.11. lastattiin meidät junaan Lappeenrannassa ja matka alkoi. Tampereella olimme seuraavana päivänä pari tuntia, mutta en uskaltanut poistua asemalta, kun ei ollut tietoa, milloin taas lähdemme.

Niinisalon RUK:n kasarmille saavuttiin 15.11. Nyt luulimme, että pian tästä kotiin selvitään. Kantakortit, sotilaspassit, luettelot ja muut paperit olivat miltei valmiiksi kirjoitetut. Minunkin passissani oli luuta. (arkkitehti Turusta) Olli Kestilän nimi jo valmiina. Muta nyt oli kotiuttaminen kiinni rautatiekalustosta. Viimein 18.11. saatiin toimitettua porukka juniin, toinen Niinisalosta Poriin päin ja toinen Haapamäelle päin. Meitä oli upseereita ja aliupseereita pieni ryhmä, jota ei vielä päästetty näihin juniin, vaan jätettiin tekemään loppuselvitystä. Mutta kun junat iltapäivällä lähtivät, selvitettiin illalla asiat, jaettiin sotilaspassit aliupseereille (upseerien passit olivat kai sotilaspiirissä) ja luettelot ja kantakortit jätettiin adjutantille edelleen toimitettavaksi. Kun minulla oli passi taskussa ja pojat lupasivat huolehtia lopusta töistä, nousin illalla Poriin menevään junaan, nukuin yön Porin asemahuoneen lattialla manttelin päällä reppu pään alla ja aamulla jatkoin Porista Nokialle. Olin jälleen siviilimies.

Olin kiirehtinyt loppuvaiheessa kotiinlähtöäni, koska isän 70-vuotispäivä oli 21.11.44. Nyt olin kuitenkin Nokialla jo päivällä 19.11. Kun tiesin, että suku oli koolla Tampereella sisareni Valman luona viettämässä Tyyne-tädin 60-vuotispäivää, peseydyin ja muutin siviilivaatteet ylleni ja jatkoin matkaani Tampereelle. Siviilielämä oli jälleen alkanut.

Osallistuttuani noin viikon kestäneisiin väestönsuojelukursseihin Lohjan vss.koulussa sain tavallaan kertausharjoituksiin osallistuneen korotuksen kersantiksi 4.6.1968.

Salossa 10.11.1974

Mauno Arosilta


© Salon Seudun Sotaveteraanit ja miehitettyjen alueidemme palautusta vaativat ryssäntappajat pro Natojäsenyys ry